Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 149/2020 privind aprobarea venitului total și a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 01 octombrie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. e), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și al dispozițiilor art. 24 din Metodologia de rezervare a capacității de transport și de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea - Negru Vodă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016, cu modificările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se stabilește venitul total pentru activitatea de transport al gazelor naturale desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. pe conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 la nivelul valorii de 169.820.239 lei.

Art. 2. -

(1) Se stabilesc tarifele de transport pentru rezervarea capacității de transport pe punctele de intrare/ieșire în/din conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2, pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021, pentru Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) - Tarifele de transport prevăzute la alin. (1) se aplică în punctele relevante Isaccea 2,3 și Negru Vodă 2,3.

Art. 3. -

Tarifele de transport prevăzute la art. 2 reprezintă contravaloarea serviciilor de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacității de transport pe puncte de intrare/ieșire în/din conducta de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2 al gazelor naturale și nu conțin T.V.A.

Art. 4. -

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 29 iulie 2020.

Nr. 149.

ANEXĂ

Tarife de transport pentru rezervarea capacității de transport pe punctele de intrare/ieșire în/din conducta
de transport gaze naturale Isaccea 2-Negru Vodă 2, pentru perioada 1 octombrie 2020 - 30 septembrie 2021

Nr. crt. Tipuri de servicii de transport al gazelor naturale pentru rezervarea capacității de transport pe conducta de transport Isaccea 2 - Negru Vodă 2 Coeficient multiplicare UM Tarife de transport pentru punctul relevant Isaccea 2,3 Tarife de transport pentru punctul relevant Negru Vodă 2,3
1 Preț de referință 1,00 lei/kWh/h 0.001120 0.001120
Servicii ferme/întreruptibile termen scurt trimestrial
2 Servicii ferme/întreruptibile trimestrul I
(octombrie-decembrie)
1.56 lei/kWh/h 0.001743 0.001743
3 Servicii ferme/întreruptibile trimestrul II
(ianuarie-martie)
2.89 lei/kWh/h 0.003232 0.003232
4 Servicii ferme/întreruptibile trimestrul III
(aprilie-iunie)
0.27 lei/kWh/h 0.000304 0.000304
5 Servicii ferme/întreruptibile trimestrul IV (iulie-septembrie) 0.49 lei/kWh/h 0.000544 0.000544
Servicii ferme/întreruptibile termen scurt lunar
6 Servicii ferme/întreruptibile luna octombrie 1.51 lei/kWh/h 0.001687 0.001687
7 Servicii ferme/întreruptibile luna noiembrie 1.55 lei/kWh/h 0.001734 0.001734
8 Servicii ferme/întreruptibile luna decembrie 2.33 lei/kWh/h 0.002612 0.002612
9 Servicii ferme/întreruptibile luna ianuarie 5.92 lei/kWh/h 0.006625 0.006625
10 Servicii ferme/întreruptibile luna februarie 1.93 lei/kWh/h 0.002156 0.002156
11 Servicii ferme/întreruptibile luna martie 2.15 lei/kWh/h 0.002407 0.002407
12 Servicii ferme/întreruptibile luna aprilie 0.11 lei/kWh/h 0.000120 0.000120
13 Servicii ferme/întreruptibile luna mai 0.34 lei/kWh/h 0.000380 0.000380
14 Servicii ferme/întreruptibile luna iunie 0.49 lei/kWh/h 0.000550 0.000550
15 Servicii ferme/întreruptibile luna iulie 0.74 lei/kWh/h 0.000827 0.000827
16 Servicii ferme/întreruptibile luna august 0.08 lei/kWh/h 0.000089 0.000089
17 Servicii ferme/întreruptibile luna septembrie 0.86 lei/kWh/h 0.000968 0.000968
Servicii ferme/întreruptibile termen scurt zilnic
18 Servicii ferme/întreruptibile zi octombrie 3.01 lei/kWh/h 0.003374 0.003374
19 Servicii ferme/întreruptibile zi noiembrie 3.10 lei/kWh/h 0.003467 0.003467
20 Servicii ferme/întreruptibile zi decembrie 4.67 lei/kWh/h 0.005224 0.005224
21 Servicii ferme/întreruptibile zi ianuarie 11.83 lei/kWh/h 0.013251 0.013251
22 Servicii ferme/întreruptibile zi februarie 3.85 lei/kWh/h 0.004311 0.004311
23 Servicii ferme/întreruptibile zi martie 4.30 lei/kWh/h 0.004814 0.004814
24 Servicii ferme/întreruptibile zi aprilie 0.21 lei/kWh/h 0.000241 0.000241
25 Servicii ferme/întreruptibile zi mai 0.68 lei/kWh/h 0.000761 0.000761
26 Servicii ferme/întreruptibile zi iunie 0.98 lei/kWh/h 0.001100 0.001100
27 Servicii ferme/întreruptibile zi iulie 1.48 lei/kWh/h 0.001654 0.001654
28 Servicii ferme/întreruptibile zi august 0.16 lei/kWh/h 0.000177 0.000177
29 Servicii ferme/întreruptibile zi septembrie 1.73 lei/kWh/h 0.001937 0.001937
Servicii ferme/întreruptibile termen scurt intrazilnic
30 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic octombrie 3.01 lei/kWh/h 0.003374 0.003374
31 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic noiembrie 3.10 lei/kWh/h 0.003467 0.003467
32 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic decembrie 4.67 lei/kWh/h 0.005224 0.005224
33 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic ianuarie 11.83 lei/kWh/h 0.013251 0.013251
34 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic februarie 3.85 lei/kWh/h 0.004311 0.004311
35 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic martie 4.30 lei/kWh/h 0.004814 0.004814
36 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic aprilie 0.21 lei/kWh/h 0.000241 0.000241
37 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic mai 0.68 lei/kWh/h 0.000761 0.000761
38 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic iunie 0.98 lei/kWh/h 0.001100 0.001100
39 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic iulie 1.48 lei/kWh/h 0.001654 0.001654
40 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic august 0.16 lei/kWh/h 0.000177 0.000177
41 Servicii ferme/întreruptibile intrazilnic septembrie 1.73 lei/kWh/h 0.001937 0.001937

Tarifele de rezervare de capacitate pentru serviciile de transport întreruptibile sunt tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme asupra cărora se aplică un discount ex-post, calculat conform prevederilor art. 16 alin. (4) din Regulamentul (UE) 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...