Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 1102/2020 privind aprobarea tehnologiei utilizate la un starter-alternator de înalt randament de 48 volți combinat cu un convertor de 48 volți/12 volți DC/DC, ambele fiind destinate utilizării la autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu motor cu ardere internă convențional și la anumite autoturisme și vehicule utilitare ușoare electrice hibride, ca tehnologie inovatoare, în temeiul Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului și prin referire la Noul ciclu european de conducere (NEDC) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020D1102

Modificări (...)

În vigoare de la 16 august 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011 (1), în special articolul 11 alineatul (4),

(1) JO L 111, 25.4.2019, p. 13.

întrucât:

(1) La 24 octombrie 2019, producătorii Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover LTD, Renault, Volkswagen AG și Volkswagen Nutzfahrzeuge și furnizorii Valeo Electrical systems și Mitsubishi Electric Corporation au depus o cerere comună (denumită în continuare "prima cerere") de aprobare ca tehnologie inovatoare a tehnologiei utilizate la un starter-alternator de înalt randament de 48 volți combinat cu un convertor de 48 volți/12 volți DC/DC, ambele fiind destinate utilizării la autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu grup motopropulsor cu motor cu ardere internă pe benzină sau motorină (grup motopropulsor cu motor cu ardere internă convențional) și la anumite vehicule electrice hibride neîncărcabile din exterior (not off-vehicle charging hybrid electric vehicles - NOVC-HEV) din aceste categorii.

(2) La 8 noiembrie 2019, furnizorul Valeo Electrical systems a depus o cerere (denumită în continuare "a doua cerere") de aprobare a aceleiași tehnologii, și anume a tehnologiei utilizate la un starter-alternator de înalt randament de 48 volți combinat cu un convertor de 48 volți/12 volți DC/DC, ambele fiind destinate utilizării la vehicule din aceleași categorii și cu aceleași grupuri motopropulsoare.

(3) Cele două cereri au fost evaluate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2019/631, cu Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 (2) și (UE) nr. 427/2014 (3) ale Comisiei și cu Orientările tehnice pentru elaborarea cererilor de aprobare a tehnologiilor inovatoare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și al Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (5) (versiunea din iulie 2018 (6)). În conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2019/631, cererile au fost însoțite de un raport de verificare elaborat de un organism independent și certificat.

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 725/2011 al Comisiei din 25 iulie 2011 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de automobile, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 194, 26.7.2011, p. 19).

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 427/2014 al Comisiei din 25 aprilie 2014 de stabilire a unei proceduri de aprobare și de certificare a tehnologiilor inovatoare care contribuie la reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 125, 26.4.2014, p. 57).

(4) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

(5) Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 145, 31.5.2011, p. 1).

(6) https://circabc.europa.eu/w/browse/f3927eae-29f8-4950-b3b3-d2e700598b52

(4) Ambele cereri se referă la reduceri ale emisiilor de CO2 care nu pot fi demonstrate prin măsurătorile efectuate conform Noului ciclu de conducere european (NEDC), după cum prevede Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei (7).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...