Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Ordinul nr. 1140/2020 pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 678 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 5.964/259 din 11.05.2019 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor pentru publicarea acceptării rectificărilor la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva,

ținând cont de prevederile art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,

luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor,

ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se publică rectificările la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, aplicabil de la 1 ianuarie 2019, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
Lucian Nicolae Bode

București, 9 iulie 2020.

Nr. 1.140.

ANEXĂ

Națiunile Unite

Consiliul Economic și Social

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70
Distr. generală
8 februarie 2019
Română
Original: engleză

Comisia Economică pentru Europa

Comitetul de transporturi interioare

Grupul de lucru pentru transporturile mărfurilor periculoase

Reuniunea comune a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de securitate al ADN)

A treizeci și patra sesiune

Geneva, 21-25 ianuarie 2019

Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de siguranță ADN) la cea de-a treizeci și patra sesiune a sa

Anexa III

Original: engleză și franceză

Propuneri de rectificări la Regulamentul anexat la ADN
(Nu necesită acceptarea părților contractante.)

1. Capitolul 1.2, definiția "Aparat electric cu risc limitat de explozie"

Se înlocuiește "aparat electric" cu "instalații și echipamente electrice".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

2. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.3.52.1

Se înlocuiește "instalații electrice" cu "instalații și echipamente electrice".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

3. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.3.52.2

Se înlocuiește "echipamente electrice/emițătoare sonare" cu "instalații și echipamente electrice/emițătoare sonare".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

4. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.x.52.3, ultima frază

Se înlocuiește "Deconectarea acestor instalații de la o locație centralizată" cu "Deconectarea acestor instalații și echipamente de la o locație centralizată".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

5. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziția tranzitorie pentru 9.3.1.53.1, 9.3.2.53.1 și 9.3.3.53.1, paragraful d)

Se înlocuiește "după 31 decembrie 1977" cu "înainte de 31 decembrie 1977".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

6. Capitolul 3.2, 3.2.3.3, schema A, antetul celei de-a treia coloane

Se înlocuiește "Presiunea internă maximală la o temperatură a lichidului de 30°C și o temperatură a fazei gazoase de 37,8°C > 50 kPa" cu "Presiunea internă maximă la o temperatură a lichidului de 30°C și o temperatură a fazei gazoase de 37,8°C ≤ 50 kPa".

(Document de referință: document INF.10)

7. Capitolul 8.1, 8.1.2.1 e)

Se înlocuiește "instalații" cu "instalații și echipamente".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

8. Capitolul 8.6, 8.6.1.1, model de certificat de aprobare, rubrica 4

Se înlocuiește "Instalații și echipamente electrice și neelectrice destinate a fi utilizate în zone protejate" cu "Instalații și echipamente electrice și neelectrice staționare și echipamente destinate a fi utilizate în zone protejate".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

9. Capitolul 8.6, 8.6.1.2, model de certificat de aprobare, rubrica 4

Se înlocuiește "Instalații și echipamente electrice și neelectrice destinate a fi utilizate în zone protejate" cu "Instalații și echipamente electrice și neelectrice staționare și echipamente destinate a fi utilizate în zone protejate".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

10. Capitolul 8.6, 8.6.1.3, model de certificat de aprobare, rubrica 9

Se înlocuiește "Instalații și echipamente electrice" cu "Instalații și echipamente electrice staționare".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

11. Capitolul 8.6, 8.6.1.4, model de certificat de aprobare, rubrica 9

Se înlocuiește "Instalații și echipamente electrice" cu "Instalații și echipamente electrice staționare".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

12. Capitolul 8.6, 8.6.3, lista de verificare ADN, întrebarea 14, al șaselea paragraf

Se înlocuiește "toate instalațiile electrice" cu "toate instalațiile și toate echipamentele electrice".

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

Națiunile Unite

Consiliul Economic și Social

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/70/Corr.1
Distr. generală
27 mai 2019
Română
Original: engleză și franceză

Comisia Economică pentru Europa

Comitetul de transporturi interioare

Grupul de lucru pentru transporturile mărfurilor periculoase

Reuniunea comună a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de securitate al ADN)

A treizeci și patra sesiune Geneva, 21-25 ianuarie 2019

Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de siguranță ADN) la cea de-a treizeci și patra sesiune a sa

Rectificare

1. Pagina 8, paragraful 29, a doua liniuță

În loc de:

"

9.3.x.24"

se citește

"

9.3.x.20.4".

2. Anexa I, capitolul 1.1, 1.1.3.6

În loc de:

"

1.1.3.6 Se modifică după cum urmează:

«

1.1.3.6 Exceptări legate de cantitățile transportate la bordul navelor»"

se citește:

"

1.1.3.6.1 Se modifică după cum urmează:".

3. Anexa I, capitolul 8.1, 8.1.7.2

În loc de:

"

8.1.7.2 Se modifică sfârșitul celui de-al doilea paragraf după cum urmează:"

se citește:

"

8.1.7.2 Se modifică sfârșitul primului alineat, după cum urmează:".

4. Anexa III, titlu

În loc de:

"

(Nu necesită acceptarea părților contractante.)"

se citește:

"

(sub rezerva acceptării părților contractante)".

5. Anexa III, Corecția 1

Se înlocuiește textul existent cu:

1. Capitolul 1.2, definiția "Echipament electric cu risc limitat de explozie"

Pentru definiția existentă se citește:

Instalații și echipamente electrice cu risc limitat de explozie:

sunt instalații și echipamente electrice pentru care funcționarea normală nu produce scântei și nu conduce la temperaturi de suprafață mai mari de 200°C.

Fac parte din aceste instalații și echipamente electrice, de exemplu:

- motoare de curent alternativ cu rotor în formă de colivie de veveriță;

- generatoare fără perii cu excitație fără contact;

- siguranțe cu un element de siguranță închis;

- echipamente electronice fără contact

sau instalații și echipamente electrice prevăzute cu cel puțin o carcasă protejată împotriva jeturilor de apă (indice de protecție IP55 sau mai mare), proiectate astfel încât temperatura suprafeței lor să nu depășească 200°C în condiții normale de funcționare.

(Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/4)

Națiunile Unite

Consiliul Economic și Social

ECE/TRANS/WP.15/AC.2/72
Distr. generală
12 septembrie 2019
Română
Original: engleză

Comisia Economică pentru Europa

Comitetul de transporturi interioare

Grupul de lucru pentru transporturile mărfurilor periculoase

Reuniunea comună a experților pentru Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de securitate al ADN)

A treizeci și cincea sesiune

Geneva, 26-30 august 2019

Raportul Reuniunii comune a experților privind Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) (Comitetul de siguranță ADN) la cea de-a treizeci și cincea sesiune a sa

Anexa II

Original: engleză și franceză

Rectificări la documentul ECE/TRANS/276
(publicația ADN 2019)
(Nu necesită acceptarea părților contractante.)

1. Volumul I, cuprins

Se introduce: "7.1.7 Dispoziții speciale aplicabile transportului substanțelor autoreactive din clasa 4.1, peroxizilor organici din clasa 5.2 și substanțelor stabilizate prin reglarea temperaturii (altele decât substanțele autoreactive sau peroxizii organici)". (Document de referință: ECE/TRANS/WP.15/AC.2/2019/21)

2. Capitolul 1.6, 1.6.7.2.2.2, dispoziție tranzitorie pentru paragrafele 9.3.1.17.4 și 9.3.3.17.4: Distanța de la orificiile zonei de marfă, coloana termen și observații

Fără obiect în limba română

(Document de referință: document informal INF.20)

3. Partea 1, capitolul 1.6, paragraful 1.6.7.2.2.5

Fără obiect în limba română

Anexa III

Original: engleză și franceză

Propuneri de corecții la Regulamentul anexat la ADN
(sub rezerva acceptării părților contractante)

1. Capitolul 7.2, paragraful 7.2.3.1.6

Se înlocuiește "Nu trebuie să se pătrundă într-o cisternă de marfă" cu "Nu trebuie să se pătrundă într-o cisternă de marfă goală".

2. Capitolul 9.3, 9.3.x.12.4 b) i)

Se înlocuiește "zona protejată" cu "zona de marfă".

(Document de referință: document informal INF.18)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...