Guvernul României

Hotărârea nr. 876/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF Brașov, Iași și Constanța, în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 noiembrie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea și reabilitarea unor părți din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF Brașov, Iași și Constanța, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condițiile legii. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. își va actualiza corespunzător datele din evidența contabilă.

Art. 3. -

(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis, din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă și Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează
:
Ministrul transporturilor,
Ramona-Nicole Mănescu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 876.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, reutilizării și, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov, afectate de lucrări de modernizare (Coridor IV - Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria)

CS MT: 13633330

CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți Adresa Baza legală În administrare/
În concesiune
Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147816 parțial 08.10.01 Linii ferate de circulație, inclusiv zona de siguranță a infrastructurii feroviare Lungimea totală a liniilor = 282,15 km;
Aparate de cale = 236 buc.
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuș - Aurel Vlaicu 216.898.459 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147816 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 216.898.459 mijloace fixe,
exclusiv terenuri
2 147818 parțial 08.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, inclusiv zona de siguranță a infrastructurii feroviare Poduri = 70 buc.;
Podețe = 173 buc.
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuș - Aurel Vlaicu 35.825.657 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 35.825.657 mijloace fixe, exclusiv terenuri
3 147818 parțial 08.10.03 Tunelele, precum și terenurile aferente acestora interoperabile Tuneluri = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuș - Aurel Vlaicu 13.935.319 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 13.935.319 mijloace fixe, exclusiv terenuri
4 147818 parțial 08.10.04 Viaducte și alte lucrări de artă, cu terenurile aferente acestora interoperabile Pasaje superioare = 2 buc.
Pasaje pietonale = 1 buc.
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni 286.477 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147818 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 286.477 fixe, mijloace exclusiv terenuri
5 147820 parțial 08.10.05 Lucrări geotehnice de protecție, consolidări și plantații de protecție interoperabil Ziduri retenție, ziduri sprijin, șanțuri = 9 buc.;
Pereuri = 1 buc.; Apărări maluri, plantații, anrocamente = 22 buc.
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuș - Aurel Vlaicu 13.275.477 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147820 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 13.275.477 mijloace fixe, exclusiv terenuri
6 147822 parțial 08.10.07 Instalații fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice CED: 16 buc. BLA: 215,06 km Linie de contact desfășurată: 438,56 km Stație de transformare: 20 buc. Substații de tracțiune: 3 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Cluj linia 300 Predeal - Războieni linia 200 Teiuș - Aurel Vlaicu 54.133.512 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
Hotărârea Guvernului nr. 521/2011
Hotărârea Guvernului nr. 615/2011
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147822 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Brașov 1998 54.133.512 mijloace fixe, exclusiv terenuri

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe - fără terenuri - aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." S.A. - Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Iași, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării și refolosirii, respectiv scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

CS MT:13633330

CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar (în lei) Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți (după caz, pe scurt) Adresa Baza legală În administrare/ concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147830
8.10.02
Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil
Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil
PODEȚ IPCJS,
KM 259 + 650, TECUCI-IAȘI, 6,50 M
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF Cluj, Galați
Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF Cluj, Galați
Tecuci-Iași, km 259+650 01/09/1901 541,50 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
2 PODEȚ DBA,
KM 268 + 683, TECUCI-IAȘI, 5,30 M
Tecuci-Iași, km 268+683 01/01/1964 43.643,54 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
3 PODEȚ GIPCSN, FIR I,
KM 290 + 159, ADJUD- VICȘANI 2,70 M
Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 01/01/1904 5,15 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
4 POD 2 GGN, FIR II,
KM 324+050, ADJUD- VICȘANI, 11,00 M
Filipești, jud. Bacău 01/01/1914 388,67 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
5 PODEȚ GGN, L.2,3,4,5,
KM 281 + 494, ST. FARAOANI, 6,00 M
Cleja, jud. Bacău 01/01/1957 281.680,32 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
6 PODEȚ PS 2X5 (49), FIR II,
KM 322 + 537, ADJUD-VICȘANI, 2,60 M
Filipești, jud. Bacău 01/01/1960 263,41 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
7 PODEȚ PS 2X7 (45), KM 16+660, BACĂU-BICAZ, 2,50 M Gârleni, jud. Bacău 01/01/1963 25.987,15 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
8 PODEȚ PS 2X7 (49), FIR II, KM 290+159, ADJUD- VICȘANI, 2,60 M Nicolae Bălcescu, jud. Bacău 25/05/1972 342,85 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
9 PODEȚ PS, KM 418+889, PLOIEȘTI-VICȘANI, 1,60 M Liteni, jud. Suceava 01/12/1959 127.205,11 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
10 PODEȚ PS I,
KM 439 + 450, PLOIEȘTI-VICȘANI, 2,60 M
Văratec, jud. Suceava 01/07/1968 75.965,80 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
11 PODEȚ PS II,
KM 439 + 450, PLOIEȘTI-VICȘANI, 2,60 M
Văratec, jud. Suceava 01/06/1975 40.912,18 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
12 PODEȚ DP,
KM 101 + 311, GURA HUMORULUI- FLORENI, 0,90 M
Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava 01/01/1901 2,95 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
13 PODEȚ PS,
KM 49 + 517, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M
Vama, jud. Suceava 01/02/1955 233,56 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
14 PODEȚ DBA,
KM 47 + 855, GURA HUMORULUI- FLORENI, 3,80 M
Frasin, jud. Suceava 01/02/1960 15.537,10 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
15 PODEȚ PS,
KM 58 + 307, GURA HUMORULUI-FLORENI, 2,60 M
Vama, jud. Suceava 01/01/1961 271,70 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil
TOTAL 147830 parțial 8.10.02 Podurile care au legătură cu liniile ferate deschise circulației acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabil poduri =1 și podețe = 14 Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF Cluj, Galați Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Iași 1998 612980,99 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
concesionat concesionat imobil

ANEXA Nr. 3

DATELE DE IDENTIFICARE
ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea scoaterii din funcțiune, reutilizării și, după caz, casării, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Constanța, afectate de lucrări de modernizare (din cadrul proiectului ERAIL)

CS MT: 13633330

CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Denumire date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosință Valoarea de inventar
(lei)
Situația juridică Situația juridică actuală Tip bun
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăți Adresa Baza legală În administrare/ În concesiune Concesiune/ Închiriat/ Dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147858 parțial 8.10.07 Instalații fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare interoperabil Ansamblul echipamentelor electromecanice inst CED: 1 buc. inst autostop: 3 buc. inst BAT: 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Galați Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Constanța 11.561.732,06 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
Hotărârea Guvernului nr. 521/2011
Hotărârea Guvernului nr. 615/2011
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147858 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Constanța 1998 11.561.732,06 mijloace fixe, exclusiv terenuri
2 147860 parțial 8.10.10 Alte instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Instalații și clădiri aferente infrastructurii feroviare publice, altele decât cele prevăzute în anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 care servesc exclusiv infrastructurii feroviare publice Sucursalele centre regionale de exploatare, întreținere și reparații CF București, Galați Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Constanța 50.553,79 Legea nr. 219/1998
Hotărârea Guvernului nr. 581/1998
Hotărârea Guvernului nr. 1.741/2006
Hotărârea Guvernului nr. 618/2008
Hotărârea Guvernului nr. 140/2010
Hotărârea Guvernului nr. 521/2011
Hotărârea Guvernului nr. 615/2011
concesiune concesiune imobil
TOTAL Nr. M.F. 147860 parțial Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreținere și Reparații CF Constanța 1998 50.553,79 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...