Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5294/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 noiembrie 2013 până la 22 octombrie 2014, fiind înlocuit prin Ordin 4802/2014;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. 241 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională din cadrul Ministerului Educației Naționale și inspectoratele școlare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie

București, 16 octombrie 2013.

Nr. 5.294.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014

;
se încarcă...