Guvernul României

Hotărârea nr. 894/2013 privind preluarea și darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine a sectorului de drum județean DJ 111 km 3+237-km 4+550, situat în județul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) și art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă preluarea sectorului de drum județean DJ 111 km 3+237-km 4+550, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut din domeniul public al județului Ilfov în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 1.328 din 19 noiembrie 2013, și transmiterea acestuia din administrarea Consiliului Județean Ilfov în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, în condițiile legii.

Art. 2. -

Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se modifică în mod corespunzător, în condițiile legii.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes național și investiții străine,
Dan-Coman Șova
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

București, 20 noiembrie 2013.

Nr. 894.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a sectorului de drum județean DJ 111 km 3+237-km 4+550, situat în județul Ilfov, trecut în domeniul public al statului

Denumirea sectorului de drum care se transmite Persoana juridică ce predă și dă în administrare sectorul de drum Persoana juridică ce preia în administrare sectorul de drum Lungimea totală (km) Terenul aferent sectorului de drum (mp) Valoarea de inventar (lei) Indicativul vechi Indicativul nou Codul de clasificație
DJ 111 km 3+237 (Snagov Palat) - km 4+550 (intersecție cu
DJ 101M, actual DN 1L - km 4+184)
Consiliul Județean Ilfov (CUI 21454115) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine
(CUI 31116081)
L = 1,313 8.166,86 1.737.708,471 DJ 111 DN 1M 8.12.05

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...