Prim-ministru

Decizia nr. 472/2013 privind înființarea Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziționării unei aeronave, a produselor și serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilități destinate executării zborurilor speciale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2013 până la 22 mai 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Decizie 192/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: "Achiziția unei aeronave pentru constituirea unei capabilități destinate executării zborurilor speciale", aprobat în ședința Guvernului din data de 14 noiembrie 2013,

în temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înființează Comisia interministerială pentru negocierea achiziționării unei aeronave, a produselor și serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilități destinate executării zborurilor speciale, denumită în continuare Comisia.

(2) Componența nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Comisia este condusă de șeful Cancelariei Primului-Ministru, care are calitatea de președinte. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Comisia îndeplinește următoarele atribuții:

a) analizarea caracteristicilor tehnice ale aeronavelor cu configurație VIP, destinate vânzării, aparținând flotei aeriene a Guvernului Italiei, și identificarea celei mai bune variante de achiziție;

b) stabilirea unei valori estimative pentru fiecare aeronavă, în raport cu valoarea de piață, gradul de uzură și cu valoarea rămasă neamortizată;

c) negocierea cu reprezentanții Guvernului Italiei pentru stabilirea prețului de vânzare al aeronavei selectate în vederea cumpărării;

d) negocierea cu reprezentanții Guvernului Italiei, ai producătorului aeronavei sau alți furnizori de produse și servicii specifice a aspectelor referitoare la achiziția:

- serviciului de instruire a piloților și personalului tehnico-ingineresc la nivelul necesar;

- suportului logistic inițial, respectiv a documentației tehnice, serviciilor de mentenanță, echipamentelor de testare și suport, consumabilelor și pieselor de schimb, pentru o perioadă de minimum 3 ani.

(2) Comisia prezintă informări periodice prim-ministrului și Guvernului cu privire la îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 3. -

(1) Secretariatul tehnic este asigurat de Cancelaria Primului-Ministru și Secretariatul General al Guvernului.

(2) În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia va aproba regulamentul de organizare și funcționare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru

București, 25 noiembrie 2013.

Nr. 472.

ANEXĂ Modificări (2)

COMPONENȚA
nominală a Comisiei interministeriale pentru negocierea achiziționării unei aeronave, a produselor și serviciilor aferente în scopul constituirii unei capabilități destinate executării zborurilor speciale

Nr. crt. Instituția Numele și prenumele Funcția deținută în cadrul instituției Funcția deținută în cadrul Comisiei
1. Cancelaria Primului-Ministru Vlad Ștefan Stoica șeful Cancelariei Primului-Ministru președinte
2. Ministerul Finanțelor Publice Enache Jiru secretar de stat membru
3. Ministerul Apărării Naționale Vasile Duță comandor, reprezentantul Statului Major General membru
4. Ministerul Afacerilor Externe Ion Gâlea director general membru
5. Ministerul Transporturilor Nicușor Marian Buică secretar de stat membru
6. Serviciul Român de Informații Dragoș Popa specialist aeronautic membru
7. Serviciul de Informații Externe Adrian Chirițescu specialist achiziții membru
8. Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Emilia Șerban director economic membru
9. Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" Armand Petrescu director general membru
Tudorel Roman director supervizare membru
Modificări (5)
;
se încarcă...