Guvernul României

Hotărârea nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare

Modificări (7), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Se aprobă nomenclatoarele ocupațiilor, meseriilor și specializărilor, denumite generic calificări profesionale, pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupațiilor, meseriilor și specializărilor pentru care se asigură pregătirea profesională prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 26 iunie 2000.

Art. 3. -

Promoțiile școlarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 458/2000 vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învățământ și programele școlare aprobate în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației și cercetării,
Constantin Corega,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Răzvan Ionuț Cirică,
secretar de stat
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

București, 31 iulie 2002.

Nr. 844.

ANEXA Nr. 1*) Modificări (5)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala de ucenici - nivelul 1 de calificare
Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Industrie Zidar 712211 2 - 3 - 3
2. Lucrător cofraje și structuri beton 712304 2 3*) - - -
3. Lucrător terasamente și infrastructuri 712305 2 - - - -
4. Lucrător trafic feroviar 712306 2 - - - -
5. Fierar-betonist 712302 2 - 3 - 3
6. Betonist 712301 2 - 3 - 3
7. Ajutor mecanic auto 723105 2 - - - -
8. Rabotor mortezor universal 722411 2 - - - 3
9. Tinichigiu 721314 2 - - - -
10. Tinichigiu carosier 721303 2 - - - -
11. Faianțar 713201 2 3*) 3 - 3
12. Mozaicar 713203 2 3*) 3 - 3
13. Modelator ceramică 732106 2 3*) 3 3 3
14. Presator produse ceramice 732109 2 - 3 3 3
15. Presator mase plastice 823204 2 3 - - -
16. Turnător produse ceramice 732103 2 - 3 3*) 3
17. Fasonator produse ceramice 732104 2 - 3 3 3
18. Arzător (cocător) produse ceramice 813903 2 - 3 - -
19. Arzător (cuptorar) 822329 2 - 3 - -
20. Arzător email 822309 2 - 3 - -
21. Arzător produse din sticlă 813109 2 - 3 - -
22. Glazurator produse ceramice 732113 2 3 3 3 -
23. Formator pentru produse refractare 813913 2 - 3 - 3
24. Montator elemente prefabricate din beton armat 712303 2 - - - 3
25. Mozaicar 713203 2 - 3 3 -
26. Constructor șamotor 712208 2 - - - 3
27. Constructor pietrar 712209 2 - - - 3
28. Gaterist la tăiat blocuri de piatră 711303 2 - 3 - 3
29. Montator plăcuțe din piatră, marmură, granit 713205 2 - 3 - 3
30. Tăietor piatră, marmură, granit 711306 2 - 3 - 3
31. Șlefuitor-lustruitor piatră, marmură, granit 711307
32. Confecționer construcții metalice 721433 2 - 3 - 3
33. Electrician instalații de iluminat 724514 2 - 3 - -
34. Sudor electric 721203 2 - 3 3 -
35. Sudor oxi-gaz 721210 2 - 3 - -
36. Confecționer scule și unelte manuale 733126 2 - 3 3 3
37. Cuptorar lianți 821201 2 - 3 - -
38. Morar lianți 821204 2 - 3 - 3*)
39. Fasonator produse azbociment 821202 2 - 3 - 3
40. Tratamentist produse azbociment 821206 2 - 3 - -
41. Preparator bitum 712921 2 - 3 - 3
42. Presator-confecționer produse mase plastice 823208 2 - 3 - 3*)
43. Presator metale la rece 721412 2 3*) - 3 -
44. Emailator 822305 2 - 3 4 -
45. Mecanic vulcanizator 823130 2 3*) 3 - -
46. Gaterist la tăiat bușteni 814124 2 - 3 - -
47. Dulgher pentru poduri 712403 2 3*) 3 - 3
48. Dulgher pentru lucrări forestiere 712404 2 3*) 3 - 3
49. Dulgher construcții generale 712405 2 3*) 3 - 3
50. Tâmplar mobilă 742222 2 3 - 3 -
51. Tâmplar parchetar linolist 742221 2 3 - 3 -
52. Zugrav, vopsitor, tapetar 714102 2 - - - 3
53. Parchetar 713209 2 3 3 3 3
54. Ipsosar 713301 2 3 3 3 3
55. Jonctor 724408 2 3*) - - -
56. Bobinator 724125 2 - 3 - -
57. Mica industrie Broder manual 743601 2 - 3 3 3
58. Broder manual-mecanic 743604 2 - 3 3 3
59. Broder la gherghef 743605 2 - 3 3 3
60. Țesător manual artizanat 743218 2 - 3 3 3
61. Țesător-restaurator manual covoare 743207 2 - 3 3 3
62. Confecționer tricotaje, după comandă 743209 2 - 3 3 -
63. Retușier confecții 743309 2 - 3 3 -
64. Peruchier 743312 2 - 3 3 -
65. Confecționer reparații încălțăminte 744211 2 3*) 3 3 3
66. Cameristă hotel 514201 2 - 3 3 3*)
67. Confecționer obiecte decorative 733127 2 3*) 3 3 3
68. Tricoter manual 743202 2 3*) 3 3*) 3
69. Confecții din tricot 743216 2 - - - 3
70. Lenjer 743313 2 3*) 3 3*) 3
71. Pălărier-șepcar 743311 2 3*) 3 3*) 3
72. Saltelar-plăpumar 743705 2 3 3 3 3
73. Pirogravor în lemn 733134 2 - 3 3 -
74. Ceramist - ceramică populară și artizanală 732112 2 3*) 3 3 3*)
75. Prelucrător plută 733128 2 3 3 3 3
76. Confecționer garnituri (cauciuc, azbest, pâslă) 733135 2 - - - -
77. Rotar-caretaș 733112 2 - 3 - 3
78. Decorator produse ceramice și de sticlă 732207 2 - 3 3 -
79. Dogar 733136 2 3*) 3 - 3*)
80. Blănar-confecționer îmbrăcăminte din blană, după comandă 743401 2 - - - 3
81. Argăsitor, vopsitor, curelar 744208 2 - 3 - 3
82. Tapițer 743701 2 3 3 - 3
83. Tapițer in și cânepă 743706 2 3 3 3 3
84. Prestații pentru servirea populației Decorator florar 611210 2 3*) 3 3 -
85. Peisagist floricultor 611205 2 3*) 3 3 -
86. Fotograf 313106 2 - 3 3 -
87. Telefonist/dactilograf 724521 2 3 - 3 -
88. Legător arhivar 734504 2 3 - 3 -
89. Vopsitor autoturisme 714107 2 - 3 3 3
90. Vopsitor industrial 714104 2 - 3 3 3
91. Reparator, întreținere partea mecanică autoturisme 723106 2 - 3 3*) 3*)
92. Instalator întreținere și reparații instalații sanitare 713610 2 3*) 3 3*) -
93. Acoperitor-învelitor țiglă, azbociment, tablă 713101 2 - 3 - -
94. Coafor 514101 2 - 3*) 3*) 3*)
95. Frizer 514103 2 3 3*) 3*) 3*)
96. Brancardier 513202 2 - - - -
97. Croitor 743301 2 - - - -
98. Curățitor-vopsitor textile 743310 2 - 3 - 3
99. Curățitor-reparator pălării 743308 2 3*) 3 3 3
100. Reparator ochelari și obiecte de folosință personală 733129 2 3*) 3 3 -
101. încadrator tablouri 733121 2 3*) 3 3 3*)
102. Geamgiu 713501 2 - 3 - 3
103. Spoitor-cositor 721310 2 - 3 3 3
104. Coșar 714301 2 - 3 3*) -
105. Sobar 712201 2 3*) 3 - 3*)
106. Fierar-potcovar 722112 2 - 3 - 3
107. Manichiurist, pedichiurist 514107 2 3*) 3 3 3
108. Menajeră 913101 2 3*) - - 3*)
109. Ajutor-vânzător 522005 2 3 - - -
110. Sortator de mărfuri 522006 2 3*) 3 - 3*)
111. Primitor-distribuitor 522007 2 3 3 3 3
112. Carmangier 741101 2 3*) 3 3 3*)
113. Măcelar 741103 2 - 3 3 -
114. Grătaragiu 741108 2 - 3 - 3*)
115. Cocător-cofetar 741210 2 3*) 3 3 3*)
116. Cofetar 741202 2 - - - 3
117. Patiser 741203 2 - - - 3
118. Brutar-patiser-preparator produse zaharoase 741209 2 - 3 3 -
119. Covrigar 741205 2 3*) 3 3 3*)
120. Morar 827301 2 - 3 - 3*)
121. Brutar 741201 2 3*) 3 - 3*)
122. Ajutor ospătar 512303 2 - - - -
123. Activități în agricultură Agricultor 611101 2 - 3 - 3
124. Legumicultor 611103 2 3 3 - 3
125. Pomicultor 611501 2 - 3 - 3
126. Viticultor 611502 2 3 3 - 3
127. Sericicultor 612302 2 - - - -
128. Apicultor 612301 2 - - - -
129. Piscicultor 615102 2 - - - -
130. Grădinar 611102 2 - - - -
131. Pepinerist altoitor 614118 2 - - - -
132. Sortator-condiționer produse horticole 611207 2 - - - -
133. Împletitor nuiele 742403 2 - - - -
134. Arboricultor 611201 2 - 3 - 3
135. Protecționist silvic 614108 2 3*) - - -
136. Ciupercar 611202 2 3*) 3 3 -
137. Orezar 611208 2 - 3 - 3*)
138. Recoltator, sortator și presator stuf 614117 2 - 3 - 3
139. Crescător - îngrijitor taurine 612106 2 - 3 - 3
140. Crescător - îngrijitor porcine 612107 2 - 3 - 3
141. Crescător - îngrijitor ovine 612108 2 3*) 3 - 3
142. Crescător - îngrijitor de animale mici 612503 2 3*) 3 3 3
143. Crescător - îngrijitor păsări 612203 2 3*) 3 3 3
144. Crescător - îngrijitor de cabaline 612402 2 - - - 3
145. Apicultor 612301 2 3*) 3 3 3
146. Sexator pui 612502 2 3*) - 3 -
147. Sericicultor 612302 2 3*) 3 3 3
148. Preparator furaje și rații furajere 611106 2 3*) 3 3 3

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

ANEXA Nr. 2*) Modificări (5)

*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin
școala profesională - nivelul 2 de calificare

a) învățământ de masă și învățământ special integrat în cel de masă

Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. seral Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Mecanic Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 721431 3 4 - - - 4
2. Lăcătuș construcții navale 721407 3 4 - - - -
3. Lăcătuș mecanic cazane și instalații auxiliare 721434 3 4 - - - -
4. Tubulator naval 721417 3 4 - - - -
5. Mecanic în industria construcțiilor de mașini 723107 3 4 - - - -
6. Mecanic instalații hidraulice și pneumatice 723108 3 4 - - - -
7. Mecanic motoare termice 723109 3 4 - - - -
8. Mecanic de mecanică fină 723110 3 4 - - - -
9. Sculer matrițer 722202 3 4 - 4 4 -
10. Sudor 721209 3 4 - - - -
11. Forjor - tratamentist 722115 3 4 - 4 - -
12. Turnător 721118 3 4 - - - -
13. Strungar 722428 3 4 - 4 - -
14. Frezor rabotor mortezor 722427 3 4 - 4 - -
15. Rectificator 722429 3 4 - 4 4 -
16. Tinichigiu vopsitor auto 721311 3 4 - 4 - -
17. Tinichigiu vopsitor metale 721312 3 4 - 4 4 -
18. Lăcătuș construcții structuri aeronave 723202 3 4 - - - -
19. Mecanic agregate rotative termoenergetice 724114 3 4 - - - -
20. Mecanic turbine hidraulice și instalații auxiliare 724115 3 4 - - - -
21. Mecanic utilaje și instalații în industria materialelor de construcții 712922 3 4 - - - -
22. Mecanic utilaje și instalații în industria lemnului 742304 3 4 - - - -
23. Mecanizator exploatări forestiere 614114 3 4 - - - -
24. Mecanic utilaje și instalații în industria ușoară 743214 3 4 - - - -
25. Mecanic utilaje și instalații poligrafice 734206 3 4 - - - -
26. Mecanic de aeronave 723204 3 4 - - - -
27. Mecanic utilaje și instalații de construcții 712923 3 4 - - - -
28. Mecanic motoare aeronave 723203 3 4 - - - -
29. Mecanic auto 723103 3 4 - - - -
30. Optician montator aparatură optico-mecanică 731123 3 4 - - - -
31. Bijutier 731310 3 4 - - 4 -
32. Lăcătuș mecanic prestări servicii 721432 3 4 - - - 4
33. Ceasornicar 731104 3 4 - - 4 -
34. Preparator substanțe minerale utile și protecția mediului în minerit 811214 3 4 - - - -
35. Miner 711105 3 4 - - - -
36. Mecanic de mină 811103 3 4 - - - -
37. Mecanic exploatări miniere de suprafață 811104 3 4 - - - -
38. Furnalist 812102 3 4 - - - -
39. Oțelar 812103 3 4 - - - -
40. Metalurgist neferoase 812124 3 4 - - - -
41. Constructor cuptoare metalurgice 812212 3 4 - - - -
42. Laminorist, trefilator, trăgător 812214 3 4 - - - -
43. Mecanic utilaje și instalații metalurgice 812213 3 4 - - - -
44. Operator la fabricarea cocsului și valorificarea subproduselor 813921 3 4 - - - -
45. Operator produse refractare și abrazive 813922 3 4 - - - -
46. Operator electrozi siderurgici și produse cărbunoase 813923 3 4 - - - -
47. Sondor foraj 811321 3 4 - - - -
48. Mecanic echipamente pentru foraj extracții 811315 3 4 - - - -
49. Operator lucrări speciale sonde 811309 3 4 - - - -
50. Operator la extracția, tratarea și transportul țițeiului 811319 3 4 - - - -
51. Operator la extracția, tratarea, transportul și distribuția gazelor 811320 3 4 - - - -
52. Mecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică 811316 3 4 - - - -
53. Mașinist cale și terasamente 833204 3 4 - - - -
54. Mașinist utilaje portuare 834010 3 4 - - - -
55. Mecanic agricol 723302 3 4 - - - -
56. Marinar 834011 3 4 - - - -
57. Motorist nave 723305 3 4 - - - -
58. Tinichigiu construcții 721313
59. Constructor-montator de structuri metalice 721421 3 4 - - - -
60. Electromecanic Electromecanic instalații și aparate de măsură și control pentru foraj extracție 811317 3 4 - - - -
61. Electromecanic utilaje și instalații în industria chimică și petrochimică 811318 3 4 - - - -
62. Electromecanic utilaje și instalații metalurgice 812125 3 4 - - - -
63. Operator cazane și instalații auxiliare în centrale electrice 816118 3 4 - - - -
64. Operator turbine cu aburi, gaze și instalații auxiliare 816119 3 4 - - - -
65. Operator instalații de termoficare 816116 3 4 - - - -
66. Operator în centrale hidroelectrice 816117 3 4 - - - -
67. Operator la tratarea apei tehnologice 816307 3 4 - - - -
68. Confecționer produse electrotehnice 822328 3 4 - - - -
69. Mașinist la mașini pentru confecționat materiale electroizolante 823131 3 4 - - - -
70. Electromecanic mașini și echipamente electrice 724116 3 4 - - - -
71. Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave 724117 3 4 - - - -
72. Electromecanic nave 724118 3 4 - - - -
73. Electromecanic material rulant 724119 3 4 - - - -
74. Electromecanic centrale electrice 724120 3 4 - - - -
75. Electromecanic utilaje și instalații în industria alimentară 724121 3 4 - - - -
76. Electromecanic utilaje și instalații din cinematografie, televiziune, radio 724122 3 4 - - - -
77. Electromecanic utilaje și instalații comerciale și frigorifice 724123 3 4 - - - -
78. Electromecanic reparații mașini și echipamente electrocasnice 724124 3 4 - 4 4 -
79. Lucrător de trafic feroviar 831208 3 4 - - - -
80. Agent comercial feroviar 831209 3 4 - - - -
81. Frigotehnist 723301 3 4 - 4 - -
82. Electronică automatică și informatică tehnologică industrială Confecționer componente electronice 828314 3 4 - - - -
83. Electronist aparate și echipamente pentru radio și TV 724205 3 4 - - - -
84. Electronist aparate și echipamente de automatizări 724206 3 4 - - - -
85. Electronist aparate și echipamente de electronică profesională 724204 3 4 - - - -
86. Electronist rețele de telecomunicații 724413 3 4 - - - -
87. Operator producție și exploatare film 829003 3 4 - - - -
88. Chimie industrială Operator industria chimică anorganică 815410 3 4 - - - -
89. Operator industria chimică organică 815905 3 4 - - - -
90. Operator industria de medicamente și produse cosmetice 822110 3 4 - - 4 -
91. Operator industria de prelucrare a țițeiului și petrochimie 815906 3 4 - - - -
92. Operator industria produselor sodice și clorosodice 815907 3 4 - - - -
93. Operator fabricarea și prelucrarea cauciucului și maselor plastice 823129 3 4 4 - - -
94. Operator fabricarea și prelucrarea celulozei și hârtiei 824025 3 4 - - - -
95. Operator fabricarea și prelucrarea fibrelor chimice 826215 3 4 - - - -
96. Formator presator ferite 722113 3 4 - - - -
97. Operator prefabricate din beton 821213 3 4 - - - -
98. Operator în industria ceramicii brute 813924 3 4 - - - 4
99. Operator ceramică fină 813925 3 4 4 4 4 -
100. Operator lianți și azbociment 821211 3 4 - - - -
101. Sticlar 732206 3 4 4 4 4 -
102. Operator la fabricarea materialelor izolatoare 821212 3 4 - - - -
103. Electric Electrician constructor 713703 3 4 - - - -
104. Electrician de mină 724512 3 4 - - - -
105. Electrician exploatări minere de suprafață 724515 3 4 - - - -
106. Electrician instalații și echipamente electrice industriale 724516 3 4 - - - -
107. Electrician nave 724113 3 4 - - - -
108. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice 724517 3 4 - - - -
109. Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice 724523 3 4 - - - -
110. Electrician rețele electrice și posturi de transformare 724524 3 4 - - - -
111. Electrician echipamente pentru foraj - extracție 724518 3 4 - - - -
112. Electrician auto 723101 3 4 - 4 - -
113. Electrician de întreținere și reparații în industria mică 724519 3 4 - - 4 -
114. Construcții și lucrări publice Constructor structuri monolite 712924 3 4 - 4 4 -
115. Fierar betonist - montator prefabricate 712307 3 4 - 4 - -
116. Mozaicar - montator placaje 713207 3 4 - - - -
117. Constructor lucrări îmbunătățiri funciare 712929 3 4 - - - -
118. Instalator rețele de distribuție locale și magistrale de gaze 713611 3 4 - - - -
119. Constructor căi ferate 712907 3 4 - - - -
120. Constructor drumuri și poduri 712925 3 4 - - - -
121. Constructor lucrări hidrotehnice 712926 3 4 - - - -
122. Dulgher tâmplar-parchetar 712406 3 4 - - - -
123. Zidar, pietrar, tencuitor 712212 3 4 - 4 4 4
124. Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 712210 3 4 - 4 4 4
125. Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 713609 3 4 - 4 4 -
126. Instalator instalații încălzire centrală 713613 3 4 - 4 4 -
127. Instalator instalații de ventilare și condiționare 713608 3 4 - 4 - -
128. Izolator 713407 3 4 - 4 4 4
129. Agricultură Agricultor culturi de câmp 613002 3 4 4 4 4 -
130. Lucrător în agroturism 613003 3 4 - - - -
131. Lucrător în agricultură și în gospodărie ecologică 613004 3 4 - - - -
132. Pomicultor - viticultor 611503 3 4 - 4 4 -
133. Legumicultor - floricultor - florist - peisagist 611107 3 4 - - - -
134. Zootehnist 612105 3 4 - 4 4 -
135. Fermier montan 611109 3 4 - - - -
136. Silvicultură și protecția mediului Pădurar 614115 3 4 - - - -
137. Observator hidrogeolog 712927 3 4 - - - -
138. Observator meteorolog 712928 3 4 - - - -
139. Agent hidrotehnic 712915 3 4 4 - - -
140. Agent ecolog 614116 3 4 4 - - -
141. Comerț și servicii Recepționer - distribuitor 512112 3 4 - - - -
142. Comerciant-vânzător mărfuri alimentare 512117 3 4 - - 4 -
143. Comerciant-vânzător mărfuri nealimentare 512118 3 4 - - 4 -
144. Alimentație publică, turism și activități conexe Lucrător hotelier 512116 3 4 - - - -
145. Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație 512304 3 4 - - - -
146. Cofetar - patiser 741206 3 4 - - - -
147. Bucătar 512201 3 4 - - - 4
148. Industrie alimentară Morar-silozar 827307 3 4 - - - -
149. Brutar-patiser-preparator produse făinoase 741208 3 4 - - - -
150. Preparator în industria cărnii și peștelui 741109 3 4 - - - -
151. Preparator conserve și sucuri din legume și fructe 741404 3 4 4 4 - -
152. Preparator produse lactate 741302 3 4 4 4 - -
153. Operator în industria zahărului, glucozei și produse zaharoase 827604 3 4 - - - -
154. Operator în industria uleiului și amidonului 827503 3 4 - - - -
155. Operator în vinificație, alcool, drojdie, băuturi alcoolice 827815 3 4 - - - -
156. Operator în industria malțului, berii și tutunului 827902 3 4 - - - -
157. Fabricarea produselor din lemn Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn 824026 3 4 - - - -
158. Operator la fabricarea cherestelei 824027 3 4 - - - -
159. Tâmplar universal 742201 3 4 4 4 - -
160. Operator la fabricarea produselor finite din lemn 824028 3 4 - - - -
161. Sculptor intarsier 733130 3 4 - 4 4 -
162. Tapițer - plăpumar - saltelar 743704 3 4 4 - 4 -
163. Modelier 721119 3 4 - - 4 -
164. Constructor - reparator instrumente muzicale 731213 3 4 - - - -
165. Industrie textilă și pielărie Filator 743101 3 4 - 4 4 -
166. Țesător 743201 3 4 - 4 4 -
167. Tricoter - confecționer 743215 3 4 - 4 4 -
168. Confecționer produse textile 743506 3 4 - 4 4 -
169. Croitor îmbrăcăminte bărbați 743507 3 4 - 4 4 -
170. Croitor îmbrăcăminte femei 743508 3 4 - 4 4 -
171. Cizmar 744209 3 4 - - - -
172. Confecționer articole din piele și înlocuitori 744202 3 4 4*) 4*) 4 -
173. Confecționer îmbrăcăminte din piele și înlocuitori după comandă 743402 3 4 - 4*) 4 -
174. Marochiner 744210 3 4 4 4 4 -
175. Finisor piele 744106 3 4 - 4 4 -
176. Cojocar-blănar 743405 3 4 - 4 4 -
177. Finisor produse textile 743217 3 4 - 4 4 -
178. Tehnici poligrafice Fotoreproducător și retușor 734407 3 4 - - - -
179. Operator procesarea textului 825110 3 4 - - - -
180. Tipăritor offset 825109 3 4 - - - -
181. Legător 734505 3 4 - - - -
182. Operator montaj copiat tipar de probă 825111 3 4 - - - -
183. Fotograf artistic 825113 3 4 - - - -
184. Îngrijirea, înfrumusețarea și igiena corpului omenesc Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist 514106 3 4 - 4 - -
185. Teologic Cântăreț bisericesc 514907 3 4 4 - 4 -

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

b) învățământ special

Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. seral Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Mecanică Lăcătuș mecanic 721410 - - 4 4 - -
2. Tinichigiu pentru construcții 721313 - - - 4 -
3. Tinichigiu industrial 721304 - - - 4 - -
4. Electric Confecționer produse electrotehnice (bobinator) 724126 - - - 4 - -
5. Construcții și lucrări publice Mozaicar - faianțar 713206 - - - 4 4 -
6. Ceramist 732114 - - - 4 4 -
7. Sticlar 732208 - - 4 - - 4
8. Instalator electrician pentru construcții 713702 - - - 4 - -
9. Constructor finisor 713208 - - 4 4 4 -
10. Constructor șamotor-pietrar 712207 - - - 4 - -
11. Constructor tâmplar-parchetar 712407 - - - 4 - -
12. Agricultură Horticultor 611209 - - - 4 4 -
13. Comerț și servicii Comerciant bucătar 512113 - - - 4 4 -
14. Comerciant cofetar 512114 - - 4 4 4 -
15. Comerciant cofetar-patiser 512115 - - 4 4 4 -
16. Alimentație publică, turism și activități conexe Cocator - cofetar 741207 - - - - - 4
17. Fabricarea produselor din lemn Dulgher parchetar 712408 - - - - - 4
18. Parchetar linolist 713204 - - - - - 4
19. Industrie textilă și pielărie Confecționer îmbrăcăminte 743406 - - - - 4 4
20. Lenjer - broder 743606 - - - 4 - -
21. Tăbăcar 744107 - - - 4 4 -
22. Blănar - argăsitor - vopsitor 743404 - - - 4 4
23. Tipograf 825112 - - - - 4*)
24. Industrie mică și prestări de servicii Țesător 743201 - - - 4 4 -
25. Telefonist 724522 - - 4 - 4 -
26. Confecționer de obiecte împletite (mături) și articole din carton 733131 - - 4 - - -
27. Dactilografă 825114 - - - 4 4 -
28. Presator la rece pentru mase plastice, metale și produse electrotehnice 721437 - - - 4 - 4
29. Optician și montator aparatură optică 731124 - - - 4 4 -
30. Confecționer garnituri și repere pentru instalații tehnico-sanitare 713612 - - 4*) - - -
31. Acordor de instrumente muzicale 731214 - - 4 - 4 -
32. Confecționer jucării 733102 - - 4 - - -
33. Confecționer produse din păr și articole din carton 733132 - - 4 - - -
34. Confecționer produse ortopedice 733133 - - - - 4 -
LEGENDĂ: d.vi. - deficiențe vizuale (ambliopi slab văzători și nevăzători)
d.a. - deficiențe auditive (surzi și hipoacuzici)
d.mo. - deficiențe motorii
d.mi. - deficiențe mintale

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

ANEXA Nr. 3*) Modificări (5)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea
prin liceu - nivelul 3 de calificare

a) Liceu - filiera tehnologică

Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. seral Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Servicii Tehnician în activități financiare și comerciale 343307 4 5 - - 5 -
2. Tehnician în administrația publică 343211 4 5 - - - -
3. Tehnician în turism 341402 4 5 - - - -
4. Tehnician în alimentația publică 341502 4 5 - - - -
5. Tehnician în activități de poștă 311414 4 5 - - - -
6. Exploatarea resurselor naturale și protecția mediului Tehnician în agricultură 321205 4 5 - - - -
7. Tehnician agromontan 321206 4 5 - - - -
8. Tehnician veterinar 322704 4 5 - 5 - -
9. Tehnician în silvicultură 321207 4 5 - - - -
10. Tehnician în industria alimentară 316203 4 5 5*) 5 - -
11. Tehnician în prelucrarea lemnului 317107 4 5 5*) 5 - -
12. Tehnician în industria materialelor de construcții 317203 4 5 - - - -
13. Tehnician în chimie industrială 311607 4 5 - - - -
14. Tehnician în protecția mediului 321106 4 5 5*) 5 - -
15. Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 311524 4 5 5 5 - -
16. Tehnician prelucrări mecanice 311520 4 5 - - - -
17. Tehnician electronist 311412 4 5 - - - -
18. Tehnician în automatizări 311411 4 5 - - - -
19. Tehnician telecomunicații 311407 4 5 - - - -
20. Tehnician electrotehnist 311309 4 5 - - - -
21. Tehnician electromecanic 311305 4 5 - - - -
22. Tehnician în lucrări publice și construcții 311225 4 5 - - - -
23. Tehnician desenator tehnic 311801 4 5 - - - -
24. Tehnician în industria textilă 316106 4 5 5 5 - -
25. Tehnician în industria pielăriei 316105 4 5 - - - -
26. Tehnician transporturi 311407 4 5 - - - -
27. Tehnician metrolog 311115 4 5 - 5 5 -
28. Tehnician mecatronist 311413 4 5 - - - -
29. Tehnician operator roboți industriali 312302 4 5 - - - -
30. Tehnician operator tehnici de calcul 312204 4 5 - - - -

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

b) Liceu - filiera vocațională

Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. seral Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Sportiv Instructor sportiv 347502 4 - - - - -
2. Teologic Preot studii medii 334024 4 - 4 4*) 4 -
3. Pedagogic Pedagog școlar 334004 4 - 4 4 - -
4. Educator-învățător 334010 5 - - - - -
5. Instructor animator, instructor de educație extrașcolară 334011 4 - 4 4 - -
6. Bibliotecar studii medii 414103 4 - 4*) 4 4 -
7. Documentarist 347117 4 - 4*) 4 4 -
8. Mediator școlar 334012 4 - - - - -
9. Arte plastice Tehnician pentru tehnici artistice 334013 4 - 4*) - 4 -
10. Muzică Corist 334014 4 - - - - -
11. Instrumentist 334015 4 - 4 - 4 -
12. Corepetitor 334016 4 - - - - -
13. Bibliotecar muzical 334017 4 - - - - -
14. Distribuitor materiale muzicale 334018 4 - - - - -
15. Coregrafie Instructor coregraf 334019 4 - - - - -
16. Instructor dans sportiv 334020 4 - - - - -
17. Instructor animator 334021 4 - - - - -
18. Teatru Instructor de teatru 334022 4 - - - - -
19. Arte vizuale Tehnician în domeniul artistic 334023 4 - - - - -

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

ANEXA Nr. 41) Modificări (5)

1) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala postliceală - nivelul 3 de calificare
Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Înv. zi Înv. special pentru copii cu deficiențe
d.vi. d.a. d.mo. d.mi.
1. Mecanică Tehnician proiectant în construcția de mașini 311525 2 - - - -
2. Tehnician tehnolog mecanic 311522 2 - - - -
3. Tehnician mecanic - instalații hidropneumatice 311526 2 - - - -
4. Tehnician mecanic celulă și sisteme de propulsie pentru aeronave 311527 2 - - - -
5. Tehnician electromecanic 311305 2 - - - -
6. Tehnician metrolog 311115 2 - 2 2 -
7. Tehnician optometrist 311528 2 - - - -
8. Optician 322403 2 2
9. Mecatronică și informatică Tehnician mecatronist în Informatică industrială 312205 2 - - - -
10. Tehnician în mecatronică aplicată 312206 2 - - - -
11. Tehnician în echipamente de calcul rețele 312203 2 - - - -
12. Administrator rețele locale și de comunicații 312103 2 - - - -
13. Analist programator 312104 2 - - - -
14. Tehnician echipamente periferice și birotică 312207 2 - - - -
15. Tehnician aparate electromedicale 313302 2 - 2 2 -
16. Tehnician în echipamente biomedicale 313303 2 - - - -
17. Electronică Tehnician electronist - echipamente de telecomunicații 311415 2 - - - -
18. Tehnician electronist - echipamente de automatizare 311416 2 - - - -
19. Tehnician electronist - aparate de bord și radiocomunicații în aviație 311417 2 - - - -
20. Tehnician electronist radio TV și aparatură audio-video 311418 2 - - - -
21. Tehnician electronist aparatură de electronică profesională 311419 2 - - - -
22. Energetică Tehnician electroenergetician 311310 2 - - - -
23. Tehnician centrale nuclearo-electrice 311311 2 - - - -
24. Tehnician termoenergetician 311312 2 - - - -
25. Tehnician hidroenergetician 311313 2 - - - -
26. Construcții Sistematizare și arhitectură Normator în construcții 311210 2 - - - -
27. Topograf în construcții 311807 2 - - - -
28. Tehnician devize și măsurători în construcții 311211 2 - - - -
29. Desenator în construcții și arhitectură 311212 2 - 2*) 2 -
30. Merceolog gestionar pentru materiale de construcții și instalații 311213 2 - - - -
31. Laborant pentru construcții 311214 2 - 2 -
32. Proiectant restaurări și reparații clădiri 311215 2 - - - -
33. Topograf de mină 311808 2 - - - -
34. Tehnician lucrări geologice și geofizice 311117 2 - - - -
35. Tehnician edilitar 311216 2 2*) 2 2*) -
36. Tehnician construcții hidrotehnice 311217 2 - - -
37. Tehnician instalații în construcții 311209 2 - - - -
38. Antreprenor în construcții 311218 2 - - - -
39. Tehnician drumuri și poduri 311219 2 - - - -
40. Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului 311220 2 - - - -
41. Tehnician cadastru funciar-topograf 311221 2 - - - -
42. Transporturi Tehnician electromecanic auto 311420 2 - - - -
43. Tehnician transporturi auto interne și internaționale 311421 2 - - - -
44. Asistent de gestiune în transporturi 311422 2 - - - -
45. Agent feroviar 311423 2 - - - -
46. Operator portuar 311424 2 - - - -
47. Tehnician instructor auto 311425 2 - - - -
48. Industria lemnului Tehnician exploatări forestiere 317104 2 - - - -
49. Tehnician produse finite din industria lemnului 317105 2 2*) 2 2 -
50. Normator în industria lemnului 317106 2 2*) 2 - -
51. Asistent de gestiune în industria lemnului 343308 2 - - - -
52. Designer în industria lemnului 343309 2 - 2 2 -
53. Agricol și alimentar Tehnician conservarea cerealelor și prepararea nutrețurilor combinate 316211 2 - - 2 -
54. Tehnician controlul calității produselor agricole 316212 2 - - 2 -
55. Tehnician cartarea agrochimică și pedologică a solurilor 316213 2 - - - -
56. Tehnician pentru controlul calității produselor alimentare 316214 2 2*) - 2 -
57. Tehnician în prelucrarea cărnii și a laptelui 316215 2 - - - -
58. Tehnician morărit și panificație 316208 2 - - - -
59. Tehnician dietetician 316216 2 - - - -
60. Tehnician protecția plantelor 316217 2 2*) 2 - -
61. Protecția mediului Tehnician meteorolog 311107 2 - 2 2 -
62. Tehnician hidrolog 311111 2 - - -
63. Tehnician silvic-exploatare 321306 2 - 2 2 -
64. Tehnician laborant pentru protecția calității mediului 321108 2 2*) 2 2 -
65. Tehnician chimist de laborator 311116 2 - - - -
66. Servicii Proiectant decorațiuni interioare 347127 2 - 2 2 -
67. Vitrinier-decorator 347128 2 2 2 -
68. Designer industrial 347104 2 - - -
69. Tehnician coordonator activități de alimentație publică 341503 2 - - - -
70. Tehnician maseur 322106 2 2 - - -
71. Cosmetician 324101 2 - 2 2 -
72. Coafor-stilist 324102 1 - 2 2 -
73. Secretar - stenodactilograf - operator birotică 343102 2 2 - 2 -
74. Operator economic diriginte oficiu poștal 311426 2 2*) - 2 -
75. Agent operațiuni expediție și transport intern și internațional 341903 2 - - - -
76. Tehnician protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor 315207 2 2*) - - -
77. Antrenor 347501 2 - - - -
78. Bibliotecar studii medii 414103 2 2*) - 2 -
79. Turism Tehnician activități de agroturism montan 341404 2 - - - -
80. Hotelier 341504 2 - - - -
81. Agent de turism-ghid 341403 2 - - - -
82. Textile- pielărie Creator - structura și proiectarea țesăturilor 316109 2 - 2 2 -
83. Creator-proiectant articole din piele și înlocuitori 316110 2 - 2 2 -
84. Creator - structura și proiectarea tricoturilor 316111 2 - 2 2 -
85. Creator - proiectant îmbrăcăminte 316112 2 - 2 2 -
86. Designer vestimentar 316121 2 - 2 2 -
87. Procesare imagine și text Operator pre-press 347123 2 - - - -
88. Tehnician poligraf 347124 2 - - - -
89. Operator procesare audio-video 347125 2 - - 2 -
90. Tehnoredactor 347121 2 - - - -
91. Cameraman-fotoreporter 347126 2 - - - -
92. Economic Agent comercial 342101 2 - - - -
93. Asistent de gestiune 343310 2 - - - -
94. Funcționar bancar 344905 2 - - - -
95. Tehnician coordonator activități comerciale 343212 2 - - - -
96. Agent fiscal 421501 2 2*) - - -
97. Broker 341901 2 - - - -
98. Agent vamal 344103 2 - - - -
99. Asistență socială și asistență pedagogică Asistent social 346001 2 2 - 2 -
100. Pedagog școlar 334004 2 2 2 2 -
101. Pedagog de recuperare 333003 3 2 - - -

*) Se școlarizează în funcție de gradul de deficiență.

ANEXA Nr. 5*) Modificări (2)

*) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL
calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin școala de maiștri - nivelul 1 de calificare
Nr. crt. Domeniul Calificarea profesională Cod COR Durata studiilor (ani)
Zi Seral
1. Mecanic Maistru la prelucrarea metalelor prin așchiere 311529 2
2. Maistru cazangerie, construcții metalice și sudură 311530 2
3. Maistru mecanic 311508 2
4. Maistru forjor-tratamentist 311531 2
5. Maistru turnător 311532 2
6. Maistru sculer matrițer 311514 2
7. Maistru construcții navale 311533 2
8. Maistru construcții structuri aeronave 311534 2
9. Maistru poligraf 311535 2
10. Electric Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizări 311427 2
11. Maistru montare și reparații mașini și aparate electrice 311428 2
12. Maistru electronist 311429 2
13. Maistru telecomunicații 311430 2
14. Maistru electromecanic stații de pompare 311431 2
15. Chimie Maistru protecții anticorosive 311618 2
16. Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale 311619 2
17. Maistru pentru tehnologia chimică organică 311620 2
18. Maistru pentru tehnologia chimică anorganică 311621 2
19. Maistru la prelucrarea țițeiului și petrochimie 311622 2
20. Maistru la prelucrarea materialelor plastice și cauciucului 311623 2
21. Maistru la fabricarea și prelucrarea fibrelor, firelor chimice și artificiale 311624 2
22. Petrol și gaze Maistru pirotehnist 311712 2
23. Maistru electromecanic minier 311713 2
24. Maistru miner 311703 2
25. Maistru la prepararea substanțelor minerale utile 311714 2
26. Maistru sondor la forajul sondelor 311608 2
27. Maistru sondor la probe de producție, intervenții și reparații sonde 311609 2
28. Maistru la extracția, transportul și tratarea țițeiului 311610 2
29. Maistru la extracția, transportul, tratarea și distribuția gazelor 311611 2
30. Maistru mecanic construcții montaje, instalații și conducte magistrale pentru petrol și gaze 311612 2
31. Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor și echipamentelor de foraj-extracție 311613 2
32. Maistru mecanic la exploatarea, întreținerea, repararea motoarelor și compresoarelor pentru petrol și gaze 311614 2
33. Maistru electrician instalații, utilaje și aparate electrice pentru petrol și gaze 311615 2
34. Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea aparatelor de măsură și control pentru petrol și gaze 311616 2
35. Maistru electromecanic la exploatarea, întreținerea și repararea elementelor și instalațiilor de automatizare pentru petrol și gaze 311617 2
36. Energetic Maistru electrician centrale, instalații și rețele electrice 311314 2
37. Maistru electrician protecții prin relee și automatizări în centrale electrice 311315 2
38. Maistru electrician exploatare și întreținere centrale nuclearo-electrice 311316 2
39. Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice și control termotehnic 311317 2
40. Maistru mecanic montare și reparare agregate energetice 311318 2
41. Maistru mecanic întreținere centrale nuclearo-electrice 311319 2
42. Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice 311320 2
43. Maistru mecanic exploatare instalații termoenergetice din centralele nuclearo-electrice 311321 2
44. Maistru termoenergetic 311322 2
45. Maistru hidroenergetic 311323 2
46. Metalurgie Maistru modelor pentru turnătorie 311715 2
47. Maistru furnalist 311716 2
48. Maistru la producerea metalelor neferoase 311717 2
49. Maistru oțelar 311718 2
50. Maistru laminator 311719 2
51. Maistru la fabricarea cocsului și chimizarea gazului de cocs 311720 2
52. Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici și produselor cărbunoase 311721 2
53. Maistru la fabricarea produselor refractare și abrazive 311722 2
54. Maistru pentru construcția cuptoarelor industriale 311723 2
55. Materiale de construcții Maistru la producerea prefabricatelor pentru construcții 317206 2
56. Maistru la fabricarea lianților și produselor din azbociment 317207 2
57. Maistru la fabricarea materialelor de izolații în construcții 317208 2
58. Maistru ceramist (ceramică brută) 317209 2
59. Maistru ceramist (ceramică fină) 317210 2
60. Maistru sticlar 317211 2
61. Construcții montaj Maistru construcții hidroenergetice 311222 2
62. Maistru construcții civile, industriale și agricole 311201 2
63. Maistru înzidiri refractare coșuri de fum și izolații 311223 2
64. Maistru instalator în construcții 311224 2
65. Maistru electrician în construcții 311308 2
67. Maistru mecanic mașini și utilaje pentru construcții 311523 2
69. Maistru construcții civile, industriale și agricole 311201 2
70. Industria lemnului Maistru fabricarea celulozei și hârtiei 317303 2
71. Maistru fabricarea cherestelei 317304 2
72. Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului 317305 2
73. Maistru mecanic întreținere și reparare utilaje și instalații de exploatarea și industrializarea lemnului 317306 2
74. Maistru fabricarea plăcilor aglomerate și din fibre de lemn 317307 2
75. Maistru tâmplar mobilă și binele 317308 2
76. Maistru exploatări și transporturi forestiere 317309 2
77. Transporturi Maistru mecanic pentru utilaje de construcții și terasamente 311432 2
78. Maistru electromecanic locomotive 311433 2
79. Maistru electromecanic vagoane 311434 2
80. Maistru electromecanic auto 311435 2
81. Maistru la construcții de căi ferate, drumuri și poduri 311436 2
82. Textile- pielărie Maistru filator 316113 2
83. Maistru țesător 316114 2
84. Maistru tricoter 316115 2
85. Maistru finisor produse textile 316116 2
86. Maistru confecții îmbrăcăminte (maistru croitor) 316117 2
87. Maistru tăbăcar 316118 2
88. Maistru confecții încălțăminte (maistru cizmar) 316119 2
89. Maistru marochiner 316120 2
90. Agricol și alimentar Maistru în industria alimentară 316210 2
91. Maistru în industria alimentară 316210 2
92. Maistru la industrializarea laptelui 316218 2
93. Maistru la industrializarea cărnii 316219 2
94. Maistru la industrializarea legumelor și fructelor 316220 2
95. Maistru morar 316221 2
96. Maistru pentru produse făinoase și panificație 316222 2
97. Maistru piscicultor - pescar 316223 2
98. Maistru agronom 316224 2
99. Maistru horticultor 316225 2
100. Maistru zootehnist 316226 2
101. Maistru mecanic agricol 316227 2
102. Maistru frigotehnist 316201 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...