Senatul României

Decizia nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

Modificări (3)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) și art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Senatului d e c i d e:

Articol unic. -

Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în data de 1 iulie 2020, ora 12,00, pentru perioada 1-15 iulie 2020. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

București, 30 iunie 2020.

Nr. 4.

ANEXĂ Modificări (2)

PROIECTUL ORDINII DE ZI ȘI PROIECTUL PROGRAMULUI
de lucru al Senatului pentru perioada 1-15 iulie 2020

- sesiune extraordinară -

I. Proiectul ordinii de zi

1. Proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora (L410/2020);

2. Propunerea legislativă privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020 (L408/2020);

3. Validarea unor mandate de senator;

4. Raportul asupra petițiilor primite la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții în trimestrul I al anului 2020;

5. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (L384/2020);

6. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene (L397/2020);

7. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2020 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L398/2020);

8. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020 (L399/2020);

9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (L613/2019);

10. Proiectul de lege privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (L383/2020);

11. Propunerea legislativă privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României și de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri (b323/2020);

12. Hotărâri pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului;

13. Inițiative legislative aflate în dezbatere la Senat;

14. Inițiative legislative adoptate de Camera Deputaților în calitate de primă Cameră sesizată;

15. Inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului;

16. Informare cu privire la proiectele de legi privind aprobarea unor ordonanțe de urgență ale Guvernului, precum și a altor inițiative legislative înregistrate la Biroul permanent al Senatului, care urmează să fie avizate de comisiile parlamentare în termenele stabilite.

II. Proiectul programului de lucru Modificări (1)

Miercuri, 1 iulie 2020
ora 12,00
Lucrări în Plenul Senatului (la sediul Senatului și online)
- Dezbaterea și adoptarea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Joi, 2 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Luni, 6 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Marți, 7 iulie 2020
ora 12,00
Lucrări în Plenul Senatului (la sediul Senatului și online)
- Dezbaterea și adoptarea inițiativelor legislative înscrise în ordinea de zi
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Miercuri, 8 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Joi, 9 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Luni, 13 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Marți, 14 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții
Miercuri, 15 iulie 2020
orele 9,00-16,00
Lucrări în comisiile permanente (la sediul Senatului și online)/Activități în
circumscripții

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...