Guvernul României

Hotărârea nr. 883/2013 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului și aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM Constanța, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unor bunuri, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aparținând domeniului public al statului și aflate în concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare - ARSVOM Constanța, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor.

Art. 2. -

Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor și Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța se modifică în mod corespunzător, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 3. -

Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 883.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunurilor aparținând domeniului public al statului care se transmit din administrarea Ministerului Transporturilor, respectiv din concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța, în administrarea Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare ARSVOM Constanța, unitate care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor

Nr. crt. Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil/CUI Persoana juridică la care se transmite bunul imobil/CUI Cod de clasificare Denumirea bunului care se transmite Descriere tehnică a bunului
(pe scurt)
Vecinătăți Adresa Valoare de inventar (lei) Situație juridică
Baza legală În administrare/ concesiune
1 Ministerul Transporturilor/ 13633330 Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești
pe Mare Constanța/
16330145
8.18.03
Nr. M.F. 34014 -
parțial
Bazin natural și de protecție Bazin natural și de protecție în spatele danei 79, pus în funcțiune în anul 2008
S = 5.275 mp
CF 138932
N - bazin protecție aferent danei 79
S - bazin protecție aferent danei 79
E - bazin protecție aferent danei 79
V - teritoriu domeniu public al statului concesionat
CN APM - S.A. Constanța
Port Constanța Dana 79 196.784 Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004
Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2004
Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2009
în administrare
2 Ministerul Transporturilor/ 13633330 Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare Constanța/
16330145
8.18.06
Nr. M.F. 150370 -
parțial
Teritoriu câștigat asupra mării Teritoriu câștigat asupra mării (umpluturi realizate la execuția danelor de petrol),
pus în funcțiune în anul 2008
S = 278 mp
CF 138932
N - teritoriu domeniu public al statului concesionat
CN APM - S.A. Constanța S - teritoriu domeniu public al statului concesionat
CN APM - S.A. Constanța E - bazin protecție aferent danei 79
V - teritoriu domeniu public al statului concesionat
CN APM - S.A. Constanța
Port Constanța Dana 79 1.958 Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2004
Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2004
Hotărârea Guvernului nr. 1.028/2009
în administrare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...