Consiliul Uniunii Europene

Decizia de punere în aplicare nr. 1088/2020/ de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/485 de autorizare a Danemarcei să aplice o măsură specială de derogare de la articolul 75 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
Număr celex: 32020D1088

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

(1) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Prin scrisoarea înregistrată la Comisie în data de 21 februarie 2020, Danemarca a solicitat, în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE, autorizația de a aplica o măsură specială care reglementează dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată (TVA) achitată în amonte, care derogă de la articolul 75 din directiva respectivă.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...