Agenția Națională pentru Resurse Minerale - ANRM

Decizia nr. 9/2020 privind încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 1.572/2000 pentru exploatarea huilei în perimetrul Petrila Nord, județul Hunedoara, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- art. 32 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.938 din 11.06.2020 privind verificarea îndeplinirii condițiilor legale și propunerea de aprobare a anulării;

- art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare,

- în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,

președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. -

Concesiunea minieră de exploatare a huilei în perimetrul Petrila Nord, județul Hunedoara, convenită prin Licența de concesiune nr. 1.572/2000, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 318/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 23 martie 2004, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, și Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., în calitate de concesionar, cu sediul în Petroșani, str. Mihai Viteazu nr. 3, etaj II, județul Hunedoara, cod unic de înregistrare 30859649, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J20/999/2012, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Nicolae Turdean

București, 15 iunie 2020.

Nr. 9.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...