Guvernul României

Hotărârea nr. 879/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 noiembrie 2013 până la 08 iulie 2014, fiind abrogat prin Hotărâre 536/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (1), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Conducerea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine se exercită de către ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, denumit în continuare ministrul, care îndeplinește atribuțiile ordonatorului principal de credite în ceea ce privește investițiile publice efectuate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, și care îndeplinește atribuțiile ordonatorului secundar de credite în ceea ce privește activitatea proprie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5) În activitatea de conducere a instituției, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, precum și de secretarul general numit în condițiile legii.

(6) Atribuțiile secretarilor de stat și ale secretarului general se stabilesc prin ordin al ministrului."

2. La articolul 5, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (71) și (72), cu următorul cuprins:

"

(71) Secretarul general al Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare. Acesta poate îndeplini și alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine ori încredințate de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, potrivit art. 49 alin. (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.

(72) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acestuia."

3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Departamentul pentru proiecte de infrastructură și investiții străine poate închiria, în condițiile legii, spații pentru necesități proprii."

4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. -

Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 15 ianuarie 2013, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură
de interes național și investiții străine,
Dan-Coman Șova
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

București, 14 noiembrie 2013.

Nr. 879.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 7/2013)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine

Număr maxim de posturi - 77, exclusiv demnitarii

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...