Guvernul României

Hotărârea nr. 898/2013 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 noiembrie 2013 până la 17 aprilie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 298/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Articolul 7 din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 11 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins:

"

e) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar cu competențe în acest sens, care atestă că ovinele/caprinele pentru care se solicită ajutor au fost identificate în exploatația proprie/altă exploatație, că sunt înregistrate în RNE și sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi sau copia Formularului de identificare F1 pentru animalele născute în exploatație și/sau documente de proveniență, respectiv formular de mișcare F2/factură fiscală/alte documente, pentru animalele provenite din alte exploatații, după caz."

2. La alineatul (1), litera f) se abrogă.

Art. II. -

Pentru anul 2013, cererile de solicitare privind ajutorul specific, prevăzute la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte și de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, se pot depune și în perioada 25 noiembrie-13 decembrie 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 898.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...