Ministerul Educației și Cercetării

Ordinul nr. 4676/2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 10 iulie 2020.

În vigoare de la 10 iulie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 217 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.621/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă componența nominală a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă componența nominală a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Se aprobă componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.106/2016 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 16 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

Direcția generală învățământ universitar, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației și cercetării,
Cristina Monica Anisie

București, 7 iulie 2020.

Nr. 4.676.

ANEXA Nr. 1

Componența nominală a Consiliului general al Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Pop Ioan-Aurel Academia Română
2 vicepreședinte Andruh Marius Academia Română
3 vicepreședinte Banabic Dorel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
4 vicepreședinte Dumitru Mircea Universitatea din București
5 membru Bălan Corneliu Universitatea Politehnica din București
6 membru Bolovan Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
7 membru Brînzănescu Vasile Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
8 membru Buzoianu Anca Dana Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
9 membru Codrea Vlad Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10 membru David Daniel Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
11 membru Dubină Dan Universitatea Politehnica Timișoara
12 membru Mihalache Mircea Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
13 membru Negru Viorel Universitatea de Vest din Timișoara
14 membru Oară Cristian Universitatea Politehnica din București
15 membru Paraschiv Dorel Mihai Academia de Studii Economice din București
16 membru Păunescu Virgil Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
17 membru Sandu-Dediu Valentina Universitatea Națională de Muzică din București
18 membru Streteanu Florin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
19 membru Vasilescu Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
20 membru Vlăsceanu Lazăr Universitatea din București
21 membru Zafiu Rodica Universitatea din București

ANEXA Nr. 2

Componența nominală a panelurilor pe domenii fundamentale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

1. Matematică și științe ale naturii

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Brînzănescu Vasile Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
2 vicepreședinte Grosu Ion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 membru Bîrlan Mirel Observatoire de Paris
4 membru Dăscălescu Sorin Universitatea din București
5 membru Drăguț Lucian Universitatea de Vest din Timișoara
6 membru Enăchescu Cristian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 membru Lupu Nicoleta Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT Iași
8 membru Neda Ion Technische Universit├¤t Braunschweig
9 membru Păun Andrei Universitatea din București
10 membru Silvestru Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
11 membru Zamfir Alina-Diana Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

2. Științe inginerești

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Dubină Dan Universitatea Politehnica Timișoara
2 vicepreședinte Bădescu Mihai-Viorel Academia Română
3 vicepreședinte Teodorescu Horia-Nicolai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
4 membru Brezeanu Gheorghe Universitatea Politehnica din București
5 membru Constantinescu Dan Mihai Universitatea Politehnica din București
6 membru Datcu Mihai Universitatea Politehnica din București
7 membru Pamfil Doru Academia Română - Filiala Cluj
8 membru Fetecău Cătălin Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
9 membru Georgescu Sanda-Carmen Universitatea Politehnica din București
10 membru Grigorie Teodor Lucian Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" din București
11 membru Năstase Ilinca Universitatea Tehnică de Construcții din București
12 membru Iovu Horia Universitatea Politehnica din București
13 membru Marșavina Liviu Universitatea Politehnica Timișoara
14 membru Miculescu Florin Universitatea Politehnica din București
15 membru Munteanu Călin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
16 membru Nedevschi Sergiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
17 membru Orbeci Cristina Universitatea Politehnica din București
18 membru Petrescu Lucian Universitatea din București
19 membru Stănică Florin Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
20 membru Țăpuș Nicolae Universitatea Politehnica din București
21 membru Vîntu Vasile Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

3. Științe biomedicale

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Vasilescu Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2 vicepreședinte Hăncianu Monica Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
3 vicepreședinte Petrescu Andrei Jose Institutul de Biochimie al Academiei Române
4 membru Bucur Alexandru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5 membru Constantinescu Ștefan Universite catholique de Louvain, Belgia
6 membru Ivan Mircea Indiana University School of Medicine, SUA
7 membru Jinga Viorel Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
8 membru Lupuleasa Dumitru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
9 membru Manolescu Nicolae Academia Română
10 membru Gafencu Violeta Anca Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" din București
11 membru Predoi Gabriel Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

4. Științe sociale

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Paraschiv Dorel Mihai Academia de Studii Economice din București
2 vicepreședinte Ciolan Lucian Ion Universitatea din București
3 vicepreședinte Fota Iulian Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
4 membru Bob Mircea Dan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Chelcea Liviu Universitatea din București
6 membru Ispas Gabriel Liviu Universitatea "Titu Maiorescu" din București
7 membru Miroiu Adrian Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
8 membru Moldovan Nicoleta-Claudia Universitatea de Vest din Timișoara
9 membru Popa Ion Academia de Studii Economice din București
10 membru Sabău-Popa Claudia Diana Universitatea din Oradea
11 membru Sava Florin Alin Universitatea de Vest din Timișoara
12 membru Stan Lavinia St. Francis Xavier University, Canada
13 membru Vlad Tudor University of Georgia, Athens, SUA

5. Științe umaniste

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Bolovan Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Hedeșan Otilia Universitatea de Vest din Timișoara
3 vicepreședinte Theodorescu Răzvan-Emil Academia Română
4 membru Alexandrescu Vlad Universitatea din București
5 membru Banciu Gabriel Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
6 membru Chiriac Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
7 membru Demetrescu Silvelia Ruxandra Universitatea Națională de Arte din București
8 membru Ghitta Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
9 membru Ioan Augustin Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
10 membru Moldoveanu Ioan Universitatea din București
11 membru Papadima Liviu Universitatea din București
12 membru Rațiu Dan Eugen Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
13 membru Sava Viorel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

ANEXA Nr. 3

Componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

1. Matematică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Dăscălescu Sorin Universitatea din București
2 vicepreședinte Lefter Cătălin-George Academia Română - Filiala Iași
3 membru Anița Sebastian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 membru Beltiță Daniel-Costin Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
5 membru Breaz Simion-Sorin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6 membru Durea Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 membru Ene Viviana Universitatea "Ovidius" din Constanța
8 membru Ignat Ioan Liviu Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
9 membru Ionescu-Kruse Delia Institutul de Matematică "Simion Stoilow" din București
10 membru Jebelean Petru Universitatea de Vest din Timișoara
11 membru Joița Maria Universitatea Politehnica din București
12 membru Mihăilescu Mihai Universitatea din Craiova
13 membru Oniciuc Cezar Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

2. Informatică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Păun Andrei Universitatea din București
2 vicepreședinte Petcu Dana Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Cristea Dan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 membru Genge Bela Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
5 membru Petre Ion Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice - INCDSB București
6 membru Pop Horia-Florin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
7 membru Pop Sitar Petrică Claudiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

3. Fizică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Enăchescu Cristian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
2 vicepreședinte Vizman Daniel Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Astilean Simion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 membru Beu Titus Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Dragoman Daniela Universitatea din București
6 membru Farcău Cosmin-Adrian Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
7 membru Gyorgy Eniko Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației - INFLPR București
8 membru Marcu Loredana Gabriela Universitatea din Oradea
9 membru Mardare Diana Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
10 membru Pintilie Lucian Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
11 membru Radu Mihai Institutul Național de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară
"Horia Hulubei" - IFIN HH București
12 membru Teodorescu Cristian Mihail Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
13 membru Tiușan Coriolan Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

4. Chimie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Silvestru Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Cazacu Maria Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
3 membru Apetrei Constantin Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
4 membru Bala Camelia Universitatea din București
5 membru Coman Simona Margareta Universitatea din București
6 membru Coseri Sergiu Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" din Iași
7 membru Ion Alina Catrinel Universitatea Politehnica din București
8 membru Lazăr Mihaela Diana Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca
9 membru Pui Aurel Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
10 membru Radu Gabriel Lucian Universitatea Politehnica din București
11 membru Spătaru Nicolae Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din București
12 membru Vișinescu Diana Beatrice Institutul de Chimie Fizică "Ilie G. Murgulescu" din București
13 membru Vlase Titus Vasile Universitatea de Vest din Timișoara

5. Științele pământului

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Drăguț Lucian Universitatea de Vest din Timișoara
2 vicepreședinte Rozylowicz Laurențiu Universitatea din București
3 membru Armaș Iuliana Universitatea din București
4 membru Baciu Laurențiu-Călin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Bulgariu Dumitru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 membru Cheval Sorin Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov
7 membru Ducea Mihai Universitatea din București
8 membru Manea Marina Universidad Nacional Autonoma de Mexico
9 membru Nicu Ionuț Cristi Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)
10 membru Patriche Cristian-Valeriu Academia Română - Filiala Iași
11 membru Peptenatu Daniel Universitatea din București
12 membru Popa Mihai Emilian Universitatea din București
13 membru Sirodoev Igor Universitatea "Ovidius" din Constanța
14 membru Tanțău Ioan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
15 membru Vespremeanu-Stroe Alfred Universitatea din București

6. Inginerie civilă și managementul lucrărilor de construcții

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Năstase Ilinca Universitatea Tehnică de Construcții din București
2 vicepreședinte Maftei Carmen Universitatea "Transilvania" din Brașov
3 membru Bărbulescu Alina Universitatea "Ovidius" din Constanța
4 membru Burlacu Andrei Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 membru Cătălina Tiberiu Universitatea Tehnică de Construcții din București
6 membru Ciutină Liviu Adrian Universitatea Politehnica Timișoara
7 membru Dan Daniel Universitatea Politehnica Timișoara
8 membru Georgescu Andrei-Mugur Universitatea Tehnică de Construcții din București
9 membru Moșoarcă Marius Universitatea Politehnica Timișoara
10 membru Ungureanu Daniel-Viorel Universitatea Politehnica Timișoara
11 membru Văcăreanu Radu Universitatea Tehnică de Construcții din București

7. Ingineria și știința materialelor

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Miculescu Florin Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Ardelean Ioan Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3 membru Antoniac Vasile Iulian Universitatea Politehnica din București
4 membru Bejinariu Costică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 membru Benea Lidia Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
6 membru Călțun Ovidiu Florin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 membru Chicinaș Ionel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8 membru Crăciunescu Corneliu Universitatea Politehnica Timișoara
9 membru Ion Rodica Mariana Universitatea "Valahia" din Târgoviște
10 membru Munteanu Corneliu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
11 membru Munteanu Daniel Universitatea "Transilvania" din Brașov
12 membru Predescu Cristian Universitatea Politehnica din București
13 membru Rotaru Andrei Universitatea din Craiova
14 membru Șerban Viorel-Aurel Universitatea Politehnica Timișoara
15 membru Vizureanu Petrică Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

8. Inginerie chimică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Iovu Horia Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Cormoș Călin-Cristian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 membru Berger Daniela Cristina Universitatea Politehnica din București
4 membru Cașcaval Dan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 membru Galaction Anca Irina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
6 membru Ianculescu Adelina-Carmen Universitatea Politehnica din București
7 membru Iliescu Ciprian Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie -
IMT București
8 membru Moraru Luminița Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
9 membru Rău Ileana Universitatea Politehnica din București

9. Inginerie electrică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Munteanu Călin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Ciuprina Florin Universitatea Politehnica din București
3 membru Albu Mihaela Universitatea Politehnica din București
4 membru Andrei Horia Leonard Universitatea "Valahia" din Târgoviște
5 membru Ciobanu Romeo Cristian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6 membru Floricău Dan Universitatea Politehnica din București
7 membru Găiceanu Marian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
8 membru Mușuroi Sorin Universitatea Politehnica Timișoara
9 membru Năvrăpescu Valentin Universitatea Politehnica din București
10 membru Szabo Lorand Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11 membru Țopa Vasile Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

10. Inginerie energetică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Georgescu Sanda-Carmen Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Gavrilaș Mihai Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3 membru Badea Adrian Universitatea Politehnica din București
4 membru Dincă Cristian Universitatea Politehnica din București
5 membru Ghiaus Christian Institut National des Sciences Appliquees de Lyon (INSA)
6 membru Kilyeni Ștefan Universitatea Politehnica Timișoara
7 membru Lăzăroiu George Cristian Universitatea Politehnica din București
8 membru Necula Horia Universitatea Politehnica din București
9 membru Popescu Luminița Georgeta Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

11. Inginerie electronică și telecomunicații

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Brezeanu Gheorghe Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Dimian Mihai Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
3 membru Ancuti Cosmin Universitatea Politehnica Timișoara
4 membru Bizon Nicu Universitatea din Pitești
5 membru Burileanu Corneliu Universitatea Politehnica din București
6 membru Coltuc Dinu Universitatea "Valahia" din Târgoviște
7 membru Dogaru Radu Universitatea Politehnica din București
8 membru Ionescu Bogdan Universitatea Politehnica din București
9 membru Matekovits Ladislau Politecnico di Torino
10 membru Neculoiu Dan Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București
11 membru Paleologu Constantin Universitatea Politehnica din București
12 membru Rusu Corneliu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
13 membru Vertan Constantin Universitatea Politehnica din București

12. Inginerie geologică, inginerie geodezică, mine, petrol și gaze

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Petrescu Lucian Universitatea din București
2 vicepreședinte Ene Antoaneta Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
3 membru Anghel Sorin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină - GEOECOMAR București
4 membru Badea Alexandru Agenția Spațială Română
5 membru Badea Ana-Cornelia Universitatea Tehnică de Construcții din București
6 membru Herban Ioan Sorin Universitatea Politehnica Timișoara
7 membru Minescu Florea Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
8 membru Păsculescu Vlad Mihai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroșani
9 membru Radu Sorin Mihai Universitatea din Petroșani

13. Inginerie aerospațială, a autovehiculelor și a transporturilor

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Grigorie Teodor Lucian Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" din București
2 vicepreședinte Clenci Adrian Universitatea din Pitești
3 membru Chelaru Teodor-Viorel Universitatea Politehnica din București
4 membru Chiru Anghel Universitatea "Transilvania" din Brașov
5 membru Cofaru Corneliu Universitatea "Transilvania" din Brașov
6 membru Lungu Mihai-Aureliu Universitatea din Craiova
7 membru Mazilu Traian Universitatea Politehnica din București
8 membru Popa Mihaela Universitatea Politehnica din București
9 membru Stoica Adrian-Mihail Universitatea Politehnica din București

14. Ingineria resurselor vegetale și animale

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Vîntu Vasile Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
2 vicepreședinte Cornea Călina Petruța Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
3 membru Abrudan Ioan Vasile Universitatea "Transilvania" din Brașov
4 membru Badea Nicolae Ovidiu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin Drăcea"
5 membru Bahrim Gabriela Elena Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
6 membru Bucur Daniel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
7 membru Cosmulescu Sina Niculina Universitatea din Craiova
8 membru Curtu Alexandru Lucian Universitatea "Transilvania" din Brașov
9 membru Dezmirean Daniel Severus Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
10 membru Drăgotoiu Dumitru Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
11 membru Dunea Daniel Universitatea "Valahia" din Târgoviște
12 membru Iancu Tiberiu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al României" din Timișoara
13 membru Imbrea Florin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al României" din Timișoara
14 membru Matei (Rădoi) Florentina Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
15 membru Mitre Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
16 membru Nour Violeta Universitatea din Craiova
17 membru Oroian Mircea-Adrian Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
18 membru Peț Ioan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
"Regele Mihai I al României" din Timișoara
19 membru Sand Sava Camelia Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
20 membru Stanciu Silvius Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
21 membru Stoleru Vasile Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
22 membru Teodorescu Răzvan Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
23 membru Tudor Valentina Constanța Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
24 membru Vidican Roxana Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
25 membru Vodnar Dan Cristian Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

15. Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Nedevschi Sergiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Florea Adina Magda Universitatea Politehnica din București
3 membru Andreescu Gheorghe-Daniel Universitatea Politehnica Timișoara
4 membru Bădică Costin Universitatea din Craiova
5 membru Borangiu Theodor Universitatea Politehnica din București
6 membru Ciocârlie Horia Universitatea Politehnica Timișoara
7 membru Dulf Eva Henrietta Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
8 membru Dumitrescu Bogdan Universitatea Politehnica din București
9 membru Filipescu Adrian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
10 membru Gorgan Dorian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
11 membru Manta Vasile Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
12 membru Micea Mihai Victor Universitatea Politehnica Timișoara
13 membru Miclea Liviu Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
14 membru Păstrăvanu Octavian Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
15 membru Pop Florin Universitatea Politehnica din București
16 membru Precup Radu-Emil Universitatea Politehnica Timișoara
17 membru Selișteanu Dan Universitatea din Craiova
18 membru Trausan-Matu Ștefan Universitatea Politehnica din București
19 membru Zamfirescu Bala Constantin Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

16. Ingineria și managementul producției

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Fetecău Cătălin Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
2 vicepreședinte Drăghici Anca Universitatea Politehnica Timișoara
3 membru Amza Cătălin Gheorghe Universitatea Politehnica din București
4 membru Axinte Eugen Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 membru Bâlc Nicolae Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
6 membru Berce Petru Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7 membru Bungău Constantin Universitatea din Oradea
8 membru Căruțașu George Universitatea Româno-Americană din București
9 membru Cioca Lucian-Ionel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
10 membru Dobrea Răzvan Cătălin Academia de Studii Economice din București
11 membru Doicin Cristian-Vasile Universitatea Politehnica din București
12 membru Dumitrașcu Adela-Eliza Universitatea "Transilvania" din Brașov
13 membru Horodincă Mihăiță Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
14 membru Kifor Vasile Claudiu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
15 membru Loghin Maria-Carmen Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
16 membru Moldovan Liviu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
17 membru Nedelcu Dumitru Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
18 membru Oancea Gheorghe Universitatea "Transilvania" din Brașov
19 membru Popescu Sorin Gabriel Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
20 membru Racz Sever Gabriel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
21 membru Scutelnicu Elena Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

17. Inginerie mecanică, mecatronică și robotică și inginerie genistică și de armament

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Constantinescu Dan Mihai Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Condurache Daniel Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3 membru Bordeașu Ilare Universitatea Politehnica Timișoara
4 membru Buciumeanu Mihaela Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
5 membru Doroftei Ioan Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
6 membru Dudescu Mircea Cristian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
7 membru Duma Virgil-Florin Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
8 membru Gillich Gilbert-Rainer Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița
9 membru Hadăr Anton Universitatea Politehnica din București
10 membru Herișanu Nicolae Universitatea Politehnica Timișoara
11 membru Lelea Dorin Universitatea Politehnica Timișoara
12 membru Lupoae Marin Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" din București
13 membru Moșteanu Dănuț Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
14 membru Munteanu Ligia Institutul de Mecanica Solidelor din București
15 membru Pisla Doina Liana Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
16 membru Roșca Ioan Călin Universitatea "Transilvania" din Brașov
17 membru Rusu Eugen Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
18 membru Stănescu Nicolae-Doru Universitatea din Pitești
19 membru Susan-Resiga Romeo Florin Universitatea Politehnica Timișoara
20 membru Tarniță Daniela Universitatea din Craiova
21 membru Trană Eugen Academia Tehnică Militară "Ferdinand I" din București
22 membru Vlase Sorin Universitatea "Transilvania" din Brașov
23 membru Voicu Gheorghe Universitatea Politehnica din București

18. Ingineria mediului

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Orbeci Cristina Universitatea Politehnica din București
2 vicepreședinte Teodosiu Carmen Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
3 membru Andronic Luminița Universitatea "Transilvania" din Brașov
4 membru Covaliu Cristina Ileana Universitatea Politehnica din București
5 membru Enesca Alexandru Universitatea "Transilvania" din Brașov
6 membru Gavrilescu Maria Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
7 membru Matei Ecaterina Universitatea Politehnica din București
8 membru Nemeș Ovidiu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
9 membru Soran Maria-Loredana Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii
Izotopice și Moleculare - INCDTIM Cluj-Napoca

19. Biologie și biochimie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Gafencu Violeta Anca Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" din
București
2 vicepreședinte Pap Peter Laszlo Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 membru Banciu Manuela Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 membru Copolovici Dana Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
5 membru Georgescu Adriana Institutul de Biologie și Patologie Celulară "Nicolae Simionescu" din București
6 membru Hrițcu Lucian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 membru Mihășan Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
8 membru Moldovan Oana Teodora Academia Română - Filiala Cluj
9 membru Sicora Cosmin Ionel Centrul de Cercetări Biologice din Jibou
10 membru Ștefan Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11 membru Zărnescu Otilia Universitatea din București

20. Medicină

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Jinga Viorel Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2 vicepreședinte Săftoiu Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
3 membru Achimaș-Cadariu
Patriciu-Andrei
Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
4 membru Agache Ioana Octavia Universitatea "Transilvania" din Brașov
5 membru Băicuș Cristian Răsvan Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
6 membru Bălșeanu Tudor-Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
7 membru Căruntu Constantin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
8 membru Covic Adrian Constantin Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
9 membru Diaconu Carmen Cristina Institutul de Virusologie "Ștefan S. Nicolau" din București
10 membru Dorobanțu Maria Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
11 membru Dricu Anica Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
12 membru Dumitrașcu Dan Lucian Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
13 membru Fierbințeanu-Braticevici
Carmen Georgeta
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
14 membru Filip Gabriela Adriana Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
15 membru Fior Dafin Mureșanu Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
16 membru Gheonea Dan Ionuț Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
17 membru Gherghiceanu Mihaela Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale "Victor Babeș" București
18 membru Gurzu Simona Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
19 membru Hinescu Mihail-Eugen Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
20 membru Hostiuc Sorin Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
21 membru Marian Cătălin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
22 membru Mărginean Cristina Oana Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George
Emil Palade" din Târgu Mureș
23 membru Muntean Mirela-Danina Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
24 membru Popa Aurel Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
25 membru Popa Mircea Ioan Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
26 membru Popescu Irinel Academia Română
27 membru Pușcașiu Lucian Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
28 membru Rogoveanu Ion Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
29 membru Rugină Sorin Universitatea "Ovidius" din Constanța
30 membru Stoian Dana Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
31 membru Tica Andrei Adrian Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova
32 membru Trifan Anca Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
33 membru Zdrenghea Mihnea Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj- Napoca

21. Medicină veterinară

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Predoi Gabriel Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2 vicepreședinte Dărăbuș Gheorghe Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
3 membru Fit Nicodim Iosif Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
4 membru Groza Ioan Ștefan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
5 membru Herman Viorel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
6 membru Ioniță Mariana Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
7 membru Marcus Ioan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- Napoca
8 membru Mareș Mihai Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
9 membru Mihalca Andrei Daniel Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj- Napoca
10 membru Militaru Manuella Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
11 membru Miron Liviu Dan Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași
12 membru Morariu Sorin Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara
13 membru Solcan Gheorghe Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

22. Medicină dentară

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Bucur Alexandru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2 vicepreședinte Băciuț Mihaela Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
3 membru Forna Norina Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași
4 membru Ionescu Ecaterina Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5 membru Negruțiu Meda-Lavinia Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
6 membru Păcurar Mariana Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
7 membru Roman Alexandra Livia Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
8 membru Sinescu Cosmin Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
9 membru Șurlin Petra Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

23. Farmacie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Lupuleasa Dumitru Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
2 vicepreședinte Dehelean Cristina Adriana Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara
3 membru Crișan Gianina Cristina Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
4 membru Dinu Pîrvu Cristina Elena Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din București
5 membru Muntean Daniela-Lucia Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
6 membru Oprean Radu-Nicolaie Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca
7 membru Profire Lenuța Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași

24. Științe juridice

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Bob Mircea Dan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Bercea Lucian Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Almășan Adriana Universitatea din București
4 membru Deaconu Ștefan Universitatea din București
5 membru Dragoș Dacian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6 membru Guțan Bianca Andrada Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
7 membru Jugastru Călina Felicia Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
8 membru Podaru Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
9 membru Tofan Dana Universitatea din București

25. Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Chelcea Liviu Universitatea din București
2 vicepreședinte Onofrei Mihaela Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
3 membru Andreescu Liviu Universitatea din București
4 membru Bălaș (Balaban) Delia Cristina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Bârgăoanu Alina Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
6 membru Buzducea Doru Universitatea din București
7 membru Buzea Carmen Universitatea "Transilvania" din Brașov
8 membru Cace Sorin Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București
9 membru Cmeciu Camelia Universitatea din București
10 membru Cojocaru Ștefan Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11 membru Coman Mihai Universitatea din București
12 membru Durnescu Ioan Universitatea din București
13 membru Gavriluță Cristina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
14 membru Hatos Adrian Universitatea din Oradea
15 membru Iovu Mihai-Bogdan Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
16 membru Lazăr Dan Tudor Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
17 membru Lazăr Florin Universitatea din București
18 membru Matei Ani Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
19 membru Neamțu Bogdana Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
20 membru Pânzaru Ciprian Universitatea de Vest din Timișoara
21 membru Profiroiu Alina Georgiana Academia de Studii Economice din București
22 membru Sandu Ștefan Antonio Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
23 membru Tileaga Cristian Loughborough University
24 membru Vlase Ionela Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
25 membru Voicu Bogdan Institutul de Cercetare a Calității Vieții din București

26. Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Miroiu Adrian Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
2 vicepreședinte Chiru Irena Academia Națională de Informații "Mihai Viteazul" din București
3 membru Bădescu Gabriel Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 membru Bârsan Ghiță Academia Forțelor Terestre "Nicolae Bălcescu" din Sibiu
5 membru Boșcoianu Mircea Universitatea "Transilvania" din Brașov
6 membru Carp Radu Universitatea din București
7 membru Cimpoeș Radu Kingston University, London, UK
8 membru Crăiuțu Aurelian Indiana University Bloomington
9 membru Mișcoiu Sergiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10 membru Nate Silviu Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
11 membru Naumescu Valentin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
12 membru Petrescu Dragoș Universitatea din București
13 membru Roceanu Ion Universitatea Națională de Apărare "Carol I" din București

27. Științe economice și administrarea afacerilor

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Popa Ion Academia de Studii Economice din București
2 vicepreședinte Barna Flavia Mirela Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Aceleanu Mirela Ionela Academia de Studii Economice din București
4 membru Achim Monica Violeta Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Andrei Jean Vasile Institutul Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" din
București
6 membru Andrieș Alin Marius Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
7 membru Asandului Mircea Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
8 membru Boțoc Claudiu Universitatea de Vest din Timișoara
9 membru Dârdală Marian Academia de Studii Economice din București
10 membru Dima Mihaela Alina Academia de Studii Economice din București
11 membru Dima Bogdan Universitatea de Vest din Timișoara
12 membru Feleagă Liliana Academia de Studii Economice din București
13 membru Herțeliu Claudiu Academia de Studii Economice din București
14 membru Horobeț Alexandra Academia de Studii Economice din București
15 membru Hurduzeu Gheorghe Academia de Studii Economice din București
16 membru Lobonț Oana-Ramona Universitatea de Vest din Timișoara
17 membru Micu Adrian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
18 membru Necula Ciprian Academia de Studii Economice din București
19 membru Nicolescu Luminița Academia de Studii Economice din București
20 membru Orzan Mihai Academia de Studii Economice din București
21 membru Pintilescu Carmen Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
22 membru Prelipcean Gabriela Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
23 membru Roman Mihai Daniel Academia de Studii Economice din București
24 membru Silaghi Gheorghe Cosmin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
25 membru Siminică Marian Ilie Universitatea din Craiova
26 membru Simionescu Mihaela Institutul de Prognoză Economică
27 membru Țigu Gabriela Academia de Studii Economice din București
28 membru Tiron Tudor Adriana Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
29 membru Vasile Valentina Institutul de Economie Națională din București
30 membru Vasiliu Cristinel Academia de Studii Economice din București
31 membru Zaharia Răzvan Academia de Studii Economice din București

28. Psihologie, științe ale educației, educație fizică și sport

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Sava Florin Alin Universitatea de Vest din Timișoara
2 vicepreședinte Dobrean Anca Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 membru Abălașei Beatrice-Aurelia Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
4 membru Albulescu Ion Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Bocoș-Bințințan Mușata-Dacia Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6 membru Gavreliuc Alin Universitatea de Vest din Timișoara
7 membru Gherguț Alois Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
8 membru Giosan Cezar Universitatea din București
9 membru Grosu Emilia Florina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
10 membru Iliescu Dragoș Universitatea din București
11 membru Mara Daniel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
12 membru Pânișoară Ion-Ovidiu Universitatea din București
13 membru Petracovschi Simona Universitatea de Vest din Timișoara
14 membru Popa Nicoleta Laura Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
15 membru Singer Florence Mihaela Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești
16 membru Stănescu Monica Iulia Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
17 membru Teodorescu Silvia Violeta Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București
18 membru Turliuc Maria Nicoleta Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
19 membru Vișu-Petra Laura Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

29. Filologie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Papadima Liviu Universitatea din București
2 vicepreședinte Dragomirescu Adina Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti" din București
3 membru Attila Beno Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
4 membru Badea (Lungu Badea) Georgiana Universitatea de Vest din Timișoara
5 membru Bican Ioana Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
6 membru Chircu-Buftea Adrian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
7 membru Ciugureanu Carmen-Adina Universitatea "Ovidius" din Constanța
8 membru Diaconu Mircea Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
9 membru Feodorov Ioana Institutul de Studii Sud-Est Europene din București
10 membru Gafton Alexandru Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
11 membru Gheorghe Dana Mihaela Universitatea "Transilvania" din Brașov
12 membru Ispas Cornelia-Sabina Academia Română
13 membru Mihăilă Ileana Universitatea din București
14 membru Panea Nicu Universitatea din Craiova
15 membru Percec Dana-Andreea Universitatea de Vest din Timișoara
16 membru Terian-Dan Andrei Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
17 membru Tudurachi Adrian Academia Română - Filiala Cluj

30. Filosofie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Rațiu Dan Eugen Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Iftode Cristian Universitatea din București
3 membru Baciu Claudiu Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" din București
4 membru Baumgarten Alexander Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
5 membru Huzum Eugen Academia Română - Filiala Iași
6 membru Mesaroș Claudiu Marius Universitatea de Vest din Timișoara
7 membru Popoveniuc Bogdan Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava
8 membru Râmbu Nicolae Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
9 membru Vizureanu Viorel Universitatea din București

31. Istorie și studii culturale

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Ghitta Ovidiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Timotin Andrei Institutul de Studii Sud-Est Europene din București
3 membru Achim Viorel Institutul de Istorie "N. Iorga" din București
4 membru Ardeleanu Constantin Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
5 membru Bîrliba Lucrețiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
6 membru Budeancă Cosmin Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) din București
7 membru Cristea Ovidiu Institutul de Istorie "N. Iorga" din București
8 membru Găzdac Cristian Academia Română - Filiala Cluj
9 membru Luca Cristian Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
10 membru Mitu Sorin Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
11 membru Musteață Sergiu Academia Română - Filiala Iași
12 membru Panaite Viorel Universitatea din București
13 membru Pilat Liviu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
14 membru Pippidi Andrei Academia Română
15 membru Rotar Marius Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
16 membru Rubel Alexander Academia Română - Filiala Iași
17 membru Rustoiu Aurel Academia Română - Filiala Cluj
18 membru Sigmirean Cornel Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș
19 membru Vintilă-Ghițulescu Constanța Institutul de Istorie "N. Iorga" din București
20 membru Vlad Laurențiu Universitatea din București
21 membru Țiplic Ioan Marian Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

32. Teologie

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Moldoveanu Ioan Universitatea din București
2 vicepreședinte Zamfir Emilia Corina Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
3 membru Beldiman Nicușor Universitatea din București
4 membru Brusanowski Paul Lucian Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
5 membru Buda Daniel Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
6 membru Bunaciu Otniel Ioan Universitatea din București
7 membru Chifăr Nicolae Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
8 membru Constantineanu Corneliu Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
9 membru Dîncă Lucian Universitatea din București
10 membru Dumitrașcu Nicu Universitatea din Oradea
11 membru Faraoanu Iulian Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași
12 membru Grigoriță Georgică Universitatea din București
13 membru Himcinschi Mihai Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
14 membru Ioja Cristinel Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
15 membru Lukacs Olga Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
16 membru Sonea Cristian Sebastian Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
17 membru Stan Nicolae Răzvan Universitatea din Craiova
18 membru Stanciu Vasile Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca
19 membru Turcescu Lucian Concordia University
20 membru Vanca Dumitru Adrian Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
21 membru Vîlciu Marian Universitatea "Valahia" din Târgoviște

33. Arhitectură și urbanism

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Ioan Augustin Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
2 vicepreședinte Kisilewicz Ileana Maria Universitatea Politehnica Timișoara
3 membru Crișan Rodica Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
4 membru Driscu Mihai Corneliu Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
5 membru Iancu Adrian Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
6 membru Petrișor Alexandru-Ionuț Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București
7 membru Zahariade Ana Maria Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București

34. Arte vizuale

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Demetrescu Silvelia Ruxandra Universitatea Națională de Arte din București
2 vicepreședinte Lucaciu Adriana Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Bera Georgeta-Olimpia Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca
4 membru Ciobanu Constantin Ion Institutul de Istorie a Artei "G. Oprescu" din București
5 membru Gustea Eugen Alexandru Universitatea Națională de Arte din București
6 membru Simionescu Atena-Elena Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași
7 membru Velescu Cristian-Robert Universitatea Națională de Arte din București

35. Artele spectacolului și muzică

Nr. crt. Funcția Numele și prenumele Instituția
1 președinte Banciu Gabriel Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca
2 vicepreședinte Ringler-Pascu Eleonora Universitatea de Vest din Timișoara
3 membru Bălăiță Aurelian Universitatea Națională de Arte "George Enescu" din Iași
4 membru Crișan Sorin Ion Universitatea de Arte din Târgu Mureș
5 membru Gheorghiță Nicolae Universitatea Națională de Muzică din București
6 membru Lucaci Liviu Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București
7 membru Nițescu Doru Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București
8 membru Roșca Lucian Emil Universitatea de Vest din Timișoara
9 membru Turcuș Claudiu Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...