Guvernul României

Hotărârea nr. 567/2020 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor"

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 37, 39, 40, 42 și 44 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1) - (10) și (12) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (11) și art. 18 din Legea nr. 185/2016,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

(1) Se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier național, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului forestier în suprafață de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor".

(2) Terenul forestier prevăzut la alin. (1) se află în proprietatea publică a statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva prin Direcția Silvică Constanța, Ocolul Silvic Murfatlar, localizat în U.P. III Hagieni, u.a. 23 B% = 0,0366 ha, u.a. 26 B% = 0,0406 ha și U.P. IV Cobadin, u.a. 44% = 0,2080 ha, u.a. 88 C% = 0,5982 ha, u.a. 69 N% = 0,1173 ha, u.a. 70 N% = 0,0986 ha, și prin Direcția Silvică Giurgiu, Ocolul Silvic Ghimpați, localizat în U.P. II Milcovăț, u.a. 75 R% = 0,9090 ha.

(3) Ocuparea temporară din fondul forestier național a terenului prevăzut la alin. (1) se face cu defrișarea vegetației forestiere, după cum urmează: pe raza Ocolului Silvic Murfatlar, U.P. III Hagieni, u.a. 23 B% = 0,0366 ha, u.a. 26 B% = 0,0406 ha și U.P. IV Cobadin, u.a. 44% = 0,2080 ha și u.a. 88 C% = 0,4670 ha.

(4) Masa lemnoasă de pe terenul prevăzut la alin. 1 se va precompta și se va exploata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 2.

Ocuparea temporară a terenului forestier prevăzut la art. 1 se face pe toată durata de execuție și existență în fondul forestier național a conductelor aferente proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Țărmul Mării Negre - Podișor", potrivit art. 18 alin. (2) din Legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale.

Art. 3.

(1) Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică, aflat în administrare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, garanția pentru ocuparea temporară a terenului prevăzut la art. 1, în suprafață de 2,0083 ha, în cuantum de 190256,74 lei, cu ordinul de plată nr. A15A - referință nr. 254 din 3.03.2020.

(2) Predarea terenurilor forestiere prevăzute la art. 1 de către ocoalele silvice care asigură administrarea se va face numai după achitarea de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. a obligațiilor bănești prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4.

(1) La dezafectarea obiectivului, Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligația redării în circuitul silvic a terenului prevăzut la art. 1.

(2) Terenul forestier prevăzut la art. 1, localizat în u.a. 23 B%, 26 B%, 44%, 88 C%, se redă în circuitul silvic apt de a fi împădurit și fără restricții în ceea ce privește reinstalarea vegetației forestiere, la categoria de folosință: "păduri și terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi".

(3) Terenul forestier prevăzut la art. 1, localizat în u.a. 69 N% și 70 N%, se redă în circuitul silvic la categoria de folosință de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: "teren neproductiv".

(4) Terenul forestier prevăzut la art. 1, localizat în u.a. 75 R%, se redă în circuitul silvic, apt de a fi împădurit, la categoria de folosință de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri: "terenuri afectate gospodăririi pădurilor - culoare pentru linii electrice".

Art. 5. -

Garda Forestieră București, Ocolul Silvic Ghimpați, Ocolul Silvic Murfatlar și Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. răspund de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Costel Alexe
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 16 iulie 2020.

Nr. 567.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...