Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1162/1879/2013 pentru aprobarea sumei totale alocate măsurilor prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 1.162/1.879

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Finanțelor Publice

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 131.159 din 15 octombrie 2013 al Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Suma totală alocată pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor pentru anul 2013 este de 60.000.000 lei.

Art. 2. -

Suma prevăzută la art. 1 se alocă în baza art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2013, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură; piscicultură și vânătoare", titlul 80 "Împrumuturi", aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii
și dezvoltării rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
;
se încarcă...