Guvernul României

Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor

Modificări (3), Referințe (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 28 noiembrie 2013.

În vigoare de la 28 noiembrie 2013 fiind înlocuit parțial prin Ordin 5039/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere prevederile art. 340 alin. (2) și art. 341 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Cadrul național al calificărilor, denumit în continuare CNC, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) CNC stabilește 8 niveluri de calificare care pot fi dobândite prin sistemul formal de educație și formare profesională din România și prin recunoașterea rezultatelor învățării dobândite prin învățare în contexte nonformale și informale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții.

Art. 2. - Modificări (2)

Se aprobă corespondența dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare și nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 2. Referințe (1)

Art. 3. -

(1) Detalierea pe forme de educație și formare profesională a CNC se face prin ordin al ministrului educației naționale.

(2) Se abrogă art. 3 și anexa nr. 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 21 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. - Modificări (1)

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 918.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR (CNC)

Nivelurile de calificare Descriptorii de definire ai nivelurilor Cadrului național al calificărilor
Cunoștințe* Abilități** Competențe***
Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt cunoștințe generale de bază abilități de bază necesare pentru a executa sarcini simple munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu abilități cognitive și practice de bază necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații de bază asumarea responsabilității pentru executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor
Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau studiu o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme specifice, într-un domeniu de muncă sau de studiu autogestionare cu ajutorul unor indicații în general previzibile în cadrul situațiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot schimba; supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
Nivelul 5 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt cunoștințe faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate într-un domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor respective o gamă amplă de abilități cognitive și practice necesare pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte gestionare și supraveghere în situații de muncă sau de studiu, în care schimbările sunt imprevizibile; revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
Nivelul 6 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu specializat gestionarea de activități sau proiecte tehnice ori profesionale complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în situații de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilității pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor
Nivelul 7 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și/sau cercetări originale; conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre diferite domenii abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite domenii gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asumarea responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor
Nivelul 8 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de studiu și cunoștințe aflate la granița dintre diferite domenii abilitățile și tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente sau a practicilor profesionale demonstrarea unui nivel ridicat de autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese aflate în avangarda unei situații de muncă ori de studiu, inclusiv cercetarea

* În cadrul CNC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau faptice.

** În cadrul CNC, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).

*** În cadrul CNC, competența este descrisă din perspectiva responsabilității și autonomiei.

ANEXA Nr. 2 Modificări (2), Jurisprudență

CORESPONDENȚA
dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii care se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare și nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor (CEC)

Nivelul de calificare CNC Actele de studii care se eliberează Emitent/program absolvit în sistem formal Beneficiari Nivelul de referință din CEC
1 Diplomă/Certificat de absolvire și foaia matricolă Unitatea de învățământ/educație de bază Absolvenți ai învățământului general obligatoriu conform art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 1
2 Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/Învățământ profesional cu durata de 6-12 luni Absolvenții învățământului profesional cu durata de 6-12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 2
Unitatea de învățământ/Program de pregătire profesională cu durata de 6- 12 luni Absolvenți ai învățământului general obligatoriu care nu își continuă sau își întrerup studiile și care finalizează până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională cu durata de 6-12 luni cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de absolvire/calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulților/program de formare profesională Absolvenți ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învățării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de competențe profesionale/Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale Persoane care au dobândit competențe profesionale în contexte de învățare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel
Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat/program de ucenicie la locul de muncă Absolvenți ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată
3 Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/învățământ profesional cu durata mai mare de 12 luni Absolvenții învățământului profesional cu durata mai mare de 12 luni finalizat cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 3
Unitatea de învățământ/pregătire prin liceu tehnologic, vocațional Absolvenți ai primilor 2 ani de liceu, filiera tehnologică sau vocațională, care au finalizat stagiul de pregătire practică cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 32 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de absolvire/calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulților/program de formare profesională Absolvenți ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învățării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de competențe profesionale/Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Centrul de evaluare autorizat pentru validarea rezultatelor învățării dobândite în contexte nonformale și informale Persoane care au dobândit competențe profesionale în contexte de învățare nonformale sau informale, corespunzătoare acestui nivel conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Furnizor autorizat/programe de ucenicie la locul de muncă Absolvenți ai programelor de ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005, republicată
4 Diploma de bacalaureat Unitatea de învățământ/ pregătire prin liceul teoretic, tehnologic, vocațional Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de bacalaureat conform art. 31 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 4
Certificat de calificare și supliment descriptiv al certificatului Unitatea de învățământ/pregătire prin liceul tehnologic sau liceul vocațional Absolvenți ai învățământului liceal care au promovat examenul de certificare a calificării profesionale conform art. 44 și 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
Certificat de absolvire/calificare și supliment descriptiv al certificatului Furnizor autorizat de formare profesională a adulților/program de formare profesională Absolvenți ai programelor de formare profesională ale căror rezultate ale învățării corespund acestui nivel, finalizate cu examen de certificare conform art. 44 și 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
5 Diploma de absolvire/calificare și suplimentul descriptiv al certificatului Instituție de învățământ superior singură sau în parteneriat cu furnizori de formare profesională, acreditați în acest scop, la care s-a susținut examenul Absolvenți ai învățământului universitar de scurtă durată care au promovat examenul de certificare 5
6 Diplomă de licență, diplomă de inginer, diplomă de urbanist, suplimentul la diplomă Instituția de învățământ superior acreditată la care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor de licență Absolvenți ai unui program de studii de licență care au promovat examenul de licență conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 6
7 Diplomă de master și suplimentul la diplomă Instituția de învățământ superior acreditată Absolvenți ai unui program de studii de masterat care au promovat examenul de finalizare a studiilor (examen de dizertație) conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 7
Diplomă de licență, suplimentul la diplomă Diplomă de arhitect, suplimentul la diplomă Instituția de învățământ superior acreditată Absolvenți ai unui program unitar de studii (ciclul I și II) care oferă absolventului nivelul de master, care au promovat examenul de finalizare a studiilor, corespunzătoare profesiilor reglementate conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare
8 Diplomă de doctor IOSUD Absolvenți ai unui program de studii universitare de doctorat, al căror titlu a fost atribuit prin ordin al ministrului conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare 8

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...