Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1343/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 673 din 29 iulie 2020.

În vigoare de la 29 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 6.246 din 28.07.2020,

având în vedere:

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", poziția 22 se modifică și va avea următorul cuprins:

"22. Galați Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galați (inclusiv Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost)"

2. În anexa nr. 2 - Lista spitalelor care asigură asistență medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, în tabelul "Spitale - Faza a II-a", după poziția 42 se introduc două noi poziții, pozițiile 43 și 44, cu următorul cuprins:

"43. Argeș Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
44. Bacău Spital Municipal de Urgență Moinești - Compartimentul boli infecțioase"

3. În anexa nr. 3 - Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, pozițiile 4, 9, 20, 22, 24, 31 și 34 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"4 BACĂU "Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești
Spitalul «Prof. Dr. Eduard Apetrei» Buhuși - Secția de boli infecțioase
S.C. Elytis Care - S.R.L. Bacău
Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice
. . . . . . . . . . .
9 BUZĂU Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Spitalul General Căi Ferate Buzău - Secția exterioară Spitalul Municipal Râmnicu Sărat Centrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice
. . . . . . . . . . .
20 GORJ Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești Spitalul de Pneumoftiziologie
«T. Vladimirescu» Dobrița - secțiile de pneumologie - 65 de paturi
Spitalul Municipal Motru - 36 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Orășenesc Novaci - 20 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Orășenesc «Dr. Gheorghe Constantinescu» Bumbești-Jiu - 14 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Orășenesc «Sf. Ștefan» Rovinari - 17 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii Spitalul Orășenesc Turceni - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - locație alternativă: Complex Sportiv Municipal - Hotel Stadion
Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice
. . . . . . . . . . .
22 HUNEDOARA Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara
Spitalul Municipal Orăștie Spitalul Municipal Lupeni Spitalul Municipal Vulcan Spitalul Orășenesc Hațeg
Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
Spitalul Municipal Lupeni Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara - cazuri grave și critice
. . . . . . . . . . .
24 IAȘI Spitalul Clinic de Neurochirurgie
«Nicolae Oblu» Spitalul Clinic CF Iași
Spitalul Clinic Militar de Urgență
«Dr. Iacob Czihac» Iași
Spitalul Clinic de Recuperare Iași - 20 de paturi suport COVID-19
Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie «Elena Doamna» Iași Spitalul Clinic «Dr. C.I. Parhon» centru dedicat COVID-19 dializă - centru dedicat
S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară (la nevoie)
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă
. . . . . . . . . . .
31 PRAHOVA Spitalul Municipal Câmpina Spitalul Județean de Urgență Ploiești - Compartiment ATI - cazuri severe, cu circuite și linie de gardă separate
Spitalul CF Ploiești
Spitalul Orășenesc Băicoi - Secția medicină internă
Spitalul de Pneumoftiziologie Florești - Secția de pneumologie II - pneumologie cronici
Spitalul de boli pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment adulți
Spitalul de Psihiatrie Voila - pavilion COVID-19
Spitalul Municipal Câmpina Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice
. . . . . . . . . . .
34 SIBIU Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 5 pavilioane externe suport Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu Spitalul General Căi Ferate Sibiu Spitalul Municipal Mediaș - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Orășenesc Cisnădie - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 1 pavilion organizat maternitate Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

București, 28 iulie 2020.

Nr. 1.343.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...