Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 1114/2020 de aprobare a unor modificări ale Regulamentului de procedură al Eurojust
Număr celex: 32020D1114

Modificări (...)

În vigoare de la 23 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (5),

(1) JO L 295, 21.11.2018, p. 138.

având în vedere Regulamentul de procedură al Eurojust (2), astfel cum a fost adoptat la 20 decembrie 2019,

(2) JO L 50, 24.2.2020, p. 1.

întrucât:

(1) Colegiul Eurojust ("colegiul") poate modifica Regulamentul de procedură al Eurojust ("regulamentul de procedură") în conformitate cu procedura urmată și pentru adoptarea acestuia, la propunerea Comitetului executiv sau a unei treimi din membrii colegiului, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/1727 și cu articolul 18 din regulamentul de procedură. Modificările respective ale regulamentului de procedură se aprobă de către Consiliu prin intermediul unor acte de punere în aplicare.

(2) Proiectul de modificare a regulamentului de procedură a fost aprobat de colegiu la 14 iulie 2020, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/1727.

(3) Modificările Regulamentului de procedură ar trebui aprobate de Consiliu.

(4) Danemarca nu are obligații în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1727 și, prin urmare, nu participă la adoptarea și aplicarea prezentei decizii, care pune în aplicare Regulamentul (UE) 2018/1727.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...