Guvernul României

Hotărârea nr. 923/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, "Medium Term Notes", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 21 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, «Medium Term Notes», în sumă maximă, în orice moment, de 15 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Caracteristicile fiecărei tranzacții efectuate în cadrul Programului, în ceea ce privește intermediarii tranzacției, sumele, maturitățile, valutele, precum și alte elemente, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii."

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 27 noiembrie 2013.

Nr. 923.

;
se încarcă...