Senatul României

Decizia nr. 10/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 31 iulie 2020.

În vigoare de la 31 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată,

Președintele Senatului decide:

Articol unic. -

(1) Senatul se convoacă în sesiune extraordinară în perioada 1-19 august 2020.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 31 iulie 2020.

Nr. 10.

ANEXĂ

SESIUNEA EXTRAORDINARĂ A SENATULUI 1-19 AUGUST 2020
Proiectul ordinii de zi pentru perioada
1-19 august 2020

1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (L431/2020);

2. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiții "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente", tronsonul 1 (L434/2020);

3. Propunerea legislativă privind inițiativa cetățenească de revizuire a Constituției României (L447/2020);

4. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" (L435/2020);

5. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia (L445/2020);

6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2020 privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice (L446/2020);

7. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare (L444/2020);

8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora (L448/2020);

9. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale (L413/2020);

10. Proiectul de lege privind efectuarea unui test de proporționalitate anterior adoptării unor noi reglementări referitoare la profesii (L430/2020);

11. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2020 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret (L457/2020);

12. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative (L458/2020);

13. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ȘI UTILAJE (L459/2020);

14. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice (L460/2020);

15. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (b428/2020);

16. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situațiile de pandemie (L387/2020);

17. Propunerea legislativă privind măsuri economice și fiscal- bugetare (L388/2020);

18. Propunerea legislativă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale (L389/2020);

19. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020 (L391/9.06.2020);

20. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui sprijin financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare (L392/2020);

21. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare (L393/2020);

22. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale (L394/2020);

23. Propunerea legislativă privind înființarea Programului "Inovare și Producție pentru Criza Coronavirus" (L395/2020);

24. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru stimularea activității și reducerea efectelor crizei sanitare în sectorul de turism (L396/2020);

25. Propunerea legislativă privind alinierea la standardele europene a procesului de prevenire și combatere a poleiului și înzăpezirii pe drumurile și căile publice din România (L400/2020);

26. Propunerea legislativă privind obligația autorităților și a instituțiilor publice de a furniza informațiile pe care le dețin în legătură cu persoana fizică care le solicită (L401/2020);

27. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 230/2008 privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România și a Legii nr. 264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale (L402/2020);

28. Propunerea legislativă privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale din unitățile medicale și din centrele rezidențiale din România (L403/2020);

29. Propunerea legislativă privind efectuarea de teste gratuite împotriva COVID-19 (L404/2020);

30. Propunerea legislativă privind achiziționarea produselor alimentare din producție autohtonă (L405/2020);

31. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului 1 din Legea nr. 102/2015 privind instituirea Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România (L406/2020);

32. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ (L421/2020);

33. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (L418/2020);

34. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (L419/2020);

35. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (L420/2020);

36. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (L422/2020);

37. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (L423/2020);

38. Propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a alin. (21) și lit. b) a alin. (22) ale art. 5 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (L424/2020);

39. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (L425/2020);

40. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru (L426/2020);

41. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice (L427/2020);

42. Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului;

43. Inițiative legislative aflate în dezbatere la Senat;

44. Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată;

45. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;

46. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite;

47. Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea unor inițiative legislative.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...