Guvernul României

Hotărârea nr. 888/2013 privind modificarea și completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Normele financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) La competițiile sportive interne și internaționale, în afară de sportivi, pot participa antrenori, medici, asistenți medicali, fizioterapeuți, operatori video, arbitrii, observatori, alți specialiști, precum și alte persoane din cadrul autorității, instituției sau structurii sportive participante ori din afara acesteia, care contribuie la asigurarea condițiilor tehnice și administrative necesare efectuării deplasării, participării sportivilor în competiție și realizării obiectivelor propuse."

2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Cazarea participanților la activitățile sportive organizate în țară se poate face, după caz:

a) în unitățile de cazare pentru sportivi;

b) în cămine școlare sau studențești;

c) în locuințe închiriate în condițiile legii;

d) în moteluri, campinguri sau în hoteluri până la categoria 3 stele inclusiv."

3. La articolul 14 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) de către federațiile sportive naționale sau cluburile sportive, pentru sportivii din loturile olimpice și naționale, la toate categoriile de vârstă - până la 900 lei lunar/persoană;

b) de către direcțiile pentru sport județene și a municipiului București sau cluburile sportive, pentru ceilalți sportivi legitimați din secțiile cluburilor, la toate categoriile de vârstă - până la 600 lei lunar/persoană."

4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii și juniori pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 9 lei/sportiv."

5. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Organizațiile sportive care organizează competiții sportive interne și internaționale pot finanța, pentru arbitrii și oficialii delegați la acestea, cheltuieli privind indemnizația de arbitraj în limitele următoare:

La discipline individuale:

- lei -
Competiții sportive internaționale organizate de: Competiții sportive interne:
federații sportive naționale alte organizații sportive de nivel comunal, orășenesc sau municipal de nivel județean de nivel zonal sau interjudețean de nivel național
210 140 30 60 100 140

La jocuri sportive:

- lei -
Competiții sportive internaționale organizate de: Competiții sportive interne:
federații sportive naționale alte organizații sportive de nivel comunal, orășenesc sau municipal de nivel județean de nivel zonal sau interjudețean de nivel național
210 140 30 60 100 210"

6. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Cheltuielile de transport, masă și cazare pentru arbitrii și oficialii delegați la competițiile sportive pot fi finanțate de către entitățile sportive organizatoare în limitele prevăzute de prezentele norme."

7. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

Cheltuielile privind asigurările pentru accidente ale persoanelor, precum și pentru asigurarea materialelor și echipamentelor sportive, a mijloacelor de transport și a altor bunuri necesare realizării acțiunilor sportive pot fi efectuate astfel:

Nr. crt. Categoria de asigurați Finanțarea cheltuielilor Perioada
1. Sportivi, antrenori și alți specialiști ai clubului Cluburile sportive anual
2. Sportivi, antrenori și alți specialiști din cadrul loturilor naționale și olimpice, precum și cei aflați în pregătire la centrele naționale olimpice de pregătire a juniorilor Federațiile sportive naționale pe perioada acțiunilor de pregătire și a competițiilor
3. Membrii delegațiilor sportive participante la:
- jocurile olimpice;
- Festivalul Olimpic al Tineretului European
- jocurile olimpice de tineret
- Jocurile Europei
Comitetul Olimpic și Sportiv Român pe perioada acțiunii
4. Membrii delegațiilor sportive participante la competițiile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h) și i) ale art. 25 alin. (1) Titularul acțiunii pe perioada acțiunii
5. Materiale, echipament, mijloace de transport, alte bunuri Titularul acțiunii pe perioada acțiunii"

8. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:

"

Art. 241. -

(1) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuției Ministerului Tineretului și Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuța a treia din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, se poate acorda titlul de sportiv de înaltă performanță sportivului de performanță care îndeplinește următoarele condiții:

• la disciplinele sportive individuale:

- s-a clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice și este component al lotului național cu obiectiv de înaltă performanță stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul federației sportive naționale;

- s-a clasat pe locurile I-VI la campionatele mondiale, locurile I-III la campionatele europene în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, și este component al lotului național cu obiectiv de înaltă performanță stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federației Sportive Naționale;

• la jocurile sportive:

- a participat cu echipa la ultima ediție a jocurilor olimpice și este component al lotului național cu obiectiv de înaltă performanță stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federației Sportive Naționale;

- s-a calificat la turneele finale ale campionatului mondial și/sau la turneele finale ale campionatului european, cu obiectiv clasarea pe locurile I-VI în probele olimpice, în ciclul olimpic aflat în derulare, și este component al lotului național cu obiectiv de înaltă performanță stabilit prin hotărâre a organului competent din cadrul Federației Sportive Naționale.

(2) Pentru jocurile sportive: fotbal, handbal, polo, baschet, volei, rugby, hochei, sportivii care activează în cadrul clubului la care sunt legitimați în cupa europeană de cel mai înalt nivel competițional, organizată de federația internațională pe ramura de sport sau, după caz, de organismul internațional tutelar, și care se califică în fazele finale ale competiției se pot asimila sportivului de înaltă performanță în sezonul competițional în derulare.

(3) În vederea ducerii la îndeplinire a atribuției Ministerului Tineretului și Sportului prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. i) liniuța a treia din Legea nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, la propunerea organului competent din cadrul federației sportive naționale, i se poate acorda titlul de antrenor național antrenorului care îndeplinește următoarele condiții:

a) la disciplinele sportive individuale se ocupă cu antrenarea sportivilor de înaltă performanță și îndeplinește cumulativ următoarele criterii: a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori unul sau mai mulți sportivi care s-au clasat pe locurile I-VI la ultima ediție a jocurilor olimpice și pregătește cu obiectiv lotul național de seniori;

b) la jocurile sportive a pregătit în calitate de antrenor principal al lotului național de seniori echipa sportivă care a participat la ultima ediție a jocurilor olimpice și pregătește cu obiectiv lotul național de seniori.

(4) În scopul premierii persoanelor prevăzute la alin. (1) și (3) se pot acorda:

a) o indemnizație sportivă ce reprezintă suma de bani, distinctă de orice altă formă de retribuire, care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii unor înalte performanțe; și/sau

b) premiu/recompensă - suma de bani și/sau obiecte acordată/acordate pentru obținerea rezultatelor de înaltă performanță în competițiile sportive; și/sau

c) prima de lot olimpic - suma de bani care se acordă pentru activitatea de pregătire și participare în competițiile sportive, în scopul obținerii calificării și obținerea de performanță la proxima ediție a jocurilor olimpice."

9. La articolul 25, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Pentru performanțele deosebite obținute în competiții sportive, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale, Federația Sportului Școlar și Universitar, ministerele și alte instituții centrale care au în subordine structuri sportive pot acorda sportivilor, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în lei și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în tabelul următor:

- lei -
Competiția Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI Cine acordă premiile/ recompensele
a) Jocuri olimpice - echivalentul în lei 35.000 euro 28.000 euro 21.000 euro 14.000 euro 10.500 euro 7.000 euro Comitetul Olimpic și Sportiv Român
a1) Jocuri olimpice de tineret 9.000 6.190 4.500 3.370 2.250 1.120 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
b) Jocuri paralimpice 35.000 20.000 15.000 10.000 7.500 5.000 Ministerul Tineretului și Sportului
c) Campionate mondiale*:
- seniori
- tineret, juniori I
- juniori II - cadeți
- persoane cu dizabilități:
- seniori
- juniori

27.800
9.300
5.500

13.200
6.600

18.500
5.500
3.700

10.600
5.300

14.800
4.000
2.800

8.000
4.000

9.800
2.200
1.800

5.300
2.600

6.500
2.000
1.300

4.000
2.000

4.600
1.300
1.000

2.600
1.300
Ministerul Tineretului și Sportului
d) Campionate europene:
- seniori
- tineret, juniori I
- juniori II - cadeți
- persoane cu dizabilități:
- seniori
- juniori

18.500
5.500
2.900

9.200
4.600

11.000
3.700
1.800

6.600
3.300

7.400
2.700
1.300

5.200
2.600

4.300
1.800
1.000

2.500
1.900

3.700
1.400
900

2.600
1.300

2.700
1.100
700

1.900
900
Ministerul Tineretului și Sportului
e) Festivalul Olimpic al Tineretului European 3.000 1.900 1.300 1.000 900 800 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
f) Jocuri mondiale universitare, campionate mondiale școlare și universitare, militare, ale polițiilor, feroviare și altele asemenea 3.500 2.800 2.100 1.400 1.000 600 Ministerul de resort
g) Jocurile Francofoniei 4.000 2.600 1.600 Ministerul Tineretului și Sportului
h) Jocurile Mării Negre 2.600 2.000 1.300 Ministerul Tineretului și Sportului
Campionate europene Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI Cine acordă premiile/ recompensele
i) Interțări echipe tenis 5.500 3.700 2.700 1.800 1.400 1.100 Ministerul Tineretului și Sportului
j) Jocurile Europei de Sud- Est 2.600 2.000 1.300 Ministerul Tineretului și Sportului
k) Cupe mondiale interțări, seniori 3.000 2.000 1.500 federațiile sportive naționale
l) Cupe europene interțări, seniori 3.300 2.200 1.600 federațiile sportive naționale
m) Cupe europene intercluburi - seniori 2.800 2.000 1.300 cluburile sportive și Ministerul Tineretului și Sportului
n) Campionate naționale:
- sporturi individuale:
- seniori
- tineret și juniori I
- juniori II - cadeți
- jocuri sportive:
- seniori
- tineret și juniori I
- juniori II - cadeți
- persoane cu dizabilități, seniori


1.800
1.200
900

3.700
2.800
1.800
1.300


1.400
800
700

2.800
1.800
1.300
1.000


1.200
500
400

1.800
1.300
900
800
Cluburile sportive și federațiile sportive naționale Comitetul Paralimpic Român
o) Cupa României:
- discipline sportive individuale
- jocuri sportive

1.300
2.800

1.000
1.800

800
1.400
Cluburile sportive
p) Jocurile Europei 15.000 9.000 6.000 5.000 3.000 2.500 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
q) Jocurile Naționale
Reunite:
- sporturi individuale:
- seniori
- tineret și juniori I
- jocuri sportive:
- seniori
- tineret și juniori I3.000
1.400

3.000
1.400
Ministerul Tineretului și Sportului

* Prin ordin al ministrului tineretului și sportului, pentru anumite ramuri de sport neolimpice, jocurile mondiale se asimilează cu campionate mondiale.

Premiile/Recompensele prevăzute la alin. (1) se acordă după cum urmează:

Disciplina/Proba Cuantumul lit. a)-i) Cuantumul lit. j), k)
A. Discipline sportive olimpice, probe olimpice
Persoane cu dizabilități - seniori
până la 100% până la 100%
B. Probe neolimpice din cadrul disciplinelor sportive olimpice până la 50% până la 75%
C. Discipline sportive neolimpice până la 40%
Pentru această categorie condițiile, criteriile și cuantumul premiilor/ recompenselor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului
până la 50%

(2) Ministrul tineretului și sportului, respectiv președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român poate aproba, pentru locurile I, II, III la campionatul mondial sau european de seniori la probe olimpice, respectiv pentru locurile I, II și III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret, Jocurile Europei, Festivalul Olimpic al Tineretului European și la jocurile paralimpice, precum și locul I la Jocurile Francofoniei, suplimentarea cu 100% a premiului/recompensei prevăzut/prevăzute la alin. (1)."

10. La articolul 25, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Ministrul tineretului și sportului poate aproba prin ordin și premierea/recompensarea componenților unui club care a câștigat Cupa Europeană intercluburi, prima în ordine ierarhică pe ramura de sport respectivă, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, în condițiile legii.

(8) În cazul jocurilor sportive și al tenisului, pentru calificările echipelor sportive la competiții internaționale menționate în tabel, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român pot acorda sportivilor și colectivelor tehnice, în funcție de valoarea performanței, de importanța și amploarea competiției, de contribuția personală și în limita bugetului aprobat, premii/recompense în bani și/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute astfel:

- euro -
Competiția Calificări Cine acordă premiile/recompensele
a) Jocurile olimpice până la 3.000 Comitetul Olimpic și Sportiv Român
b) Campionatele mondiale turneu final
- seniori
- tineret, juniori I
până la
2.000
800
Ministerul Tineretului și Sportului
c) Campionatele europene turneu final
- seniori
- tineret, juniori I
până la
1.000
500
Ministerul Tineretului și Sportului
d) Cupa Davis* - calificări în Grupa mondială
FED CUP* - faza finală
până la 3.000 Ministerul Tineretului și Sportului

* Cupa Davis și, respectiv, FED CUP reprezintă în ramura de sport tenis competiția cu valoare de campionat mondial pentru echipele naționale masculin și feminin."

11. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 29. -

(1) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competițiilor sportive interne de nivel național de seniori, cluburile sportive pot acorda premii/recompense astfel:

a) un premiu/o recompensă de până la 900 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în primul eșalon valoric al competiției;

b) un premiu/o recompensă de până la 600 lei/sportiv pentru meciurile câștigate în al doilea eșalon valoric al competiției.

Premiile/Recompensele se acordă diferențiat, în funcție de valoarea meciurilor și de contribuția fiecărui sportiv.

(2) Sportivii clasați pe locurile I, II și III în competițiile interne neprevăzute la art. 25 pot primi din partea organizatorilor un premiu/o recompensă în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei și, respectiv, 190 lei/persoană, din venituri proprii."

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Antrenorii care au contribuit la realizarea performanțelor de către sportivi la jocurile olimpice, campionatele mondiale și europene și la alte competiții prevăzute la art. 25, precum și la realizarea recordurilor omologate prevăzute la art. 30 alin. (1) pot fi premiați/recompensați, la propunerea federațiilor sportive naționale, în funcție de:

a) valoarea performanței obținute de sportivi;

b) gradul de realizare a obiectivelor planificate;

c) durata participării acestora la pregătirea sportivului/sportivilor;

d) responsabilitatea avută în pregătirea sportivului, respectiv a sportivilor premiați/recompensați, după caz.

(2) Nivelul maxim al premiului/recompensei ce se poate acorda antrenorilor pentru performanțele obținute de sportivi, inclusiv pentru recordurile realizate de aceștia, la una dintre competițiile sportive prevăzute la art. 25 se stabilește după cum urmează:

A. la disciplinele sportive individuale:

- antrenorul sau antrenorul național care a pregătit un singur sportiv premiat/recompensat poate primi un premiu/o recompensă, al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea celui acordat sportivului premiat/recompensat;

- antrenorul care a pregătit mai mulți sportivi premiați/recompensați poate primi un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea cumulată a premiilor/recompenselor unitare ale sportivilor pregătiți.

La disciplinele sportive individuale olimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea cea mai mare a unui premiu/unei recompense, cumulată cu valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense obținute de către sportivii pregătiți;

- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția adusă la obținerea rezultatelor.

La disciplinele sportive individuale neolimpice la care pregătirea este asigurată de mai mulți antrenori, iar competiția se desfășoară pe mai multe probe la care se întocmesc clasamente oficiale separate, premierea/recompensarea persoanelor respective se face în limita sumei totale a premiilor/recompenselor unitare acordate pentru fiecare probă. Cuantumul premiului/recompensei ce se acordă fiecărui antrenor se stabilește în funcție de contribuția acestuia la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale olimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premierea/recompensarea persoanelor respective se face astfel:

- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă compus/compusă din valoarea premiului/recompensei individual/individuale celui/celei mai mare/mari acordat/acordate unui sportiv, cumulat cu 50% din valoarea fiecăruia/fiecăreia dintre celelalte premii/recompense unitare acordate pentru probele respective;

- antrenorii secunzi pot primi câte un premiu/o recompensă de până la 75% din valoarea premiului/recompensei acordat/acordate antrenorului principal, în raport cu contribuția la obținerea rezultatelor.

La probele pe echipe, echipaje sau ștafete din cadrul disciplinelor sportive individuale neolimpice, antrenorul poate primi, pentru fiecare probă pe echipe, echipaje sau ștafete, un premiu/o recompensă al cărui/cărei cuantum este cel mult egal cu valoarea premiului/recompensei individual/individuale acordat/acordate unui sportiv la proba respectivă. În cazul în care pregătirea a fost asigurată de mai mulți antrenori, premiul/recompensa respectiv/respectivă se împarte între aceștia, în raport cu contribuția fiecăruia la obținerea performanțelor;

B. la jocurile sportive:

- antrenorul principal sau antrenorul național poate primi un premiu/o recompensă echivalent/echivalentă cu cel mult triplul celui mai mare premiu/celei mai mari recompense acordat/acordate unuia dintre sportivi;

- antrenorii secunzi pot primi un premiu/o recompensă de până la 80% din premiul/recompensa acordat/acordată antrenorului principal.

(3) Ministrul tineretului și sportului, respectiv președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român poate aproba antrenorilor care au contribuit la câștigarea titlului mondial sau european de seniori la probele olimpice, respectiv a locurilor I, II și III la jocurile olimpice, jocurile olimpice de tineret și la jocurile paralimpice suplimentarea cu până la 100% a premiului/recompensei acordat/acordate potrivit prevederilor art. 25 coroborate cu ale alin. (1) al prezentului articol.

(4) Cluburile sportive, respectiv instituțiile și/sau autoritățile prevăzute la art. 26, în condițiile stipulate la articolul respectiv, pot acorda premii/recompense antrenorilor premiați/recompensați de Ministerul Tineretului și Sportului sau de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru performanțele obținute de sportivii acestora, inclusiv pentru obținerea de recorduri omologate, în limita bugetului alocat."

13. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 43. -

(1) Ministerul Tineretului și Sportului, cu consultarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, poate acorda anual «Premiul național pentru sport», în valoare de 30.000 lei, pentru rezultate de excepție obținute în anul respectiv, prin ordin al ministrului tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român stabilesc anual laureații sportului românesc, cărora li se pot acorda trofee, diplome și altele asemenea.

(3) Anual, direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București și structurile sportive stabilesc, fiecare, laureații sportului la nivelul județului, respectiv la nivelul structurii sportive, în baza performanțelor obținute. Sportivii desemnați pot primi premii/recompense în bani și/sau în obiecte în valoare totală de până la 10.000 lei."

14. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Sportivii componenți ai loturilor naționale, antrenorii acestora, precum și alți membri ai colectivelor tehnice aprobate de federațiile sportive naționale, conform normelor proprii, pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportivă organizate de federația sportivă națională și a competiției sportive la care participă în numele federației o indemnizație sportivă, care se acordă din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului, astfel:

Beneficiarul Suma Sursa
1. Sportivi de înaltă performanță componenți ai loturilor naționale de seniori până la 1.800 lei/persoană/lună Ministerul Tineretului și Sportului
2. Sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale de seniori până la 900 lei/persoană/lună Ministerul Tineretului și Sportului
3. Sportivi de performanță componenți ai loturilor naționale de tineret, juniori I până la 700 lei/persoană/lună Ministerul Tineretului și Sportului
4. Tehnicieni
- antrenor național

- colectivul tehnic coordonat de un antrenor național
- antrenor principal
- antrenor secund
- medic
- asistent, consultant științific, metodist, cercetător științific, psiholog
- coregraf, corepetitor
- asistent medical - maseur, biochimist, kinetoterapeut
- asistent medical
- maseur
- alți specialiști

100% din indemnizația fiecărui sportiv antrenat, dar nu mai mult de 4 sportivi
150% din indemnizația unui antrenor național

100% din indemnizația unui sportiv antrenat
85% din indemnizația antrenorului principal
80% din indemnizația antrenorului principal
75% din indemnizația antrenorului principal

70% din indemnizația antrenorului principal
60% din indemnizația antrenorului principal

55% din indemnizația antrenorului principal
50% din indemnizația antrenorului principal
40% din indemnizația antrenorului principal
Ministerul Tineretului și Sportului"

15. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 481, cu următorul cuprins:

"

Art. 481. -

Indemnizația sportivă prevăzută la art. 47 și prima de lot olimpic prevăzută la art. 48 nu se pot acorda pentru același beneficiar în aceeași perioadă de timp. Prin beneficiar, în sensul prezentului articol, se înțelege orice sportiv, antrenor, tehnician sau orice alt specialist prevăzut la art. 47 și 48."

16. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 54. -

Organizațiile sportive pot aloca fonduri peste limitele prevăzute în prezentele norme pe seama sumelor obținute din venituri proprii, donații sau sponsorizări, în condițiile legii."

17. În tot cuprinsul normelor, termenul "indemnizație" se înlocuiește cu expresia "indemnizație sportivă".

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 3 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
p. Ministrul tineretului și sportului,
Emilia Carmen Tocală,
secretar de stat
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 888.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...