Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 1013/2020 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților detaliate și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2021 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32020R1013

Modificări (...)

În vigoare de la 11 august 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (6),

(1) JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.

întrucât:

(1) Pentru a asigura punerea corectă în aplicare a anchetei prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, Comisia trebuie să specifice aspectele tehnice ale setului de date, și anume descrierea variabilelor, caracteristicile exacte ale populațiilor statistice și ale unităților de observare și normele pentru respondenți.

(2) Pentru a facilita transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie (Eurostat), trebuie să fie stabilite formatele tehnice care acoperă conceptele și procesele, inclusiv datele și metadatele.

(3) În scopul evaluării calității statisticilor care urmează să fie transmise pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, trebuie să fie specificate modalitățile detaliate privind rapoartele de calitate.

(4) Statele membre și instituțiile Uniunii trebuie să utilizeze, ori de câte ori este cazul, pentru categoriile de caracteristici enumerate în anexa la prezentul regulament, clasificările statistice pentru unitățile teritoriale, educație, profesie și sectorul economic care sunt compatibile cu clasificările NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) și NACE (5).

(2) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(3) Clasificarea internațională standard a educației 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibilă în engleză și franceză).

(4) Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO-08) (JO L 292, 10.11.2009, p. 31).

(5) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European,

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...