Guvernul României

Hotărârea nr. 487/2020 privind desființarea Unității de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 30 iunie 2020.

În vigoare de la 30 iunie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Unitatea de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale, cu sediul în municipiul București, strada Constantin Mille nr. 1, sectorul 1, se desființează.

Art. 2. -

(1) Personalul civil contractual încadrat la unitatea prevăzută la art. 1 se preia de către U.M. 02574 București și structurile subordonate, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului apărării naționale, și va beneficia de drepturile salariale acordate, potrivit legii, corespunzătoare posturilor pe care urmează să le încadreze.

(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare din cadrul U.M. 02574 București sau din structurile subordonate acesteia, în cazul în care nu există o funcție similară în plată.

Art. 3. -

(1) Masa patrimonială aferentă activității unității prevăzute la art. 1 se preia de către U.M. 02574 București, în baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la încetarea activității, potrivit normelor în vigoare.

(2) Masa patrimonială aferentă activității unității desființate, stabilită pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia prin protocol de predare-preluare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului, de către entitatea desemnată.

(3) Inventarierea masei patrimoniale și întocmirea situațiilor financiare, prevăzute la alin. (1) și (2), se realizează de către Unitatea de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale.

(4) Excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli rămase din anii precedenți în bugetul Unității de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale se virează ca venit la bugetul de stat.

(5) Unitatea militară prevăzută la alin. (1) preia responsabilitatea închiderii conturilor de venituri și cheltuieli bugetare ale Unității de prestări servicii și alimentație la Trezoreria Statului, la închiderea exercițiului financiar.

(6) Unitatea militară prevăzută la alin. (1) preia responsabilitatea depunerii în sistemul național de raportare a formularelor aferente situațiilor financiare pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului, precum și cele aferente închiderii exercițiului financiar.

Art. 4. -

Unitatea militară prevăzută la art. 3 alin. (1) se substituie în toate drepturile și obligațiile care decurg din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, în care Unitatea de prestări servicii și alimentație a Ministerului Apărării Naționale este parte la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 490/1997 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 324/1997 privind înființarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei"*) și a unor societăți comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, și pct. 2 din anexa nr. 4b**) la Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 privind înființarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" și a unor societăți comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

*) Hotărârea Guvernului nr. 490/1997 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

**) Anexa nr. 4b la Hotărârea Guvernului nr. 324/1997 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a țării și securitate națională.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu

București, 25 iunie 2020.

Nr. 487.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...