Ministerul Sănătății - MS

Normele metodologice de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar din 09.10.2013

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 17 octombrie 2013 până la 17 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Condiții generale

Art. 1. -

(1) În procesul de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar intră numai furnizorii autorizați conform legislației în vigoare.

(2) Punctele de lucru ale furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar se evaluează conform standardelor aplicate furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar prevăzute în anexele nr. 20, respectiv 21 și normelor metodologice de evaluare.

(3) În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.

(4) În prezentele norme metodologice, Comisiile Județene de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar, Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar a Municipiului București și Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt denumite în continuare comisii de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar, CEFAMUPTS, și sunt subordonate Subcomisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar, denumită în continuare SCNEFAMUPTS.

Art. 2. -

Evaluarea furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar se face de către comisiile județene de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar respectiv Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar a Municipiului București, în funcție de județul unde se află furnizorul de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar. Sediul acestor comisii se află la serviciul/compartimentul de evaluare al casei de asigurări de sănătate.

Art. 3. -

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai furnizorii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar aflate în contract exclusiv cu această casă de asigurări sau care doresc să intre în relație contractuală cu aceasta.

Art. 4. -

Pentru furnizorii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și sunt deja evaluați prin comisiile județene de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar sau Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar a Municipiului București, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile județene de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar și Comisia de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar a Municipiului București.

Art. 5. -

Comisiile de evaluare a furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar sunt subordonate Subcomisiei Naționale de Evaluare a Furnizorilor de Asistență Medicală de Urgență Prespitalicească și Transport Sanitar.

CAPITOLUL II Etapele procesului de evaluare

Art. 6. -

În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape:

a) furnizorul de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar care solicită evaluarea face o cerere adresată CEFAMUPTS, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

b) sediul/punctul de lucru/substația furnizorului de asistență medicală de urgență și transport sanitar care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligația să facă și dovada plății taxei de evaluare, în cuantum de 1.600 lei, astfel: 800 lei pentru evaluarea activității de urgență prespitalicească din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural; și 800 lei pentru evaluarea activității de transport sanitar din mediul urban, respectiv 200 lei pentru activitatea din mediul rural. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de "Alte venituri" (cod cont 26.36.05.50) deschis la trezoreria statului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...