Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Ordinul nr. 275/2020 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 13 august 2020.

În vigoare de la 13 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- Referatul Serviciului juridic și relații externe aprobat cu nr. 3.077 din 6 august 2020;

- dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.

Articol unic. -

Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
Vasile Cepoi

București, 6 august 2020.

Nr. 275.

ANEXĂ

LISTA
unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna august 2020

Nr. crt. Denumirea unității sanitare cu paturi Județul Hotărârea Colegiului director pentru aprobarea raportului de acreditare Ordinul de încadrare în categoria de acreditare Categoria de acreditare Situația criteriilor și condițiilor cumulative utilizate pentru încadrarea în categoria de acreditare Perioada de încadrare în categoria de acreditare (reîncadrarea* se face în funcție de nivelul de îndeplinire a graficului de remediere a neconformităților) Categoria de competență la momentul evaluării, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 1.408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență
Punctaj total (%) Indicatori punctați cu (- 10) (%) Plan de conformare la ASF Nr. de standarde îndeplinite sub 51%
1 SPITALUL MILITAR DE URGENȚĂ "DR. ARISTIDE SERFIOTI" Galați 28/30.07.2020 269/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 92,04% 2,54% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 III
2 SOCIETATEA CENTRUL MEDICAL UNIREA - S.R.L. București 28/30.07.2020 267/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 92,90% 0,77% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 Neclasificat
3 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET Bihor 28/30.07.2020 258/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 83,70% 5,51% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 V
4 SPITALUL DE PEDIATRIE PITEȘTI Argeș 28/30.07.2020 257/4.08.2020 a V-a 85.76% 8,24% DA/24 luni 1 Maximum 12 luni de la primirea de către unitatea sanitară a raportului de acreditare IV
5 SOCIETATEA NOVA VITA HOSPITAL - S.A. Mureș 28/30.07.2020 263/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 80,35% 2,96% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 IV
6 SOCIETATEA CENTRUL MEDICAL PHOENIX - S.R.L. Dolj 28/30.07.2020 259/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 86,28% 1,30% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 V
7 SOCIETATEA CENTRUL MEDICAL TOMMED - S.R.L. Dolj 28/30.07.2020 262/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 74,60% 5,83% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 Neclasificat
8 SOCIETATEA CENTRUL MEDICAL MEDIURG - S.R.L. - SPITALUL PRIVAT DE RECUPERARE "SFÂNTUL ANTON" Prahova 28/30.07.2020 261/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 84,02% 0,00% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 V
9 SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA Constanța 28/30.07.2020 260/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 79,01% 0,36% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 II M
10 SPITALUL ORĂȘENESC SEGARCEA Dolj 28/30.07.2020 266/4.08.2020 a IV-a Acreditat cu încredere redusă 84,68% 5,48% DA/peste 24 luni 0 4.08.2020-3.08.2025 IV
11 SOCIETATEA WIA KINETO-DENT - S.R.L. Prahova 28/30.07.2020 265/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 75,33% 5,49% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 V
12 SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI Prahova 28/30.07.2020 264/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 76,77% 3,37% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 IV
13 SOCIETATEA CIM MEDICAL - S.R.L. Bacău 28/30.07.2020 270/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 74,10% 4,11% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 Neclasificat
14 SOCIETATEA URODIAMED - S.R.L. Dolj 28/30.07.2020 272/4.08.2020 a II-a Acreditat cu recomandări 73,23% 6,19% NU 0 4.08.2020-3.08.2025 Neclasificat
15 SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA Constanța 28/30.07.2020 268/4.08.2020 a III-a Acreditat cu rezerve 68,53% 18,33% DA/12 luni 0 4.08.2020-3.08.2025 III
16 SOCIETATEA MEDICAL CENTER GRAL - S.R.L. Prahova 28/30.07.2020 271/4.08.2020 a VI-a Neacreditat 67,38% 8,03% NU 3 Se poate înscrie într-o nouă procedură de acreditare în următorul ciclu de acreditare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în momentul solicitării înscrierii, sau, în același ciclu de acreditare, la decizia Ministerului Sănătății. Neclasificat

* Verificarea îndeplinirii graficului nu presupune costuri suplimentare din partea unității sanitare cu paturi.

LEGENDĂ:
Criteriul sau condiția care a condus la încadrarea în categoria de acreditare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...