Guvernul României

Hotărârea nr. 919/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea dezafectării/relocării.

Art. 3. -

După dezafectare, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 919.

ANEXĂ

Situația bunurilor aflate în administrarea Administrației Naționale de Meteorologie, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoare de inventar - lei - Situația juridică Baza legală În administrare/ concesiune Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăți (pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 152150 8.28.01 Clădire stație meteo Sebeș Construcție din
cărămidă, parter,
Sc = 113,12 mp,
Sd = 113,12 mp
CF nr. 75657
Teren agricol Țara: România; județul: Alba; municipiul Sebeș, cartier Glod 2005 140.321 Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
2 152151 8.28.13 Construcție anexă stație meteo Construcție parter cu destinația magazie Teren agricol Țara: România; județul: Alba; municipiul Sebeș, cartier Glod 2005 18.049 Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
3 152152 8.28.01 Teren stație meteo Sebeș S = 9514 mp Teren agricol Țara: România; județul: Alba; municipiul Sebeș, cartier Glod 2005 182.658 Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005 în administrare imobil
4 63334 8.28.01 Platformă stație meteo Sebeș Teren agricol Țara: România; județul: Alba; municipiul Sebeș; str. Mihail Kogălniceanu nr. 61 1967 2.422 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005 în administrare imobil
;
se încarcă...