Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 1075/2020 privind încheierea Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze
Număr celex: 32020D1075

Modificări (...)

În vigoare de la 26 iunie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și cu articolul 218 alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1) Comisia a negociat, în numele Uniunii, un acord privind siguranța aviației civile între Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare "acordul"), în conformitate cu Decizia Consiliului din 7 martie 2016 de autorizare a Comisiei să înceapă negocierile.

(1) Aprobarea din 17 iunie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2) În conformitate cu Decizia (UE) 2018/1153 a Consiliului (2), acordul a fost semnat la 20 mai 2019, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(2) Decizia (UE) 2018/1153 a Consiliului din 26 iunie 2018 privind semnarea în numele Uniunii a Acordului privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (JO L 210, 21.8.2018, p. 2).

(3) Este necesar să se stabilească dispoziții procedurale pentru participarea Uniunii la organismele mixte stabilite prin acord, precum și pentru adoptarea de măsuri de salvgardare, de cereri de consultări și de măsuri pentru suspendarea obligațiilor de acceptare.

(4) În conformitate cu articolul 11 alineatul (2) litera (c) și cu articolul 17 alineatul (6) din acord, comitetul mixt instituit în baza articolului 11 alineatul (1) din acord (denumit în continuare "comitetul mixt") poate adopta modificări ale anexelor la acord.

(5) Pentru a se facilita aprobarea modificărilor anexelor la acord care urmează să fie adoptate de comitetul mixt și pentru a se evita riscul de a nu avea o poziție a Uniunii privind modificările propuse, Comisia ar trebui să fie autorizată să aprobe astfel de modificări propuse, în numele Uniunii, sub rezerva îndeplinirii unor condiții materiale și procedurale specifice.

(6) Pentru a se asigura că aprobarea de către Comisie a modificărilor propuse ale anexelor la acord care urmează să fie adoptate de comitetul mixt respectă condițiile stabilite în prezenta decizie, Comisia ar trebui să transmită Consiliului modificările propuse, spre consultare, cu suficient timp înaintea reuniunii comitetului mixt în cadrul căreia modificările respective urmează să fie adoptate. Conformitatea modificărilor transmise de Comisie Consiliului ar trebui să fie evaluată de Comitetul Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre (Coreper).

(7) Acordul ar trebui să fie aprobat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă, în numele Uniunii, Acordul privind siguranța aviației civile dintre Uniunea Europeană și Guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare "acordul").

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...