Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 894/2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice
Număr celex: 32020R0894

Modificări (...)

În vigoare de la 01 iulie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/478 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor (1), în special articolele 16 și 20,

(1) JO L 83, 27.3.2015, p. 16.

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (2), în special articolele 13 și 16,

(2) JO L 123, 19.5.2015, p. 33.

întrucât:

1. CONTEXT

(1) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 ("regulamentul definitiv") (3), Comisia a impus măsuri de salvgardare vizând anumite importuri de produse siderurgice (26 de categorii de produse siderurgice). Măsurile constau într-un sistem de contingente tarifare pe categorii de produse ("CT") stabilite la un nivel care să asigure faptul că perturbarea importurilor a fost redusă la minimum, iar nivelurile tradiționale de import ale partenerilor comerciali au fost menținute. Pentru importurile care depășesc CT se aplică o taxă vamală de 25 %.

(3) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/159 al Comisiei din 31 ianuarie 2019 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 31, 1.2.2019, p. 27).

(2) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1590 ("regulamentul privind prima reexaminare") (4), Comisia a reexaminat măsurile pentru prima dată și a introdus o serie de ajustări, ținând seama de circumstanțele modificate și de interesul Uniunii, pentru ca funcționarea lor să fie mai eficace.

(4) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1590 al Comisiei din 26 septembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 248, 27.9.2019, p. 28).

(3) Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/35 ("regulamentul privind utilizarea finală") (5), Comisia a revocat ajustarea efectuată anterior în ceea ce privește gestionarea CT din categoria de produse 4, întrucât s-a dovedit nepractică.

(5) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/35 al Comisiei din 15 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/159 de instituire a unor măsuri de salvgardare definitive împotriva importurilor de anumite produse siderurgice (JO L 12, 16.1.2020, p. 13).

2. A DOUA PROCEDURĂ DE REEXAMINARE

(4) În conformitate cu articolul 8 din regulamentul definitiv, Comisia poate reexamina măsurile în cazul schimbării circumstanțelor în cursul perioadei de impunere a măsurilor.

(5) La 14 februarie 2020, Comisia a inițiat a doua reexaminare a măsurilor de salvgardare prin publicarea unui aviz de deschidere (6), prin care a invitat părțile interesate să își prezinte punctele de vedere și să transmită dovezi privind cinci motive de reexaminare (7).

(6) JO C 51, 14.2.2020; p. 21.

(7) A se vedea considerentul 9 de mai jos.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...