Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine

Regulament de organizare și funcționare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică din 14.11.2013

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 20 noiembrie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

A. SCOP

Regulamentul își propune să prezinte etapele și documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 și H.G. nr. 925/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și etapele, activitățile și documentele necesare pentru organizarea și coordonarea procesului întocmirii și semnării contractelor din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. precum și a actelor adiționale aferente, de către Serviciile de Contractare/Compartimentele de achiziții, în conformitate cu aceleași reglementări anterior menționate.

Regulamentul stabilește și metodologia de lucru și comunicare între serviciile funcționale ale Direcțiilor de Achiziții/Compartimentelor interne specializate de Achiziții - serviciile de licitații - serviciile de contractare - compartimentele de pregătire contracte indiferent de sursa de finanțare Buget de Stat, Coeziune/IFI, FEDR/IFI precum și comunicarea cu direcții/departamente/servicii/birouri implicate în elaborarea unei Documentații de Atribuire și/sau direct sau indirect în achiziția publică propriu-zisă.

De asemenea, prezentul regulament stabilește și metodologia de comunicare între serviciile funcționale ale Direcțiilor de Achiziții/Compartimentelor interne specializate de achiziții și organismele de control ex-ante și ex-post al derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică cu sursă de finanțare externă.

Scopul acestui regulament îl reprezintă transpunerea prevederilor legislative în vigoare în linii directoare pentru Direcțiile/Serviciile/Compartimentele de achiziții din cadrul C.N.A.D.N.R. - S.A. cât și pentru membrii Comisiilor de Evaluare, pentru derularea eficientă și corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, fiind completat de alte Proceduri interne specifice.

B. DOMENIUL DE APLICARE

Prezentul regulament se aplică asupra tuturor procedurilor de atribuire pentru proiectele ce urmează a fi lansate de către C.N.A.D.N.R. - S.A., prin Direcțiile de Achiziții/Compartimentele interne specializate de achiziții, finanțate din Bugetul de Stat, fonduri externe (Comunitare/EX- ISPA/POS-T, IFI) sau alte surse de finanțare atunci când se solicită prin Decizia Directorului General al C.N.A.D.N.R. - S.A.

Prezentul regulament se aplică pentru procedurile de atribuire a contractelor cu finanțare de la Bugetul de Stat/fonduri externe:

- ce urmează a fi lansate;

- ce urmează fi semnate;

- aflate in curs de implementare (respectiv pentru actele adiționale).

C. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ/LEGISLAȚIE APLICABILĂ

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 107/2009;

- Ordinul nr. 51 din 13 martie 2009 (Ordin 51/2009) privind accelerarea procedurilor de licitație restrânsă și negociere cu publicare prealabilă a unui Anunț de Participare;

- Ordinul nr. 1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România;

- Ordinul nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...