Guvernul României

Hotărârea nr. 907/2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes național din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de interes județean

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (1) și al art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui sector de drum național, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș, precum și declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes național și încadrarea în categoria drumurilor de interes județean.

Art. 2. -

Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes național și investiții străine,
Dan-Coman Șova
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 907.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale sectorului de drum național, care se transmite din domeniul public al statului și din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș

Indicativul și pozițiile kilometrice ale sectorului de drum Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungimea totală și pozițiile kilometrice (km) Indicativul vechi Indicativul nou Cod de clasificare
DN 7 D - Valea Danului - Cepari Pământeni - Rudeni - Suici - Văleni - Sălătrucu - limita județului Vâlcea Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
(CIF 31116081)
Consiliului Județean Argeș
(CUI 4229519)
L = 29,800
0+000-29+800
DN 7D DJ 703 H 8.12.05
;
se încarcă...