Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 decembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2013 privind reorganizarea rețelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă funcțiile din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, prevăzute în anexele nr. 1-5.

Art. 2. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Cristian Mihai-Marinescu,
secretar general adjunct

București, 10 octombrie 2013.

Nr. 1.256.

ANEXA Nr. 1

LISTA
funcțiilor din siguranța navigației maritime și fluviale și baremele aferente

Nr. crt. Funcția din siguranța navigației Baremele utilizate la admiterea în școală și debut în funcție Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare și schimbarea în funcție
medical psihologic medical psihologic
A. PERSONAL NAVIGANT MARITIM
1 Comandant I I II I
2 Ofițer de punte secund maritim I I II II
3 Ofițer de punte maritim I I II II
4 Personal nebrevetat compartiment punte I I II II
5 Ofițer mecanic maritim I I II II
6 Ofițer mecanic secund maritim I I II II
7 Șef mecanic maritim I I II II
8 Ofițer punte, mecanic și electrician aspirant maritim I I II III
9 Ofițer electrician maritim I I II II
10 Personal nebrevetat compartiment electric I I II II
11 Personal nebrevetat compartiment mașini I I II II
12 Pilot maritim I I II II
13 Personal maritim-portuar I II II II
14 Operator radio I I II II
15 Operator GMDSS I II II II
B. PERSONAL NAVIGANT FLUVIAL
16 Căpitan fluvial categoria A I I II II
17 Căpitan fluvial categoria B I I II II
18 Timonier fluvial I I II II
19 Șef mecanic fluvial I I II II
20 Mecanic I II II II
21 Conducător de șalupă fluvială I I II II
22 Șef de echipaj fluvial I I II II
23 Marinar (fluvial) I III II III
24 Marinar stagiar I II II III
25 Mecanic stagiar I II II III
26 Electrician de bord (fluvial) I II II II
27 Ofițer electrician fluvial I I II II
C. FUNCȚII AUXILIARE
28 Lemnar de bord II III II III
29 Macaragiu pe macara plutitoare II II II II
30 Scafandru I I I II
31 Personal medico-sanitar II II II II
32 Bucătar II III II III
33 Ospătar II III II III
34 Barman II III II III
35 Camerist, recepționer II III II III
36 Cofetar, patiser, brutar II III II III
37 Frigotehnist II II II III
38 Pompier I II II II
39 Vânzător (shop assistant) II III II III
40 Alt personal auxiliar: salubrizare, hotelier, spălătorie II III II III
D. ALTE FUNCȚII
41 Controlor trafic ecluze II II II II
42 Operator mecanic ecluze II II II II
43 Operator electrician ecluze II II II II
44 Electromecanici telecomunicații ecluze II II II II
45 Supraveghetor stație șenal navigabil II I II II

NOTE:

1. Pentru personalul cu vârsta sub 18 ani baremul obligatoriu la controlul periodic și reangajare în funcție este I.

2. Pentru personalul cu vârsta peste 45 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical și psihologic periodic.

3. Pentru personalul navigant maritim se emit certificate de sănătate al căror model este prezentat în anexa nr. 1.5 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării comisiilor medicale și/sau psihologice în siguranța transporturilor care eliberează avize medicale și/sau psihologice de aptitudini pentru funcțiile din siguranța transporturilor, precum și a componenței acestor comisii.

4. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

ANEXA Nr. 2

LISTA
funcțiilor din siguranța feroviară și baremele aferente

Nr. crt. Funcția de siguranța circulației Baremele utilizate la admiterea în școală și debut în funcție Baremele medicale și psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare și schimbare în funcție
medical psihologic medical/psihologic 18-55 de ani medical/psihologic peste 55 de ani
1 Acar I II II III
2 Frânar I II II III
3 Păzitor barieră I II II III
4 Revizor ace I I II III
5 Conductor tren I II II III
6 Șef tren I I II III
7 Manevrant vagoane I II II II
8 Șef manevră I I II III
9 Electromecanic SCB II II II III
10 Electromecanic IFTE - LC II II II III
11 Electromecanic TTR II II II III
12 Montator TTR II II II III
13 Montator IFTE - LC II II II III
14 Montator SCB II II II III
15 Magaziner1) II II II III
16 Impiegat de mișcare2) I I II II
17 Șef stație trafic3) II I II III
18 Șef stație OTF II I II III
19 Operator circulație4) I I II III
20 Dispecer energetic feroviar5) II II II III
21 Revizor tehnic vagoane I I II II
22 Conducător tren ajutor I II II III
23 Conducător tren macara I II II II
24 Macaragiu tren intervenție I II II III
25 Mecanic locomotivă6) I I II II
26 Mecanic ajutor locomotivă I I II II
27 Mecanic mașini grele cale II II II III
28 Revizor cale și/sau puncte periculoase I II II II
29 Picher I II II II
30 Șef echipă întreținere lucrări artă II II II III
31 Șef echipă întreținere cale I I II III
32 Maistru lucrări artă II II II III
33 Maistru construcții, modernizări-reabilitări, reparare și întreținere linii II II II III
34 Maistru lucrări construcții, modernizări- reabilitări, reparare și întreținere lucrări artă II II II III
35 Maistru sudura căii II II II III
36 Șef district poduri7) II II II III
37 Șef district linii II II II III
38 Șef district exploatare utilaje II II II III
39 Șef district SCB II II II III
40 Șef district TTR II II II III
41 Șef district LC II II II III
42 Responsabil SC - LFI II II II III
43 Responsabil SC - FF-L II II II III
44 Responsabil SC - FF-IFTE II II II III
45 Responsabil SC - FF-SCB II II II III
46 Responsabil SC - FF-TC II II II III

1) La poziția magaziner sunt cuprinse și funcțiile de magaziner tranzit și magaziner comercial.

2) La poziția impiegat de mișcare este cuprinsă și funcția șef tură mișcare din activitatea gestionarilor de infrastructură.

3) La poziția șef stație trafic este cuprinsă și funcția șef stație rezervă.

4) La poziția operator circulație este cuprinsă și funcția șef tură regulator.

5) La poziția dispecer energetic feroviar este cuprinsă și funcția dispecer energetic feroviar șef.

6) La poziția mecanic de locomotivă este cuprinsă și funcția mecanic drezină pantograf.

7) La poziția șef district poduri este cuprinsă și funcția șef district rezervă.

NOTE:

1. Pentru grupa de vârstă cuprinsă peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical și psihologic periodic cu următoarele excepții: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mișcare, revizorul tehnic de vagoane, conducătorul de tren macara, revizorul cale și/sau puncte periculoase, picherul și manevrantul de vagoane.

2. Baremele pot fi diferențiate pe tip de activitate și de condiții de muncă: în stație, la masa de manevră, în depou sau revizia de vagoane pentru funcțiile de acar, acar masă de manevră, acar instalații de comandă automată a macazurilor (CAM), mecanic de locomotivă și mecanic ajutor de locomotivă.

3. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

ANEXA Nr. 3

LISTA
funcțiilor din siguranța transporturilor cu metroul și baremele aferente

Nr. crt. Ramura de transport și funcția de siguranța circulației Baremele utilizate la admiterea în școală și debut în funcție Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare și schimbare în funcție
medical psihologic sub 18 ani 18-55 de ani peste 55 de ani
1 Conducător autodrezină, conducător vagonet motor I II I II III
2 Dispecer linii, tunele II II I II III
3 Dispecer instalații electroenergetice II II I II III
4 Dispecer semnalizare, centralizare, bloc II II I II III
5 Electromecanic semnalizare, centralizare, bloc (I, II, specialist) II II I II III
6 Electromecanic electroenergetician fir contact (I, II, specialist) II II I II III
7 Impiegat de mișcare I I I II II
8 Mecanic ajutor locomotivă și ramă electrică de metrou I I I II II
9 Mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou I și II (REM I și II) I I I II II
10 Maistru linii tunele II II II II III
11 Maistru electroenergetician fir contact II II II II III
12 Montator I electroenergetician fir contact II II II III III
13 Maistru semnalizare, centralizare, bloc II II II II III
14 Montator I semnalizare, centralizare, bloc II II II II III
15 Operator mișcare I I I II III
16 Operator tracțiune I I I II III
17 Picher II II II II III
18 Revizor cale, șină contact I I I II III
19 Revizor locomotivă și ramă electrică de metrou (REM) I I I II III
20 Revizor tunel I I I II III
21 Șef tură regulator II II II II III
22 Șef tură tracțiune II II II II III
23 Șef tură depou cu atribuții de agent de manevră II II II II III
24 Șef tură depou II II II II III
25 Șef district linii II II II II III
26 Șef formație tunele II II II II III
27 Șef echipă întreținere cale, lucrări artă II II II II III
28 Mecanic instructor II I II II III
29 Instructor metrou1) II II II II III
30 Maistru automatizări și telecomunicații II II II II III
31 Electromecanic automatizări și telecomunicații (I, II, specialist) II II II II III
32 Montator I automatizări și telecomunicații II II II II III
33 Mecanic LDH II II II II III
34 Conducător auto transport persoane I I I II II

1) La poziția "instructor metrou" este cuprinsă și funcția de instructor EE SCB ATC LT mișcare specifică Societății Comerciale de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A.

NOTE:

1. Pentru grupa de vârstă de peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical și psihologic periodic cu următoarele excepții: mecanicul de locomotivă, impiegatul de mișcare și conducătorul auto transport persoane.

2. Pentru încadrarea într-un barem se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

ANEXA Nr. 4

LISTA
funcțiilor din siguranța rutieră și baremele aferente

Nr. crt. Funcția din siguranța rutieră Baremele utilizate la admiterea în școală și debut în funcție Baremele utilizate la controlul periodic, reangajare și schimbare în funcție
medical psihologic medical psihologic
1 Manager de transport I II II II
2 Conducător auto transport de persoane I I II I
3 Conducător auto regim taxi/închiriere I I II I
4 Conducător auto transport de marfă I II II II
5 Conducător auto transporturi speciale de mărfuri periculoase (ADR) I I II I
6 Conducător auto transporturi speciale transport agabaritic I I II I
7 Conducător auto transporturi speciale transport bancar/valori I I II I
8 Instructor de conducere auto I I II II
9 Consilier mărfuri periculoase (ADR) I II III II

NOTE:

1. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani baremul II devine baremul III pentru controlul medical periodic.

2. Pentru personalul cu vârsta peste 55 de ani se folosește pentru examenul psihologic baremul IV.

3. Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

ANEXA Nr. 5

LISTA
funcțiilor din siguranța transporturilor aeriene și baremele aferente

Nr. crt. Funcția din siguranța circulației Baremele utilizate la admiterea în școală și debut în funcție Baremele medicale/psihologice utilizate la controlul periodic, reangajare și schimbare în funcție
medical psihologic medical/psihologic 18-55 ani medical/psihologic peste 55 ani
1 Piloți (ATPL, CPL, MPL)*
2 Piloți privați (PPL)*
3 Piloți aeronave ușoare (LAPL)*
4 Echipajul de cabină*
5 Piloți de balon, planor și dirijabil *
6 Controlorii de trafic aerian (CTA)*
7 Mecanicii și navigatorii de bord*
8 Pilot aeronave ultraușoare motorizate (ULM)*
9 Parașutist*
10 Inginer recepție și control*
11 Meteorologi aeronautici prognoziști cu licență II I II III
12 Meteorologi aeronautici tehnicieni cu licență II I II III
13 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice cu brevet și/sau licență categoria I II I II III
14 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice cu brevet și/sau licență categoria II II I II III
15 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice cu brevet și/sau licență categoria III II I II III
16 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice cu brevet și/sau licență categoria IV II I II III
17 Personal aeronautic nenavigant tehnic pentru protecția navigației aeriene și telecomunicații aeronautice cu brevet și/sau licență categoria V II I II III
18 Dispeceri operațiuni zbor cu licență I I II II
19 Personalul tehnic aeronautic civil care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautică civilă II I II II

* Baremele se stabilesc în conformitate cu reglementările naționale și internaționale privind certificarea personalului aeronautic civil navigant și a controlorilor de trafic aerian.

NOTĂ:

Pentru încadrarea într-un barem, se vor folosi, coroborat cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.256/2013 pentru aprobarea funcțiilor din siguranța transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală și/sau psihologică, anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului transporturilor și al ministrului sănătății nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcțiile din siguranța transporturilor și a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiții, precum și lista afecțiunilor medicale și contraindicațiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuții în siguranța transporturilor.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...