Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Ordinul nr. 667/1236/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 604 din 09 iulie 2020.

În vigoare de la 09 iulie 2020 până la 18 august 2020, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 780/2020.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 667/1.236

Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Sănătății

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 1.970 din 7 iulie 2020,

luând în considerare prevederile art. 10 și art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, și al necesității adoptării unor măsuri specifice de relaxare a restricțiilor impuse la nivelul unităților de alimentație publică, ca urmare a instituirii stării de alertă,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 6. -

Se aprobă Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 7. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. -

În cazul sportivilor minori, participarea la activitatea de pregătire sportivă sau la competiții se face în baza acordului scris din partea părintelui sau a tutorelui legal.

Art. 9. -

Nerespectarea prevederilor anexelor nr. 1-6 la prezentul ordin constituie contravenții și se constată, cu excepția celor de la litera E a anexei nr. 1, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 619/1.077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 13 iunie 2020.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul tineretului și sportului,
Marian Ionuț Stroe
Ministrul sănătății,
Nelu Tătaru

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber

ANEXA Nr. 3

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber

ANEXA Nr. 4

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România

ANEXA Nr. 5

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate în spații închise

ANEXA Nr. 6

REGULAMENT
privind condițiile necesar a fi respectate în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...