Parlamentul României

Legea nr. 156/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 27 iulie 2020.

În vigoare de la 30 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I capitolul III litera B, numărul curent 5 din tabel va avea următorul cuprins:

"5 Episcop-vicar, episcop coajutor, episcop auxiliar, arhiereu-vicar 29 Senatori, deputați"

2. La anexa nr. I capitolul III litera C, numărul curent 3 din tabel va avea următorul cuprins:

"3 Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop 853 Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani"

Art. II. -

Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din Ministerul Tineretului și Sportului și personalul din federațiile sportive și din unitățile sportive din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, altul decât cel încadrat pe funcții de specialitate, se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.

Art. III. -

Începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul din unitățile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru anul 2021.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 24 iulie 2020.

Nr. 156.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...