Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1106/2020 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește rata oficială de control a inspecțiilor în câmp efectuate sub supraveghere oficială pentru semințele de bază, semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază și semințele certificate [notificată cu numărul C(2020) 4955]
Număr celex: 32020D1106

Modificări (...)

În vigoare de la 28 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (1), în special articolul 13a,

(1) JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66.

având în vedere Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2), în special articolul 13a,

(2) JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66.

având în vedere Directiva 2002/54/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de sfeclă (3), în special articolul 19,

(3) JO L 193, 20.7.2002, p. 12.

având în vedere Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și pentru fibre (4), în special articolul 16,

(4) JO L 193, 20.7.2002, p. 74.

întrucât:

(1) Semințele certificate de plante furajere, cereale, sfeclă și plante oleaginoase și pentru fibre, în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și, respectiv, 2002/57/CE, fac obiectul unor inspecții în câmp efectuate sub supraveghere oficială. O proporție de cel puțin 5 % din culturile de aceste semințe (denumită în continuare: "o rată fixă minimă de 5 %") face obiectul controlului oficial în câmp.

(2) Semințele de bază și semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază sunt certificate dacă toate culturile de aceste semințe (denumite în continuare: "o rată fixă de 100 %") au făcut obiectul unor inspecții oficiale în câmp, îndeplinind condițiile prevăzute în Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE.

(3) S-a demonstrat, în cadrul unui experiment temporar recent organizat pe baza Deciziei de punere în aplicare 2012/340/UE a Comisiei (5), că și în cazul semințelor de bază, și în cazul semințelor selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază inspecțiile în câmp efectuate sub supraveghere oficială realizate de inspectori de teren autorizați și formați corespunzător din cadrul unor întreprinderi producătoare de semințe reprezintă o alternativă mai bună la inspecția oficială în câmp. Controlul oficial al proporției stabilite de 5 % din culturile de semințe a fost suficient pentru a demonstra că nivelul inspecțiilor în câmp efectuate sub supraveghere oficială poate fi adecvat și pentru semințele de bază și pentru semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază. Cu toate acestea, sunt posibile și alte îmbunătățiri dacă se ține seama de rezultatele furnizorilor de semințe.

(5) Decizia de punere în aplicare 2012/340/UE a Comisiei din 25 iunie 2012 privind organizarea unui experiment temporar în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE și 2002/57/CE ale Consiliului în ceea ce privește inspecția în câmp sub supraveghere oficială, pentru semințele de bază și semințele selecționate din generațiile anterioare semințelor de bază (JO L 166, 27.6.2012, p. 90).

(4) Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (6) privind controalele oficiale, de stabilire a unui cadru armonizat al Uniunii pentru organizarea de controale oficiale de-a lungul întregului lanț agroalimentar le impune autorităților competente să realizeze în mod regulat controale oficiale la toți operatorii, în funcție de risc și cu o frecvență corespunzătoare. Pe baza experienței dobândite din aplicarea normelor respective, trebuie analizată, de asemenea, în temeiul Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE și 2002/57/CE, posibilitatea de a realiza controlul oficial al culturilor de semințe în câmp în cadrul supravegherii oficiale cu frecvențele stabilite în conformitate cu abordarea bazată pe riscuri.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...