Guvernul României

Hotărârea nr. 873/2013 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 noiembrie 2013 până la 16 decembrie 2014, fiind înlocuit prin Hotărâre 1106/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2014 se stabilește la venituri în sumă de 992.012 mii lei, la cheltuieli în sumă de 988.847 mii lei, cu un excedent în sumă de 3.165 mii lei.

Art. 2. -

Structura bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 873.

ANEXĂ

BUGETUL TREZORERIEI STATULUI
pe anul 2014

- mii lei -
Capitol Subcapitol/
Paragraf
Titlu/
Articol
Alineat Denumire indicator Program 2014
0 1 2 3 4 5


31.09
35.09

36.09


50.09


51.09


55.09


50.09
51.0955.0901
02
03


04

50

01
01.03


01
20
20.01

20.02
20.05

20.11
20.30


59
59.17
70
71
71.01
01
30
30.01

30.03

01
02
03
04
05
06
07
08
09
30


30


03
04

02
03

01

04

VENITURI

I. Venituri curente
C. VENITURI NEFISCALE
C1. Venituri din proprietate
Venituri din dobânzi
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete
Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare
Alte venituri din dobânzi
C2. Vânzări de bunuri și servicii
Amenzi, penalități și confiscări
Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
Diverse venituri
Alte venituri

CHELTUIELI
a) Clasificația funcțională
Partea a I a - Servicii publice generale
Autorități publice și acțiuni externe
Autorități executive și legislative
Autorități executive
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

b. Clasificația economică
CHELTUIELI
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
Titlul II Bunuri și servicii
Bunuri și servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curățenie
Încălzit, iluminat și forță motrică
Apă, canal și salubritate
Carburanți și lubrifianți
Piese de schimb
Transport
Postă, telecomunicații, radio, tv., internet
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
Reparații curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Cărți, publicații și materiale documentare
Alte cheltuieli
Prime de asigurare non-viață
Chirii
Titlul X Alte cheltuieli
Despăgubiri civile
Cheltuieli de capital
Titlul XII Active nefinanciare
Active fixe
Mauini, echipamente și mijloace de transport
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI
CHELTUIELI CURENTE
Titlul III - Dobânzi
Dobânzi aferente datoriei publice interne
Dobânzi aferente datoriei publice interne directe
Alte dobânzi
Dobânzi la depozite și disponibilități păstrate în contul trezoreriei statului

Excedent

992.012

992.012
992.012
988.283
988.283
174.397
813.886


0
3.729
500
500

3.229
3.229


988.847
988.847
38.157
38.157
38.157
950.690


988.847
38.157
34.157
34.060
28.920
2.467
80
5.200
415
1.607
292
8
975
15.024
2.852
1.183
2.175
2.175
35
1.747
825
922
97
97
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000

950.690
950.690
950.690
740.290
740.290
210.400
210.400

3.165

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...