Guvernul României

Hotărârea nr. 585/2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În conformitate cu art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea și reabilitarea unor părți din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 361 alin. (1) și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1.

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, în condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. își va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.

Art. 3.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, infrastructurii
și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pecingină,
secretar de stat

București, 22 iulie 2020.

Nr. 585.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A. - Sucursala Regională CF Timișoara, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

CS MT: 13633330

CUI CNCF "CFR" - S.A.: R 11054529

GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Cod de clasificare Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (lei) Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147798 parțial 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și de conducere operativă a circulației feroviare, interoperabile Instalații SBW, CEM = 8 buc.; instalații CED = 2 buc.; instalații BLA = 6,665 km; LC = 1,3 km (parțial părți componente din instalațiile CED = 2); protecții din cale și vecinătate (PCV) = 2; instalație autostop = 1 buc. (aferentă instalațiilor SBW, CEM Lugoj-Ilia); stațiile Coșteiu Mare, Cliciova Lăpugiu, Mănăștur, Margina, Dobra, Holdea. Baterie acumulator - (parte comp. la CED st. Simeria ) = 1 buc. Sucursalele regionale CF Cluj, Brașov, Craiova Sucursala Regională CF Timișoara 1998 300271 Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 conce-sionate conce-sionate imobil

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...