Comitetul Executiv al Băncii Centrale Europene

Modificarea nr. 1/2020 a regulamentului de procedură al Consiliului de Supraveghere al Băncii Centrale Europene
Număr celex: 32020Q0727(01)ý9

Modificări (...)

În vigoare de la 27 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMITETUL EXECUTIV AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 26 alineatul (12),

(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

având în vedere Decizia BCE/2004/2 a Băncii Centrale Europene din 19 februarie 2004 de adoptare a Regulamentului de procedură al Băncii Centrale Europene (2), în special articolul 13d,

(2) JO L 80, 18.3.2004, p. 33.

întrucât:

(1) Componența Comitetului director al Consiliului de supraveghere urmează un sistem de rotație în care reprezentanții autorităților naționale competente sunt numiți în unul dintre cele patru grupuri, astfel cum este prevăzut în anexa la Regulamentul de procedură al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (3) (denumit în continuare "Regulamentul de procedură"). Întrucât Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a adoptat o decizie privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska Narodna Banka (4) și, respectiv, o decizie privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (5), reprezentanții acestor autorități naționale competente ar trebui să fie incluși în grupuri în conformitate cu normele prevăzute la articolul 11.3 a doua și a cincea teză din Regulamentul de procedură.

(3) JO L 182, 21.6.2014, p. 56.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...