Guvernul României

Hotărârea nr. 583/2020 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 31 iulie 2020.

În vigoare de la 31 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere art. 9 alin. (4) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița", cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificările și completările corespunzătoare în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pecingină,
secretar de stat

București, 22 iulie 2020.

Nr. 583.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"

Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea Adresa Descrierea tehnică/ Cartea funciară/ Nr. cadastral Anul dobândirii/ dării în folosință Baza legală Valoarea de inventar (lei) Administratorul
0 1 2 3 4 5 6 7 8
8.28.10 Coridor de expropriere Comuna Răstolița, Vătava, județul Mureș Suprafața coridorului de expropriere 120.548 mp CF 50816 CF 51319 CF 51325 2019 Hotărârea Guvernului nr. 900/2017 Decizia de expropriere nr. 130 din 30 ianuarie 2018 187.387 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri CUI 24931499

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...