Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1080/2020 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului
Număr celex: 32020R1080

Modificări (...)

În vigoare de la 24 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (1) (denumit în continuare "regulamentul de bază"), în special articolul 11 alineatul (2),

(1) JO L 176, 30.6.2016, p. 21.

întrucât:

1. PROCEDURA

1.1. Măsuri în vigoare

(1) În mai 2014, Comisia a instituit o taxă antidumping definitivă la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (denumită în continuare "RPC" sau "China") prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei (2) (denumit în continuare cu termenul "măsurile inițiale").

(2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 470/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 1).

(2) În august 2015, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din regulamentul de bază, Comisia a modificat măsurile inițiale prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei (3). Taxele antidumping individuale se situează între 17,5 % și 75,4 %. Toate celelalte societăți fac obiectul unei taxe antidumping la nivel național de 67,1 % (denumită în continuare cu termenul "măsurile în vigoare").

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1394 al Comisiei din 13 august 2015 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 470/2014, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/588, de instituire a unei taxe antidumping definitive și de percepere definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză, în urma unei noi anchete privind absorbția măsurilor în temeiul articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului (JO L 215, 14.8.2015, p. 42).

(3) În cadrul unei proceduri separate, Comisia a instituit, în mai 2014, taxe compensatorii care se situează între 3,2 % și 17,1 % (4).

(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 471/2014 al Comisiei din 13 mai 2014 de instituire a unor taxe compensatorii definitive la importurile de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO L 142, 14.5.2014, p. 23).

1.2. Deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor

(4) În urma publicării unui aviz de expirare iminentă a măsurilor în vigoare (5), EU ProSun Glass (denumit în continuare "solicitantul"), care reprezintă peste 25 % din producția totală de sticlă solară a Uniunii, a solicitat deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor la 13 februarie 2019 (denumită în continuare "cererea de reexaminare"). Solicitantul a susținut că expirarea măsurilor inițiale ar avea ca efect probabil continuarea sau reapariția dumpingului și continuarea sau reapariția prejudiciului cauzat industriei Uniunii.

(5) Aviz de expirare iminentă a anumitor măsuri antidumping (JO C 345, 27.9.2018, p. 9).

(5) La 14 mai 2019, Comisia a anunțat, printr-un aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (6) (denumit în continuare "avizul de deschidere"), deschiderea unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor în vigoare în temeiul articolului 11 alineatul (2) din regulamentul de bază.

(6) Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de sticlă solară originară din Republica Populară Chineză (JO C 165, 14.5.2019, p. 6).

1.3. Ancheta

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...