Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1109/2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19
Număr celex: 32020D1109

Modificări (...)

În vigoare de la 18 august 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 113,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

(1) Avizul din 10 iulie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

(2) Avizul din 10 iunie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1) Directiva 2006/112/CE a Consiliului (3) a fost modificată prin Directivele (UE) 2017/2455 (4) și (UE) 2019/1995 (5) ale Consiliului pentru a moderniza cadrul juridic al taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori (business-to-consumer - B2C). Majoritatea acestor noi dispoziții urmează să se aplice începând cu 1 ianuarie 2021.

(3) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, 11.12.2006, p. 1).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...