Guvernul României

Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate

Modificări (2), Referințe (6), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20 martie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 15 alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011, prevăzute în anexa nr. 1. Modificări (1)

Art. 2. -

Se aprobă Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA-002/2002, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevăzut în anexa nr. 3. Modificări (1)

Art. 4. - Jurisprudență

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 - Modificări (1)

În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului se înțelege Ministerul Apelor și Protecției Mediului, iar prin autoritate competentă în domeniu se înțelege Compania Națională "Apele Române" - S.A.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 730/1997 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă, NTPA-001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, și Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al ministrului sănătății nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul apelor și protecției mediului,
Petru Lificiu
Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 28 februarie 2002.

Nr. 188.

ANEXA Nr. 1

NORME TEHNICE
privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate orășenești, NTPA-011
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2

NORMATIV
privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA 002/2002
Modificări (1)

ANEXA Nr. 3

NORMATIV
privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...