Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor - ANPC

Ordinul nr. 311/2020 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției generale laboratoare Larex din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 30 iulie 2020.

În vigoare de la 09 august 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 3 alin. (5) și art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Referatul/Nota de fundamentare a Direcției generale laboratoare Larex nr. 6.194/2020,

președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă tarifele pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției generale laboratoare Larex din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Tariful stabilit prin prezentul ordin se poate achita cu ordin de plată sau mandat poștal în contul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. RO31TREZ7005032XXX004173, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, cod unic de înregistrare nr. 4266502.

Art. 3. -

Prevederile prezentului ordin se aplică de către personalul Direcției generale laboratoare Larex și al Direcției economice și resurse umane din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Art. 4. -

Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
Eduardt Cozminschi

București, 13 iulie 2020.

Nr. 311.

ANEXĂ

TARIFE
pentru prestarea unor servicii de către personalul Laboratorului microbiologie și biocide, Laboratorului de produse agroalimentare, Laboratorului instrumental, Laboratorului textile și jucării, Laboratorului produse petroliere, Laboratorului pentru analiza calității vinurilor, băuturilor alcoolice din cadrul Direcției generale laboratoare LAREX din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

I. Tarifele pentru încercări de laborator sunt următoarele:

Nr. crt. Denumirea încercării Obiect supus încercării Tehnica de măsurare/Metoda de încercare Tariful aplicabil
- lei -
1. Absorbantă în UV Ulei de măsline SR EN ISO 3656 21
2. Aciditate/Alcalinitate Produse alimentare, soluții Volumetrie 24
3. Aciditate Uleiuri și grăsimi vegetale SR EN ISO 660 pct. 9.1 24
4. Alcaloizi (nicotină) Tutun SR ISO 2881 88
5. Aldehide Uree Spectrometrie absorbție moleculară 45
6. Amidon Produse alimentare Volumetrie 62
7. Azot bazic volatil (azot ușor hidrolizabil) Pește Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 anexa II, cap. III 47
8. Azot ușor hidrolizabil Carne și produse din carne SR 9065-7 35
9. Azot în uree Uree STAS 8495 128
10. Bioxid de sulf Amidon și produse derivate, produse alimentare SR EN 1988-1;
SR ISO 5522;
SR 110-11
55
11. Biuret Uree Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 127
12. Calciu Lapte, nutrețuri (furaje), hrană pentru animale, melasă ISO 12081;
SR ISO 6490-1;
STAS 12871
106
13. Calibru Măsline de masă, ouă STAS 11414, PSL-LB01-014 27
14. Carbohidrați Făină, produse lactate acide, carne și produse din carne, produse dulci PSL-LB01-015 117
15. Cenușă insolubilă Produse alimentare/Concentrate alimentare Gravimetrie 59
16. Cenușă totală Produse alimentare, nutrețuri (furaje), hrană pentru animale Gravimetrie 48
17. Clorură de sodiu Produse alimentare/Concentrate alimentare Metoda Volhard 41
18. Clorură de sodiu Produse alimentare/Concentrate alimentare Metoda Mohr 27
19. Clorură de sodiu Produse alimentare/Concentrate alimentare Potențiometric 30
20. Colagen Carne și produse din carne SR ISO 3496+A1:99 69
21. Conținut de boabe de aceeași culoare - fasole Fasole boabe STAS 2963 14
22. Conținut de săpun dizolvat Ulei SR 145-12 70
23. Creștere în volum la fierbere Paste făinoase STAS 756/3 27
24. Culoare de iod Ulei SR 145/2 47
25. Culoare Stammer Zahăr Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei nr. 576/1.033/2002;
SR 110-2:1995
58
26. Defecte și corpuri străine Orez, grâu durum, leguminoase, cafea verde, condimente, leguminoase și fructe deshidratate, boabe cacao, măsline de masă, făină de grâu, cereale și leguminoase, boia de ardei, zahăr Gravimetrie/Macroscopie/Microscopie 26
27. Densitate Lapte, ulei, cafea, soluții Gravimetrie, densimetric 11
28. Descriere produs - examen senzorial Produse alimentare - 10
29. Extract Cafea, ceai PSL-LB01-018, SR ISO 9768 31
30. Fibră brută Produse de origine nonanimală ISO 5498 68
31. Gluten umed Făină SR EN ISO 21415-1 41
32. Gluten - indice glutenic Făină SR EN ISO 21415-1/C91 14
33. Gluten - indice de deformare a glutenului Făină SR EN ISO 21415-1 21
34. Grad de prospețime Carne și produse din carne, pește, hrană pentru animale SR 9065;
Regulamentul (CE) 2074/2005
35
35. Granulație Zahăr SR 110-10 28
36. Grăsime Carne și produse din carne; cacao, nutrețuri (furaje), hrană pentru animale, semințe oleaginoase; ulei și grăsimi vegetale, unt, biscuiți, maioneză SR ISO 1444; SR 13344;
Regulamentul (CE) nr. 152/2009, SR EN ISO 659, STAS 145/20, SR EN ISO 17189, STAS 1227/3, SP 3280,
SR 8613
53
37. Grăsime Lapte, brânză, cașcaval, produse lactate acide SR ISO 2446; STAS 6352/1; SR ISO 3433 46
38. Grăsime Concentrate alimentare; produse dulci; pâine și produse de patiserie; amidon SR 8613-5; SR 2213/11; SR 91;
SR 13300-6
74
39. Identificare amidon Miere, produse din legume și fructe, carne și produse din carne, nutrețuri (furaje) SR 784-3, pct. 4.11,
Food Chemicals Codex, ed. V
18
40. Identificare făină de cereale și amidon Grăsimi tip margarină, miere SR 10673; SR 784-3 26
41. Identificare coloranți sintetici Oțet, vin, boia de ardei SR 157 29
42. Identificarea: gelatinei și cleiului, culorii de anilină, amidonului, coloranților organici de sinteză Miere, boia de ardei SR 784-3,
STAS 1793
23
43. Identificare glucoză industrială Miere SR 784-39, pct. 4.10 33
44. Impurități insolubile în solvenți organici Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală SR EN ISO 663 64
45. Indice de iod Ulei SR EN ISO 3961 61
46. Indice de peroxid Ulei SR EN ISO 3960 47
47. Indice de refracție Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală; sirop glucoză, soluții SR EN ISO 63202/AC;
SR 1743, refractometric
11
48. Indice de saponificare Ulei SR EN ISO 3657 45
49. Indicele diastazic Miere SR 784-3, pct. 4.7 68
50. Infestare Orez SR 6280 18
51. Informații nutriționale Produse alimentare Gravimetrie, volumetrie, spectrometrie de emisie atomică, cromatografie de gaze 700
52. Determinarea masei și a proporțiilor masice ale componentelor Produse alimentare și produse alimentare ambalate PSL LB01-014 20
53. Determinare la sută a umpluturii Produse dulci, biscuiți SR 2213-3:2009, STAS 1227/3-90 20
54. Monoglutamat de sodiu Produse de origine nonanimală AOAC 970.37 108
55. Nitrați Carne și produse din carne, lapte și produse din lapte Spectrometrie absorbție moleculară 72
56. Nitriți Carne și produse din carne, sare, lapte și produse din lapte Spectrometrie absorbție moleculară 61
57. pH Apă potabilă/minerală, carne și produse din carne, produse dulci, nutrețuri, îndulcitori, zahăr, lapte, melasă, maioneză, soluții apoase, sare, sucuri/ produse din legume și fructe SR EN ISO 10523, SR ISO 2917,
SR 2213-9,
Metoda potențiometrică, SR 110-12,
STAS 8201,
STAS 12871,
SP 3280, STAS 8619/3, SR 8934-2,
ISO 1842,
SR EN 1132
11
58. Presiune la 20°C, bar Băutură alcoolică fermentată Metoda manometrică 17
59. Proteină totală Carne și produse din carne, făină, nutrețuri (furaje), hrană pentru animale, produse dulci, lapte și produse din lapte, cereale, malț, concentrate alimentare SR ISO 937,
SR EN ISO 20483, SR EN ISO 5983-2, SR 2213,
SR EN ISO 8968-1, SR 13013-3,
SR 13486,
SR 8613-6
84
60. Punct de topire Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală SR EN ISO 6321 27
61. Raport colagen/proteină (colagen și proteină) Carne și produse din carne Volumetrie/
Spectrometrie absorbție moleculară
120
62. Reacția Kreis Carne și produse din carne SR 9065-10 20
63. Reacția pentru hidrogen sulfurat Carne și produse din carne SR 9065-11 20
64. Solubilitate Cafea Gravimetrie 17
65. Solubilitate Lapte praf ISO 8156 41
66. Substanță uscată solubilă (indice de refracție) Produse din fructe și legume, sucuri de fructe și de legume SR ISO 2173,
SR EN 12143
21
67. Substanță uscată solubilă Produse dulci, melasă SR 2213-5,
STAS 12871
32
68. Substanțe extractibile în eter etilic Condimente ISO 1108,
STAS 1793
84
69. Substanțe insolubile în apă Gumă de mestecat, zahăr, miere PSL-LB01-016, SR 110-8,
SR 784-3
41
70. Substanțe insolubile Uree STAS 5698 61
71. Substanțe nesaponificabile Uleiuri și grăsimi vegetale SR EN ISO 3596 72
72. Substanțe reducătoare Zahăr, melasă SR 110-5, STAS 12871 51
73. Umiditate (apă) Produse alimentare Gravimetrie PSL-LB 01-007 23
74. Umiditate Miere SR 784-3, pct. 4.1 20
75. Umiditate Condimente coriandru ISO 939 31
76. Umiditate Unt SR EN ISO 3727-2 30
77. Uniformitatea comportării boabelor la fierbere Fasole boabe STAS 2963 19
78. Valoare energetică Produse alimentare Volumetrie/Gravimetrie/Calcul 220
79. Zahăr Produse dulci, biscuiți, zahăr, pâine și produse de panificație, melasă SR 2213-12,
STAS 1227/3 pct. 11,
Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 291/386/78/2003,
SR 91, STAS 12871
45
80. Zahăr Muștar SR 3063, pct. 4.2.2 47
81. Zahăr Miere SR 784-3, pct. 4.4 și 4.5 47
82. Zaharoză (polarizație) Zahăr, melasă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 291/386/78/2003, metoda10, STAS 12871 34
83. Amoniu Apă potabilă/minerală SR ISO 7150-1 53
84. Bioxid de carbon legat (hidrogenocarbonat) Apă potabilă/minerală STAS 3263 43
85. Calciu Apă potabilă/minerală, soluții SR ISO 6058 49
86. Cianuri libere Apă potabilă/minerală STAS 10847 61
87. Cloruri Apă potabilă/minerală SR ISO 9297 42
88. Cloruri Sare SR 8934-7 47
89. Conductivitate Apă potabilă/minerală SR EN 27888 16
90. Dioxid de carbon Apă minerală SR 4450 pct. A3 41
91. Duritate (sumă de calciu și magneziu) Apă potabilă/minerală SR ISO 6059 37
92. Ermeticitate Apă minerală SR 4450 pct. A2 14
93. Fier Apă potabilă/minerală, soluții SR ISO 6332/C91 65
94. Fosfați Apă potabilă/minerală, soluții SR EN ISO 6878 57
95. Indice de permanganat (oxidabilitate) Apă potabilă/minerală SR EN ISO 8467 34
96. Iod total Sare SR 8934-9 62
97. Iod total, exprimat în iodură de potasiu Sare SR 8934-9 62
98. Magneziu Apă potabilă/minerală, soluții SR ISO 6059;
SR ISO 6058
63
99. Magneziu Sare SR ISO 2482 66
100. Migrare globală în stimulant apos Materiale ceramice/plastice SR EN 1186-3 66
101. Migrare globală în stimulant gras Materiale ceramice/plastice SR EN 1186-2 77
102. Nitrați Apă potabilă/minerală SR ISO 7890-3 65
103. Nitriți Apă potabilă/minerală SR EN 26777/C91 50
104. Reziduu fix Apă potabilă, apă minerală STAS 3638, SR 4450 44
105. Substanțe insolubile în apă Sare SR ISO 2479 52
106. Substanțe tensioactive Apă potabilă/minerală SR EN 903 85
107. Sulfați Sare SR ISO 2480 50
108. Sulfați Apă potabilă/minerală STAS 3069 64
109. Sulfuri totale/Hidrogen sulfurat Apă potabilă/minerală STAS 11277/13 64
110. Umiditate Sare SR ISO 2483 40
111. Calciu Sare SR ISO 2482 66
112. 1, 2 propandiol Alcool denaturat GC-FID 75
113. Acizi organici (tartric, malic, citric, lactic) Produse alimentare HPLC-UV 131
114. Albastru de metilen Alcool denaturat Spectrometrie absorbție moleculară 39
115. Alcool izopropilic Alcool denaturat GC-FID 75
116. Alcool etilic Alcool denaturat GC-FID 75
117. Alcool metilic Alcool denaturat GC-FID 75
118. Aluminiu Apă potabilă/minerală, soluții SR ISO 10566 62
119. Arsen Apă potabilă/minerală SR ISO 17378-2 80
120. Bariu Apă potabilă/minerală AAS 66
121. Benzoat de denatoniu Alcool denaturat HPLC-UV 75
122. Bor Apă potabilă/minerală SR ISO 9390 66
123. Cadmiu Produse alimentare și nonalimentare;
apă potabilă/minerală; hrană pentru animale
Spectrometrie de absorbție atomică 54
124. Cafeină Ceai, cafea, băuturi răcoritoare, energizante, cappuccino SR ISO 20481 100
125. Ciclamat de sodiu Băuturi răcoritoare STAS 2567, pct. 8 134
126. Compoziție acizi grași Grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală/ produse alimentare SR EN ISO 12966-4 208
127. Conservanți (acid sorbic și benzoic) Produse alimentare SR EN 12856 141
128. Crom Produse alimentare și nonalimentare;
apă potabilă/minerală; hrană pentru animale
Spectrometrie de absorbție atomică 54
129. Cupru Produse alimentare și nonalimentare;
apă potabilă/minerală; hrană pentru animale
Spectrometrie de absorbție atomică 54
130. Fier Produse alimentare SR EN 14082
Spectrometrie de absorbție atomică
54
131. Îndulcitori sintetici (zaharină, acesulfam K, aspartam) Produse alimentare (sucuri, băuturi) SR EN 12856 134
132. Mangan Produse alimentare, hrană pentru animale Spectrometrie de absorbție atomică 54
133. Mangan Apă potabilă/minerală SR EN ISO 15586 54
134. Mercur Apă potabilă/minerală SR EN ISO 12846 54
135. Metiletilcetonă Alcool denaturat GC-FID 75
136. Monoetilenglicol Alcool denaturat GC-FID 75
137. Nichel Apă potabilă/minerală SR EN ISO 15586 54
138. Nichel Produse alimentare, soluții Spectrometrie de absorbție atomică 54
139. Plumb Produse alimentare, apă potabilă/minerală, hârtie, materiale ceramice/plastice (din stimulant) Spectrometrie de absorbție atomică 54
140. Potasiu Produse alimentare, apă potabilă/minerală, sare, soluții Flamfotometric 50
141. Salicilat de etil Alcool denaturat GC-FID 75
142. Salicilat de metil Alcool denaturat GC-FID 75
143. Seleniu Apă potabilă/minerală ISO 9965 80
144. Sodiu Produse alimentare, apă potabilă/minerală, sare, soluții Flamfotometric 50
145. Stibiu Apă potabilă/minerală SR ISO 17378-2 80
146. Terțbutanol Alcool denaturat GC-FID 75
147. Teobromina Produse pe bază de pudră de cacao AOAC 980.14 135
148. Violet de metil Alcool denaturat Spectrometrie absorbție moleculară 39
149. Zinc Produse alimentare, apă potabilă/minerală, soluții Spectrometrie de absorbție atomică 54
150. Aflatoxina B1, B2, G1, G2 Produse de origine nonanimală și hrană pentru animale Test Elisa 140
151. Bacillus cereus Produse alimentare și furaje SR EN ISO 7932; SR EN ISO 21871,
Farmacopeea europeană ediția în vigoare
69
152. Bacillus mezentericus Produse de origine nonanimală PSL 62
153. Bacterii aerobe mezofile Conserve SR 8924 55
154. Bacterii anaerobe mezofile Conserve SR 8924 55
155. Bacterii anaerobe sulfitoreducătoare Apă minerală SR EN 26461-2 83
156. Bacterii anaerobe sulfitoreducătoare Produse alimentare și furaje SR ISO 15213 95
157. Bacterii coliforme Produse alimentare și nonalimentare SR ISO 4832;
SR ISO 4831;
FR X, cap. IX, F3A
Farmacopeea europeană ediția în vigoare
68
158. Bacterii coliforme Apă potabilă/minerală SR EN ISO 9308-1 54
159. Bacterii sporulate anaerobe termofile producătoare de gaz în afară de H2S Pastă de tomate ISO 15213 65
160. Bacterii sporulate termofile și bacterii sporulate de acrire fără bombaj Pastă de tomate SR 8924 63
161. Clostridium perfingens Produse alimentare SR EN ISO 7937 93
162. Clostridium perfingens Apă potabilă ISO 14189 79
163. Deoxinivalenol Produse de origine nonanimală și hrană pentru animale Test Elisa 107
164. Drojdii și mucegaiuri Produse alimentare (de origine animală și nonanimală), furaje; teste de sanitație SR ISO 21527-1; FR X, cap. IX, F3A,
Farmacopeea europeană ediția în vigoare
61
165. Enterobacterii Produse alimentare (de origine animală și nonanimală), furaje; teste de sanitație SR ISO 21528-2;
SR ISO 21528-1; FR X, cap. IX, F3B,
Farmacopeea europeană ediția în vigoare
68
166. Enterococi intestinali Apă potabilă/minerală SR EN ISO 7899-2 56
167. Escherichia coli Produse alimentare (de origine animală și nonanimală); teste de sanitație SR ISO 16649-2;
ISO 7251;
SR ISO 18593;
FR X, cap. IX, F3B,
Farmacopeea europeană ediția în vigoare
59
168. Escherichia coli Apă potabilă/minerală SR EN ISO 9308-1 63
169. Bacterii acidolactice, mezofile (Lactobacillus spp.) Produse alimentare și furaje SR ISO 15214 69
170. Listeria monocytogenes Produse alimentare și furaje SR EN ISO 11290-2 80
171. Număr total de germeni Produse alimentare (de origine animală și nonanimală); teste de sanitație; produse nonalimentare SR EN ISO 4833-1; SR ISO 18593;
FR X, cap. IX, F3A, Farmacopeea europeană ediția în vigoare
59
172. Număr total de germeni Apă potabilă/minerală SR EN ISO 6222 59
173. Ochratoxina A Produse de origine nonanimală și hrană pentru animale ELISA cu purificare pe coloane 345
174. Ochratoxina A Produse de origine nonanimală și hrană pentru animale ELISA fără purificare pe coloane 108
175. Pseudomonas aeruginosa Apă potabilă/minerală SR EN ISO 16266 70
176. Salmonella Produse alimentare (de origine animală și nonanimală), furaje, teste de sanitație SR EN ISO 6579;
FR X, cap. IX, F3B, Farmacopeea europeană ediția în vigoare
80
177. Stafilococ coagulază-pozitiv Produse alimentare (de origine animală și nonanimală), furaje; teste de sanitație, produse nonalimentare SR EN ISO 6888-1;
FR X, cap. IX, F3B, Farmacopeea europeană ediția în vigoare
91
178. Zearalenonă Produse de origine nonanimală și hrană pentru animale Test Elisa 107
179. Contaminare totală Motorină SR EN 12662 115
180. Conținut de apă prin distilare Motorină SR 13484 40
181. Densitate Motorină SR EN ISO 3675/C91 26
182. Distilare Motorină SR EN ISO 3405 120
183. Descriere produs Produse petroliere - 10
184. Indice cetanic (distilare + densitate) Motorină SR EN ISO 4264/A1 162
185. Indice viscozitate (include 2 viscozități) Produse petroliere SR ISO 2909 131
186. Punct de congelare Lichid antigel, lichid spălare parbrize STAS 8671, pct. 4.4.1 194
187. Punct de congelare Uleiuri STAS 39 170
188. Punct de inflamabilitate Uleiuri; motorină, alte produse SR 5489;
SR EN ISO 2719
108
189. Temperatura-limită de filtrabilitate Motorină SR EN 16329 156
190. Viscozitate cinematică Uleiuri, motorină SR EN ISO 3104 45
191. Clor activ Soluții pe bază de hipoclorit de sodiu STAS 918; PSL LB04-005 74
192. Absorbția apei (metoda COBB) Hârtie SR EN ISO 535 61
193. Absorbție a 0,01/0,02 ml apă Hârtie igienică, batiste STAS 9202 pct. 4.5
STAS 11991
17
194. Absorbție prin imersie Materiale textile STAS 12750:89 58
195. Aspect, structură Hârtie Vizual 17
196. Capacitatea formatelor Recipiente Volumetrie 17
197. Capacitatea de absorbție Materiale textile Volumetrie 31
198. Cenușă (inclusiv umiditate) Hârtie și carton ISO 2144 82
199. Compoziție fibroasă amestec fibre Materiale textile Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului 245
200. Creponaj Hârtie STAS 9202, pct. 4.5 37
201. Densitate (gramaj + grosime) Hârtie SR EN ISO 534, pct. 10.3. 75
202. Desime Materiale textile SR EN 1049/2 32
203. Dimensiuni formate Materiale textile, din hârtie, carton 17
204. Descriere produs Materiale textile, din hârtie, carton - 10
205. Grad de alb Hârtie ISO 2470-1 27
206. Grad de impurificare Hârtie SR ISO 5350-3 23
207. Grosime Hârtie SR EN ISO 534, pct. 9.3. 34
208. Grosime Folie plastic SR ISO 4593 34
209. Grosime foaie Hârtie igienică SR EN ISO 12625-3 34
210. Grosime Materiale textile SR EN ISO 5084 34
211. Grad de încleiere Hârtie STAS 4748 17
212. Grad impregnare Șervețele umede STAS 9202, pct. 4.5 51
213. Identificare compoziție fibroasă Materiale textile SR 13231 31
214. Indice de tracțiune (rezistență la tracțiune și gramaj) Hârtie SR ISO 1924-2, pct. 9.3. 102
215. Masă (gramaj) Materiale textile SR 6142,
SR EN 12127
41
216. Masă (gramaj) Hârtie și carton, hârtie igienică SR EN ISO 536;
SR EN ISO 12625-6
41
217. Masă Produse nonalimentare Gravimetrie 20
218. Modificări dimensionale la spălare Materiale textile STAS 12906 74
219. Netezime față/verso Hârtie ISO 5627,
Metoda Bekk
41
220. Opacitate de tipărire (inclusiv gradul de alb) Hârtie ISO 2471 34
221. Răsucirea la umezire Hârtie STAS 4756 17
222. Rezistența culorilor la spălare Materiale textile SR EN ISO 105-C06 75
223. Rezistența culorilor la frecare Materiale textile SR EN ISO 105-X12 65
224. Rezistența la tracțiune Hârtie SR ISO 1924-2, pct. 9.2 61
225. Rezistența la tracțiune (inclusiv grosime) Folie plastic SR EN ISO 327-1,3. 78
226. Rezistența la tracțiune Materiale textile SR EN ISO 13934 68
227. Securitate îmbrăcăminte Îmbrăcăminte SR EN 14682 20
228. Straturi componente Absorbante STAS 11991 20
229. Timp de ardere Produse din ceară 17
230. Umiditate/reziduu sec Hârtie și carton SR EN ISO 287 51
231. Verificarea dimensiunii formatelor Hârtie STAS 3976 17
232. Verificarea direcției longitudinale și transversale Hârtie STAS 4746 Metoda B 17
233. Aldehide Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-7 PS (GC) 24
234. Acid cianhidric Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184/13 (metoda argentometrică) 40
235. Acid citric Vin și produse pe bază de vin SR 6182-26 50
236. Acid malic Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/27 30
237. Acid sorbic Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/7 30
238. Aciditate totală Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; vin și produse pe bază de vin; bere; oțet SR 184/5;
SR 6182-1 OIV; SR 13355/6; PS-LACVBA-09
15
239. Aciditate totală, acid citric Băuturi răcoritoare SR 2567/1 15
240. Aciditate volatilă Vin și produse pe bază de vin SR 6182-2 OIV 23
241. Acidul ascorbic - determinare semicantitativă Băuturi răcoritoare KIT MERCK 20
242. Alcalinitate cenușă Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/11 10
243. Alcool etilic Oțet SR 184-2 40
244. Alcool metilic Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; vin și produse pe bază de vin; bere; oțet SR 184-10 PS (GC); OIV 47
245. Alcooli superiori Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-8:2009 PS (GC) 51
246. Anhidridă sulfuroasă liberă Vin și produse pe bază de vin SR 6182-13, OIV 16
247. Anhidridă sulfuroasă totală Vin și produse pe bază de vin SR 6182-13; OIV 16
248. Baze azotate volatile Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184/25 30
249. Calciu Vin și produse pe bază de vin Recueil 50
250. Cenușă Vin și produse pe bază de vin SR 6182-3 27
251. Cloruri Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/31 12
252. Concentrație alcoolică Bere SR 13355/3 50
253. Concentrație must primitiv Bere SR 13355/5 65
254. Culoare Bere SR 13355/7 15
255. Densitate Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; vin și produse pe bază de vin SR 184-2; STAS 6182/8 15
256. Dioxid de carbon Bere, băuturi răcoritoare SR 13355/8; STAS 2567-2 17
257. Dioxid de sulf liber Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-11 metoda rapidă 16
258. Dioxid de sulf total Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-11 metoda rapidă 16
259. Esteri Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-6 PS (GC) 46
260. Examen organoleptic Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; vin și produse pe bază de vin; bere; băuturi răcoritoare; oțet SR 184/1; SR 6182/14; SR 13355/1; STAS 1754;
PS-LACVBA-09
10
261. Extract Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; oțet SR 184-3; PS-LACVBA-09 SR157 35
262. Extract sec nereducător Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/9 OIV 15
263. Extract sec total Vin și produse pe bază de vin OIV 15
264. Furfural Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-9 16
265. Identificarea coloranților sintetici Vin și produse pe bază de vin Metoda Ribereau Gayon 30
266. Identificarea acizilor minerali Oțet STAS 157, p. 4.2.4 20
267. Identificarea caramelului Oțet STAS 184/17 20
268. Identificarea substanțelor colorante artificiale Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale STAS 184/17 24
269. Impurități (determinarea Lange) Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-12 15
270. Intensitate colorantă Vin și produse pe bază de vin Regulamentul (CEE) nr. 2676
al Comisiei din 17 septembrie 1990 de stabilire a metodelor comunitare de analiză în sectorul vinurilor
30
271. Magneziu Vin și produse pe bază de vin Recueil 50
272. Malvină Vin și produse pe bază de vin SR 6182-20 50
273. pH Vin și produse pe bază de vin; băuturi răcoritoare SR 6182/14 15
274. Presiunea Vin și produse pe bază de vin STP/92, pct. 4.3.5. 15
275. Substanța uscată solubilă (grade refractometrice) Vin și produse pe bază de vin, băuturi răcoritoare SR 6182/25; Recueil 15
276. Substanțe volatile Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale Regulamentul (UE) nr. 787/2019 11
277. Sulfați Vin și produse pe bază de vin STAS 6182/12 15
278. Test de miscibilitate Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-1 10
279. Test stabilitate la aer Vin și produse pe bază de vin Recueil 10
280. Test stabilitate la temperaturi ridicate Vin și produse pe bază de vin Recueil 10
281. Test stabilitate la temperaturi scăzute Vin și produse pe bază de vin Recueil 10
282. Volum la 20°C Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; oțet SR 184/1; SR 6182/14 10
283. Zahăr reducător Vin și produse pe bază de vin SR 6182/18 24
284. Zahăr total (prin invertire) Vin și produse pe bază de vin; băuturi răcoritoare STAS 6182/17 30
285. Zaharoză (prin invertire) Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale SR 184-4 24
286. Zinc Alcool etilic, băuturi alcoolice distilate, naturale și industriale; oțet STAS 184/22 (AAS) 54
287. Azot total Îngrășăminte, azotat amoniu Uree, uree lichidă Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 2.2/2.2.3, STAS 4890/1,
STAS 8495
STAS 8495
99
288. Azot amoniacal Îngrășăminte, azotat de amoniu Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 2.1./2 109
289. Pentaoxid de fosfor total Îngrășăminte Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 3.1.1/3.2 168
290. Pentaoxid de fosfor solubil în citrat Îngrășăminte Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 3.1.4/3.2 60
291. Pentaoxid de fosfor solubil în apă Îngrășăminte Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 3.1.6/3.2 135
292. Pentaoxid de fosfor solubil în acid citric Îngrășăminte Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 3.1.3/3.2 155
293. Oxid de potasiu Îngrășăminte Regulamentul (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 4.1/4 124
294. Umiditate Uree, îngrășăminte, azotat de amoniu Gravimetrie 51
295. Substanțe insolubile Uree, uree lichidă STAS 5698 60
296. Formaldehidă Uree, uree lichidă Spectrometrie absorbție moleculară 68
297. Conținut de fier Uree STAS 5698 71
298. Pierdere la calcinare Produse nemetalifere cu carbonați STAS 4605/3 58
299. Bioxid de siliciu Produse nemetalifere cu carbonați STAS 4605/4 64
300. Trioxid de fier Produse nemetalifere cu carbonați STAS 4605/5 52
301. Trioxid de aluminiu Produse nemetalifere cu carbonați STAS 4605/6 57
302. Oxid de calciu Produse nemetalifere cu carbonați, îngrășăminte Volumetrie 65
303. Oxid de magneziu Produse nemetalifere cu carbonați, îngrășăminte Volumetrie 51
304. Granulație Îngrășăminte, făină de grâu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele, versiunea consolidată, metoda 7, făină de grâu 37

II. Tarifele pentru evaluarea conformității probelor cu specificația și/sau reglementări de către personalul Laboratorului microbiologie și biocide, Laboratorului de produse agroalimentare, Laboratorului instrumental, Laboratorului textile și jucării, Laboratorului produse petroliere, Laboratorului pentru analiza calității vinurilor, băuturilor alcoolice din cadrul Direcției generale laboratoare LAREX din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate, este de 95 lei.

III. Nu se tarifează în cazul testării și evaluării conformității probelor cu specificația și/sau reglementari pentru produsele prelevate de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor dacă în urma testării nu se constată neconformități față de cerințele de securitate și/sau de calitate prescrise ori declarate.

IV. Tarifele de la pct. I și II nu conțin TVA.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...