Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 1117/2020 de numire a procurorilor europeni ai Parchetului European
Număr celex: 32020D1117

Modificări (...)

În vigoare de la 29 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (1), în special articolul 16,

(1) JO L 283, 31.10.2017, p. 1.

având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 a Consiliului din 13 iulie 2018 privind regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (2),

(2) JO L 282, 12.11.2018, p. 8.

având în vedere Decizia (UE) 2018/1275 a Consiliului din 18 septembrie 2018 de numire a membrilor juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 (3),

(3) JO L 238, 21.9.2018, p. 92.

având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/598 a Consiliului din 9 aprilie 2019 privind normele tranzitorii pentru numirea procurorilor europeni pentru primul mandat și pe durata lui, în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1939 (4),

(4) JO L 103, 12.4.2019, p. 29.

având în vedere avizele motivate și clasamentul candidaților întocmite de juriul de selecție,

întrucât:

(1) Parchetul European (EPPO) a fost instituit prin Regulamentul (UE) 2017/1939. Comisia este responsabilă de instituirea și funcționarea administrativă inițială a EPPO până în momentul în care acesta dispune de capacitatea de a-și executa propriul buget.

(2) Procurorii europeni supraveghează investigațiile și urmăririle penale în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) 2017/1939.

(3) În conformitate cu articolul 120 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1939, EPPO urmează să își asume atribuțiile de investigare și urmărire penală conferite prin respectivul regulament la o dată care urmează să fie stabilită printr-o decizie a Comisiei, la propunerea procurorului-șef european, ulterior înființării EPPO.

(4) Procurorul-șef european a fost numit prin Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului (5). Pentru constituirea Colegiului EPPO, care este alcătuit din procurorul-șef european și din câte un procuror european pentru fiecare stat membru participant, este necesară numirea de către Consiliu a procurorilor europeni.

(5) Decizia (UE) 2019/1798 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 de numire a procurorului-șef european al Parchetului European (JO L 274, 28.10.2019, p. 1).

(5) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1696 stabilește regulamentul de funcționare al juriului de selecție prevăzut la articolul 14 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/1939 ("regulamentul de funcționare al juriului de selecție").

(6) În temeiul articolului 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1939, fiecare stat membru participant desemnează trei candidați pentru funcția de procuror european dintre candidații care sunt membri activi în cadrul parchetelor sau al magistraturii respectivului stat membru, care prezintă toate garanțiile de independență și care dețin calificările necesare pentru numirea, în statele lor membre respective, în funcții înalte de la nivelul parchetelor și al magistraturilor și care dispun de experiența practică relevantă în ceea ce privește sistemele juridice naționale, investigațiile financiare și cooperarea judiciară internațională în materie penală.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...