Art 26 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice | Ordonanță de urgență 103/2013

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Măsuri în domeniul cheltuielilor publice -
Art. 26. -

(1) Spitalul General Căi Ferate Pașcani și Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sănătății în subordinea Ministerului Transporturilor.

(2) Atribuțiile și competențele Ministerului Sănătății rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se transferă Ministerului Transporturilor.

(3) Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităților sanitare prevăzute la alin. (1), stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătății aferente unităților sanitare prevăzute la alin. (1) se majorează bugetul Ministerului Transporturilor. Ministerul Finanțelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum și în bugetele ordonatorilor principali de credite, la propunerea acestora, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(5) Personalul unităților sanitare cu paturi prevăzute la alin. (1) își păstrează drepturile și obligațiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 103/2013:
Art 17 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 18 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 19 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 20 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 21 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 22 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 23 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 24 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 25 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 338^1 "
Art 26 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 27 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 28 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 29 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 30 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 31 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 32 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 33 Măsuri în domeniul cheltuielilor publice
Art 7 "
Art 8 "
Art 9 "
;
se încarcă...