Guvernul României

Hotărârea nr. 641/2020 privind modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 12 august 2020.

În vigoare de la 12 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă modificarea și completarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, prin modificarea, după caz, a denumirii, a datelor de identificare și a valorii de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Sănătății, ca urmare a efectuării măsurătorilor cadastrale, a înscrierii imobilelor în cartea funciară și a reevaluării imobilelor, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Sănătății își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, modificările care se impun în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Raluca Turcan
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 7 august 2020.

Nr. 641.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Sănătății, pentru care se modifică, după caz, denumirea, datele de identificare și se actualizează valorile de inventar

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Datele de identificare a imobilului Valoarea de inventar (lei)
Descrierea tehnică Adresa
0 1 2 3 4 5 6
Administrator: Institutul de Medicină Legală Iași, CUI 13752374
1 38142 8.25.07 Laboratorul de Medicină Legală Iași Suprafața construită:
C1, Sc = 267 mp; C2, Sc = 215 mp; C3, Sc = 395 mp; C4, Sc = 344 mp; C5, Sc = 5 mp.
Suprafața desfășurată: C1, Scd = 801 mp; C2, Scd = 1.075 mp; C3, Scd = 1.975 mp;
C4, Scd = 688 mp; C5, Scd = 5 mp.
Regimul de înălțime: corp A - amfiteatru - C1 = D + P + 1E,
corp B - laboratoare - C2 = D + P + 3E,
corp C - laboratoare - C3 = D + P + 3E,
corp D - prosectura - C4 = D + P,post de transformare - C5 = P.CF nr. 139806-C1 Iași, CF nr. 139806-C2 Iași, CF nr. 139806-C3 Iași, CF nr. 139806-C4 Iași, CF nr. 139806-C5 Iași.
Țara: România, municipiul Iași, str. Buna Vestire nr. 4, județul Iași 13.782.879,57
Administrator: Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. Nicolae Robănescu", CUI 21101334
2 159302 8.25.01 Sediul CNCRNC"Dr. N. Robănescu" Suprafața construită: C1, Sc = 1.236 mp; C2, Sc = 112 mp; C3, Sc = 247 mp; C4, Sc = 147 mp; C5, Sc = 19 mp.
Suprafața desfășurată: C1, Scd = 3.858 mp;
C2, Scd = 227 mp; C3, Scd = 390 mp; C4, Scd = 147 mp; C5, Scd = 19 mp. Regimul de înălțime: C1 = S + P + 1E,
C2 = S + P, C3 = S + P, C4 = P,
C5 = P.
S teren = 3.384 mp, în CF nr. 230568 București, sectorul 4;
S teren = 768 mp, în
CF nr. 230567 București, sectorul 4;Total S teren = 4.152 mp. C1, nr. paturi = 114 spitalizare continuă și5 paturi spitalizare de zi.
Țara: România, municipiul București, sectorul 4, str. Minca Dumitru nr. 44 14.065.343
Administrator: Institutul Inimii de Urgență Pentru Boli Cardiovasculare "Niculae Stăncioiu" Cluj-Napoca, CUI 4617719
3 39231 8.25.01 Clădire Institut - Policlinică Suprafața construită: C3, Sc = 487 mp;
suprafața desfășurată: C3, Scd = 1.410 mp;
regimul de înălțime:C3 = Corp C = D + P + 1E, CF nr. 333486Cluj-Napoca
Țara: România, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 19-21, județul Cluj 2.775.926
4 39232 8.25.01 Clădire Cardiologie - Corp A, B Suprafața construită: C1, Sc = 849 mp;
suprafața desfășurată: C1, Scd = 4.924 mp;
regimul de înălțime: clădirea C1 este compusă din: corpul A = D + P + 4E, corpul B = D + P + 3E și corpul de legătură = P + 2E; nr. paturi = 100;CF nr. 333486Cluj-Napoca
Țara: România, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 19-21, județul Cluj 10.894.239
5 39233 8.25.01 Clădire Chirurgie - Cardiovasculară CCV + anexe CCV + teren Suprafața construită:
C4, Sc = 433 mp, din care: Sc chioșc = 60 mp;
C5, Sc = 496 mp;
suprafața desfășurată: C4, Scd = 433 mp, din care: Sd chioșc = 60 mp; C5, Scd = 4.209 mp;
Su chioșc = 60 mp; regimul de înălțime:
C4 = P + terasă pe care se află chioșcul de alimente;
C5 = D + P + M + 6E;S teren = 5.051 mp: C5, nr. paturi = 78; CF nr. 333486Cluj-Napoca
Țara: România, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 19-21, județul Cluj 18.055.891
6 147074 8.25.01 Corp anexă cardiologie Suprafața construită: C2, Sc = 121 mp;
suprafața desfășurată: C2, Scd = 180 mp; regimul de înălțime: C2 = D + P;CF nr. 333486Cluj-Napoca
Țara: România, municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 19-21, județul Cluj 1.151.860
Administrator: Direcția de Sănătate Publică a Județului Suceava, CUI 4244920
7 34901 8.29.11 Clădirea sediului Direcției de Sănătate Publică a Județului Suceava Suprafața construită: C1, Sc = 689 mp;suprafața desfășurată: C1, Scd = 3.299 mp;regimul de înălțime: C1 = S + P + 4E; CF nr. 38019 Țara: România, municipiul Suceava, Str. Scurtă nr. 1A, județul Suceava 4.700.000
Administrator: Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș-Severin, CUI 3228152
8 143709 8.29.11 DSP Caraș-Severin - sediul central Suprafața construită: C1, Sc = 272 mp;
suprafața desfășurată: C1, Scd = 816 mp; regimul de înălțime: C1 = P + 1E;
suprafața utilă desfășurată:C1, Su = 669 mp;S teren = 366 mp; CF nr. 44024 Reșița
Țara: România, municipiul Reșița, Str. Spitalului nr. 36,județul Caraș-Severin 720.866
9 143710 8.29.11 DSP Caraș-Severin - Laborator Igiena radiațiilor - Suprafața construită: C1, Sc = 190 mp;
suprafața desfășurată: C1, Scd = 570 mp; regimul de înălțime: C1 = P + 1E;
suprafața utilă desfășurată:C1, Su = 467 mp;S teren = 385 mp; CF nr. 44009 Reșița
Țara: România, municipiul Reșița, Str. Spitalului nr. 36,județul Caraș-Severin 402.322
10 143714 8.29.11 DSP Caraș-Severin - clădire Compartiment teritorial Oravița Suprafața utilă:C1, Su = 186 mp; cote- părți comune: 365/903; CF nr. 30749 -C1 - U1Oravița Țara: România, orașul Oravița,Piața Ferdinand nr. 9 10

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...