Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1081/2020 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32020R1081

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 18,

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 55.

întrucât:

1. PROCEDURA

1.1. Măsuri în vigoare

(1) În mai 2014, Comisia a instituit taxe compensatorii definitive antisubvenție la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (denumită în continuare "China" sau "RPC") prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 (2) al Comisiei (denumit în continuare "ancheta inițială").

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 23).

(2) Nivelul taxelor compensatorii individuale în vigoare în prezent variază între 3,2 % și 17,1 %. Toate celelalte societăți fac obiectul unei taxe antidumping la nivel național de 17,1 % (denumită în continuare "măsurile în vigoare").

(3) În cadrul unei proceduri separate, Comisia a instituit, în mai 2014, taxe antidumping care se situează între 0,4 % și 36,1 % (3). În august 2015, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor, Comisia a modificat măsurile antidumping prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei (4).

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 1).

(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 215, 14.8.2015, p. 42).

1.2. Deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor

(4) În urma publicării unui aviz de expirare iminentă a măsurilor compensatorii în vigoare (5), EU ProSun Glass (denumit în continuare "solicitantul"), care reprezintă peste 25 % din producția totală de sticlă solară a Uniunii, a solicitat deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor la 13 februarie 2019 (denumită în continuare "cererea de reexaminare"). Solicitantul a susținut că expirarea măsurilor inițiale ar avea ca efect probabil continuarea sau reapariția subvenționării și continuarea sau reapariția prejudiciului cauzat industriei Uniunii.

(5) Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antisubvenții (JO C 345, 27.9.2018, p. 10).

(5) În conformitate cu articolul 10 alineatul (7) din regulamentul de bază, Comisia a informat guvernul Republicii Populare Chineze (denumit în continuare "GC"), înainte de deschiderea procedurii, că primise o cerere de reexaminare susținută de documentația corespunzătoare. Comisia a invitat guvernul chinez la consultări cu scopul de a clarifica situația privind conținutul cererii de reexaminare și de a ajunge la o soluție reciproc acceptată. GC a acceptat invitația la consultări și acestea s-au desfășurat ulterior, la 10 mai 2019. În cadrul consultărilor nu s-a putut ajunge la nicio soluție reciproc acceptată. GC nu a continuat cooperarea.

(6) La 14 mai 2019, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (6) (denumit în continuare "avizul de deschidere"), deschiderea unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor compensatorii aplicabile în temeiul articolului 18 din regulamentul de bază.

(6) Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor compensatorii aplicabile importurilor de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO C 165, 14.5.2019, p. 22).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...