Art 3 REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare | Ordonanță de urgență 133/2020

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 - REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare -
Art. 3. -

În cadrul asistenței tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt eligibile următoarele cheltuieli:

În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluare:

a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:

1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea S.N.S.E.D. și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislației în vigoare;

2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea și gestionarea S.N.S.E.D;

3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor legale în vigoare privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului; Modificări (1)

4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport și pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;

5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;

6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;

7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului;

8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locațiunilor imobilelor cu destinații de sedii;

9. costuri indirecte;

b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:

1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;

2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;

c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:

1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul autorității de management;

2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;

3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;

4. cheltuieli cu auditul programului;

d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:

1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;

2. costuri financiare ale procesului de evaluare.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 133/2020:
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 1 REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
Art 2 REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
Art 3 REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
Art 4 REGULI GENERALE de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
;
se încarcă...