Ministerul Sănătății - MS

Normele metodologice de evaluare a unităților de dializă publice și private din 09.10.2013

Modificări (1), Referințe (1)

În vigoare de la 17 octombrie 2013 până la 17 februarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Condiții generale

Art. 1. -

(1) În procesul de evaluare a unităților de dializă publice și private intră numai furnizorii autorizați de Ministerul Sănătății.

(2) Stațiile de dializă, centrele de dializă și unitățile de dializă satelite unui centru de dializă, publice și private și alte structuri organizate pentru a furniza servicii de dializă se evaluează conform standardelor pentru evaluare prevăzute în anexa nr. 19 și metodologiei aplicate unităților de dializă publice și private.

(3) În prezentele norme metodologice, casele de asigurări de sănătate județene, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt numite în continuare case de asigurări de sănătate.

(4) În prezentele norme metodologice, Comisiile Județene de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private, Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private a Municipiului București și Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești sunt denumite în continuare comisii de evaluare a unităților de dializă publice și private, CEUD, și sunt subordonate Subcomisiei Naționale de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private, denumită în continuare SCNEUD.

Art. 2. -

Evaluarea unităților de dializă publice și private se face de către comisiile județene de evaluare a unităților de dializă publice și private, respectiv Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private a Municipiului București, în funcție de județul unde se află unitatea de dializă publică sau privată. Sediul acestor comisii se află la serviciul/compartimentul evaluare al casei de asigurări de sănătate.

Art. 3. -

Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești își organizează comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai unitățile de dializă publice și private aflate în contract exclusiv cu această casă de asigurări sau care doresc să intre în relație contractuală cu aceasta.

Art. 4. -

Pentru unitățile de dializă publice și private care doresc să încheie contracte de furnizare de servicii și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și sunt deja evaluate prin comisiile județene de evaluare a unităților de dializă publice și private sau Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private a Municipiului București, această casă de asigurări de sănătate ia în considerare deciziile de evaluare sau notificările privind evaluarea, după caz, emise de comisiile județene de evaluare a unităților de dializă publice și private și Comisia de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private a Municipiului București.

Art. 5. -

Comisiile de evaluare a unităților de dializă publice și private sunt subordonate Subcomisiei Naționale de Evaluare a Unităților de Dializă Publice și Private

CAPITOLUL II Etapele procesului de evaluare

Art. 6. -

În vederea evaluării sunt parcurse următoarele etape:

a) unitatea de dializă care solicită evaluarea face o cerere adresată CEUD, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice

b) unitatea de dializă care solicită evaluarea, pentru efectuarea vizitei de evaluare, are obligația să facă și dovada plății taxei de evaluare, în cuantum de 3.000 lei pentru unitatea din mediul urban și în cuantum de 750 lei pentru unitatea din mediul rural; unitatea de dializă publică - fără personalitate juridică, secție în cadrul spitalului, nu trebuie să facă dovada unei plăți separate pentru evaluare, dacă furnizează servicii medicale numai în cadrul spitalului. În acest caz se va depune dovada plății taxei de evaluare a spitalului. Plata taxei de evaluare se va face către casa de asigurări de sănătate care urmează să realizeze activitatea de evaluare, în contul de "Alte venituri" (cod cont 26.36.05.50) deschis la trezoreria statului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...